Online sales

Xem 1-20 trên 81 kết quả Online sales
 • This full-color, seminar-in-a-book presents a proven plan for maximizing your online profits by leveraging the top three services: eBay, Yahoo! and Google. You’ll learn to: expand an existing eBay business to reach millions of targeted buyers; Open a Yahoo! store to build a thriving direct-to-customer business; and send more customers to their online retail business with improved search engine placement and targeted adword buys using Google.

  pdf429p theboy_ldv 13-06-2010 299 78   Download

 • Today, online marketing is vital to any integrated marketing program. With so many new avenues for reaching prospective buyers, we as B2B Marketers have to think outside of the box to stand out in the crowd. From significant improvements in marketing program metrics to greater efficiencies in your sales funnel, employing new online marketing tactics can create immediate benefits, if done right.

  pdf38p nhutretho 11-01-2013 103 30   Download

 • 3.

  pdf35p reizarc 18-12-2012 61 22   Download

 • Markops là phần mềm mô phỏng tương tác đặc biệt về hoạt động marketing như quản trị thương hiệu, quản trị kênh phân phối, phân khúc thị trường giúp nâng cao kỹ năng ra quyết định trong marketing. Mô hình này ra đời dựa trên những phản hồi của các tập đoàn hàng đầu thế giới như GE, Sprint, L’Oreal.

  pdf4p bibocumi19 12-12-2012 49 13   Download

 • ... your products and your business to achieve m axim um success. Through the use of our Direct Sales Success Kit, our website and our one on one coaching via our m em bership site we show you how you can succeed. Let us know how we can be of service to you. Our success kit offers the best in what you need to get started. W ith The Direct Sales Success Kit you won’t have to ask yourself,

  pdf37p mymi0809 24-01-2013 33 9   Download

 • Tham khảo sách '30 online marketing tips for driving lead generation', kinh doanh - tiếp thị, internet marketing phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p shop_123 08-05-2013 40 9   Download

 • Yes it’s true! I have written an E Book on how to make money online! And it’s available for sale today! Don’t miss this chance to be the first to grab your copy at a special price of zero dollars! That’s right! Why am I giving my E Book away instead of charging money for it? Because I want to put the screws to the E Book industry. 99% of those get rich quick E Books are nothing but scams. The author of those books make their money by selling you worthless information. The market is huge because there really...

  pdf0p caixanh_222 11-04-2013 34 6   Download

 • Looking for the BEST way to get traffic and make money? Give away this report! If you're looking for the absolute BEST possible way to get tons of profit producing traffic and turn that traffic into cold hard cash, then you need to give away this FREE report! That's right!...just a few moments from now you'll have full rights to give away this amazing report. This report is infused with very powerful instant viral income technology that'll allow you to generate viral traffic on command and cash in (fast). Yes, by simply giving away this report, you will be able to...

  pdf36p nhatkyvodanh 10-08-2012 30 4   Download

 • I’ve been reading John Chow’s blog since late last year, which is longer than many people can say. He has really exploded in popularity this year and it’s fun to say that I have been reading John Chow dot Com back before he was making five figures a month from blog income alone. His blog is an excellent resource for people that are interested in learning how to monetize your websites and clearly states to not rely soley on Adsense for bringing in online income.

  pdf0p taurus23 26-09-2012 55 4   Download

 • Commercial use restrictions apply. No portion of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means: electronic; mechanical; photocopy; recording; or any other, except for brief quotations in printed or online reviews, without the prior written permission of the publisher. Smashwords Edition, License Notes This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each recipient.

  pdf12p subtraction1122 28-04-2013 24 2   Download

 • Jo Chipchase has a professional background in both journalism and PR. She runs Can- U-Hack-It, a company that provides new media, editorial and PR services to a diverse range of clients; co-runs the UKPress online networking group for communication professionals (www.ukpress.org); and is editorial director of Press Dispensary (www.pressdispensary.co.uk), which offers affordable press release writing and distribution services to small businesses. She has written for numerous publications, covering topics ranging from internet to lifestyle. Jo lives and works on the south coast of England.......

  pdf377p jolie 02-03-2009 177 81   Download

 • All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embedded in critical articles or reviews.Business is one of the most diverse activities of mankind. Business operations typically handled by the business institutions such as companies, corporations, private ... but can also be active self of individuals.

  pdf265p soicon824 19-04-2011 158 62   Download

 • This book is a step-by-step tutorial to developing a real-world application using the Yii web application development framework. The book attempts to mirror the environment of a software development team that is being tasked with building an online application, touching on each aspect of the software development lifecycle, as you build a project task management application from its conception to its production deployment.

  pdf332p hotmoingay3 09-01-2013 133 45   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Giải mã Digital Marketing" dưới đây để nắm bắt được cách tìm khách hàng mục tiêu, sở hữu cách viết bài chốt Sale, cửa hàng Online và thiết kế hình ảnh, xây dựng công ty Online,... Với các bạn chuyên ngành Kinh doanh Marketing thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf45p luy030296 11-04-2016 83 32   Download

 • Be aware of Marketing , Service Marketing & Tourism Marketing concepts Identify the similarity and the differences between Service Marketing & Tourism Marketing List characteristics of Services and Marketing - Mix Components Classify the differences between marketing and sales.

  ppt129p minhsilver133 04-05-2013 72 28   Download

 • Khái quát về chiến lược xúc tiến 1. Khái niệm Theo P. Kotler: Xúc tiến hỗn hợp – promotion mix (truyền thông marketing hỗn hợp – marketing communications mix) là sự kết hợp cụ thể các công cụ như quảng cáo, bán hàng cá nhân, khuyến mại (xúc tiến bán hàng – sales promotion) và quan hệ công chúng (P.R) mà một công ty sử dụng.

  pdf44p dahoaquan2509 31-07-2013 79 23   Download

 • You have something you want to sell on the Internet. Maybe it's a book, or a CD or a piece of software you wrote. You are in luck. The time has never been better. Internet shopping has become a mainstream activity. Increasing numbers of people are willing to open the wallet to purchase items or services over the Net. "But," you say, "How do I collect the money from the customer?" Good question. There are several methods of collecting monies from online sales. Many online merchants offer 2-3 choices of payment methods so customers will have options....

  pdf19p blue_dreams567 06-07-2009 86 18   Download

 • Bạn có sẵn sàng đón nhận vụ làm ăn lớn sắp tới không? Khi bắt đầu tham gia các cuộc đàm phán, thì việc chuẩn bị sẽ có giá trị hơn rất nhiều so với việc có một cuốn sổ ghi chép nhắc việc lớn. Hãy thử hỏi Warren Buffett.

  pdf4p rain123123 27-06-2013 70 17   Download

 • INTERNET MARKETING HIỆU QUẢ Hiện tại khi quan sát và tư vấn cho một số công ty trong thời gian qua, thì mình nhận ra rằng các chuyên gia làm marketing đang vận hành cách thức làm marketing như sau. Một bản liệt kê doanh sách rất dài dằng dặc những việc cần làm sau: thuê nhân viên tiếp thị qua điện thoại ( tele sales ) , mua danh sách email và tiếp theo là gửi những thông điệp chào hàng qua thư điện tử.

  pdf4p phiyen_1 04-04-2013 61 16   Download

 • Are you excited about opening your Web store, but a little intimidated too? Relax! Web Stores Do-It-Yourself For Dummies is here to guide you step by step through the whole process. You’ll find the easiest and best ways to choose a provider, sign up with payment processors, and open for business in no time.

  pdf301p bluesky_12 19-12-2012 71 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản