Oracle cơ bản

Xem 1-20 trên 498 kết quả Oracle cơ bản
 • Tham khảo sách 'sql và pl/sqlcơ bản.oracle cơ bản - sql và pl/sqlmục lụcmục lục ... chương', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf104p trinhvang 18-01-2013 83 21   Download

 • Phân tích các hàm cơ bản trong Oracle và những ví dụ đơn giản giải thích, giới thiệu về hàm trong Oracle - Các hàm tập hợp tự động: Rollup, cube - Hàm xếp hạng: rank...

  doc5p nsikea 23-04-2011 279 87   Download

 • Giáo trình Oracle SQL, PL/SQL cơ bản (tiếng Việt) Đây là giáo trình Oracle SQL cơ bản bằng tiếng việt giúp các bạn mới học có thể tiếp cận nhanh chóng chúc các bạn tìm được những thông tin bổ ích từ cuốn sách này. SQL (Structured Query Language, đọc là "sequel") là tập lệnh truy xuất CSDL quan hệ. Ngôn ngữ SQL được IBM sử dụng đầu tiên trong hệ quản trị CSDL System R vào giữa những năm 70. Hệ ngôn ngữ SQL đầu tiên (SEQUEL2) được IBM công bố vào tháng 11 năm 1976...

  pdf60p suthebeo 17-07-2012 196 75   Download

 • Sau khi học xong bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, sinh viên có thể: Xây dựng cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị CSDL Oracle 11g, thực hiện các thao tác cơ bản về quản trị trên hệ quản trị CSDL Oracle 11g, xây dựng các hàm, thủ tục,... theo yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống sử dụng ngôn ngữ PL/SQL.

  pdf9p model_12 23-04-2014 113 36   Download

 • Mô hình cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ - RDBMS, do E.F Codd đưa ra vào đầu thập kỷ 70. Từ đó đến nay, nó liên tục phát triển trở thành mô hình CSDL phổ biến bậc nhất. Mô hình quan hệ gồm các thành phần sau: e Tập hợp các đối tượng và / hoặc các mối quan hệ e Tập hợp các xử lý tác động tới các quan hệ e Ràng buộc dữ liệu đảm bảo tính chính xác và nhất quán. SQL (Structured Query Language, đọc là "sequel") là tập lệnh truy...

  pdf0p nuoiheocuoivo 04-05-2010 212 126   Download

 • OCA: Oracle Database 11g Administrator Certified Associate Study Guide- P1: There is high demand for professionals in the information technology (IT) industry, and Oracle certifications are the hottest credential in the database world. You have made the right decision to pursue certification, because being Oracle Database 11g certified will give you a distinct advantage in this highly competitive market.

  pdf50p baby246 19-08-2010 154 87   Download

 • Ebook Oracle thực là tổng hợp các tác vụ cơ bản mà bạn thường xuyên thực hiện khi thao tác với Oracle Database & Client như: cài đặt và khởi tạo Oracle Database, tạo mới user, schema, tạo mới bảng, import /export dữ liệu. Bên dưới là sơ đồ mô tả tổng quan về các tác vụ. Các bài viết trong Ebook Oracle Thực hành phần lớn được tổng hợp từ chuyên đề Oracle trên website http://nguyenhuutrong.com/tag/oracle/...

  pdf80p vinh_pro_hvtc 17-09-2012 185 80   Download

 • OCA: Oracle Database 11g Administrator Certified Associate Study Guide- P2: There is high demand for professionals in the information technology (IT) industry, and Oracle certifications are the hottest credential in the database world. You have made the right decision to pursue certification, because being Oracle Database 11g certified will give you a distinct advantage in this highly competitive market.

  pdf50p baby246 19-08-2010 163 70   Download

 • Quyển sách này được upload tại: hutonline.net Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL COLUMN ename HEADING ‘Employee|Name’ FORMAT A15 COLUMN sal JUSTIFY LEFT FORMAT $ 99,990.00 COLUMN hiredate FORMAT A9 NULL ‘ Not hired’ Ví dụ 2: Hiển thị định dạng hiện tại của column COLUMN COLUMN ename

  pdf18p kemoc9 15-07-2011 159 71   Download

 • Quyển sách này được upload tại: hutonline.net Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Chương 8. CÁC LỆNH THAO TÁC DỮ LIỆU 8.1.THAO TÁC DỮ LIỆU TRONG TABLE 8.1.1. Thêm mới dòng dữ liệu Để chèn một row vào table dùng lệnh INSERT. Cú pháp:

  pdf14p kemoc9 15-07-2011 123 59   Download

 • Nội dung chính cảu chương 2 Cơ bản về SQL nằm trong bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle giới thiệu về SQL, DML, DDL, tối ưu hóa câu lệnh SQL. SQL ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngôn ngữ này phát triển vượt xa so với mục đích ban đầu là để phục vụ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng-quan hệ.

  pdf33p model_12 23-04-2014 149 73   Download

 • Quyển sách này được upload tại: hutonline.net Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL 6.3.LỆNH ACCEPT Khai báo và gán trị cho biến với dòng hiển thị ACCEPT variable [NUMBER/CHAR] [PROMPT/NOPROMPT 'text'] HIDE

  pdf13p kemoc9 15-07-2011 112 59   Download

 • OCA: Oracle Database 11g Administrator Certified Associate Study Guide- P3: There is high demand for professionals in the information technology (IT) industry, and Oracle certifications are the hottest credential in the database world. You have made the right decision to pursue certification, because being Oracle Database 11g certified will give you a distinct advantage in this highly competitive market.

  pdf50p baby246 19-08-2010 108 54   Download

 • Oracle là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, được phát triển với những hệ thống lớn, nếu đã biết về MS SQL thì tiếp cận Oracle sẽ rất nhanh, qua quá trình tự tìm hiểu tôi có viết ra một tài liệu về Oracle cơ bản cho người mới bắt đầu làm quen với các câu lệnh sql plus trong Oracle.

  pdf10p hieukent90 12-12-2012 234 67   Download

 • Quyển sách này được upload tại: hutonline.net Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL 12.2.2. Lệnh lặp LOOP không định trước Trong lệnh lặp này, số lần lặp tuỳ thuộc vào điều kiện kết thúc vòng lặp và không xác định được ngay tại thời điểm bắt đầu vòng lặp. Cú pháp:

  pdf16p kemoc9 15-07-2011 112 53   Download

 • Quyển sách này được upload tại: hutonline.net Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL IS | AS private type and item declarations subprogram bodies END package_name; Với: package_name type and item declarations

  pdf10p kemoc9 15-07-2011 96 46   Download

 • OCA: Oracle Database 11g Administrator Certified Associate Study Guide- P4: There is high demand for professionals in the information technology (IT) industry, and Oracle certifications are the hottest credential in the database world. You have made the right decision to pursue certification, because being Oracle Database 11g certified will give you a distinct advantage in this highly competitive market.

  pdf50p baby246 19-08-2010 113 37   Download

 • Mô hình cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ - RDBMS, do E.F Codd đưa ra vào đầu thập kỷ 70. Từ đó đến nay, nó liên tục phát triển trở thành mô hình CSDL phổ biến bậc nhất. Mô hình quan hệ gồm các thành phần sau:

  pdf106p tienquy12a1 03-12-2010 116 40   Download

 • OCA: Oracle Database 11g Administrator Certified Associate Study Guide- P5: There is high demand for professionals in the information technology (IT) industry, and Oracle certifications are the hottest credential in the database world. You have made the right decision to pursue certification, because being Oracle Database 11g certified will give you a distinct advantage in this highly competitive market.

  pdf50p baby246 19-08-2010 113 33   Download

 • OCA: Oracle Database 11g Administrator Certified Associate Study Guide- P6: There is high demand for professionals in the information technology (IT) industry, and Oracle certifications are the hottest credential in the database world. You have made the right decision to pursue certification, because being Oracle Database 11g certified will give you a distinct advantage in this highly competitive market.

  pdf50p baby246 19-08-2010 99 33   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản