Osi/iso

Xem 1-20 trên 29 kết quả Osi/iso
 • Tham khảo bài viết 'bài giảng truyền số liệu chương 3 - mô hình osi', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc19p vbahan 18-04-2010 877 392   Download

 • - Theo ISO, khi một ứng dụng làm việc nó có thể bao gồm 1 hoặc nhiều tiến trình ứng dụng (AP – Application Process), mỗi AP là một phần tử trong hệ thống thực hiện việc xử lý thông tin cho một ứng dụng cụ thể. - Các AP thuộc các hệ thống khác nhau, muốn trao đổi thông tin phải qua tầng ứng dụng. Tầng ứng dụng bao gồm các thực thể ứng dụng (AE – Application Entity). Các AE sẽ cung cấp cho các AP các phương tiện cần thiết để truy nhập môi trường OSI....

  ppt14p cuongpmitvn 08-01-2013 55 25   Download

 • Mô hình tham chiếu OSI (The Open System Interconnect) là 1 mô hình được phát triển bởi tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (the International Standards Organization) hay với 1 tên viết tắt rất quen thuộc với chúng ta, đó là ISO. Nó mô tả làm thế nảo dể dữ liệu từ 1 ứng dụng trên 1 máy tính..

  pdf8p vetnangcuoitroi123 07-11-2013 53 10   Download

 • Mô hình OSI - Open System Interconnection là mô hình được tổ chức ISO đề xuất từ 1977 và công bố lần đầu vào 1984. Để các máy tính và các thiết bị mạng có thể truyền thông với nhau phải có những qui tắc giao tiếp được các bên chấp nhận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Mô hình OSI - Open System Interconnection" dưới đây để hiểu hơn về mô hình này.

  ppt25p o0tchya0o 09-04-2016 28 10   Download

 • Mô hình OSI là một cơ sở dành cho việc chuẩn hoá các hệ thống truyền thông, nó được nghiên cứu và xây dựng bởi ISO. Mô hình này được dùng làm cơ sở để kết nối các hệ thống mở phục vụ cho các ứng dụng phân tán. Mô hình OSI chia các giao thức truyền thông thành 7 lớp..

  pdf18p vetnangcuoitroi123 07-11-2013 28 5   Download

 • .Tự học chụp ảnh - ISO Trong ảnh số, ISO dùng để chỉ độ nhạy của cảm biến máy ảnh với ánh sáng. Quy tắc cần nhớ ở đây là số càng nhỏ, độ nhạy cảm biến càng thấp và ngược lại. Yêu cầu chuẩn bị Thiết bị: Bất kỳ máy ảnh số nào. Mục tiêu: Nắm được về các cách thiếp lập ISO và các tác động của ISO tới chất lượng hình ảnh. Thời gian: 10 phút. ISO có ảnh hưởng đến độ chi tiết mà cảm biến có thể tái hiện.

  pdf9p capdoihoancanh 10-05-2013 27 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10583-2:2014 quy định các nội dung của mục nhập sổ đăng ký trong đó ghi thông tin về các kiểu tài liệu OSI và gán tên của kiểu OBJECT INDENTIFIER ASN.1 cho việc xác định kiểu tài liệu OSI. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc12p thangnamvoiva17 08-09-2016 1 0   Download

 • Thuật ngữ computer network đề cập đến việc kết nối những máy tính hoạt động độc lập lại với nhau thông qua môi trường truyền thông.Mô hình OSI Là mô hình mạng chuẩn hóa do ISO (International Standard Organization) đề nghị, Gồm có 7 lớp với các chức năng khác nhau. Định ra các tiêu chuẩn thống nhất cho các nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ mạng, tổ chứ ISO công bố mô hình OSI (Open System Interconnection (OSI))....

  ppt120p meodentinhnghich 14-04-2012 263 147   Download

 • Trong quá khứ, vào khoảng thập niên 80, nhu cầu sử dụng mạng bùng nổ trên thế giới cả về số lượng lẫn quy mô của mạng. Nhưng mỗi mạng lại được thiết kế và phát triển của một nhà sản xuất khác nhau cả về phần cứng lẫn phần mềm dẫn đến tình trạng các mạng không tương thích với nhau và các mạng do các nhà sản xuất khác nhau thì không liên lạc được với nhau.

  doc2p daoquyet0611 21-12-2009 250 128   Download

 • Họ giao thức TCP/IP TCP/IP là một họ giao thức để cung cấp phương tiện truyền thông liên mạng và nó được cấu trúc theo kiểu phân cấp. Khác với mô hình OSI/ISO tầng liên mạng sử dụng giao thức kết nối mạng "không liên kết" (connectionless) IP.

  pdf38p quanvokiem 11-03-2010 363 121   Download

 • Tổ chức ISO (International Standard Organization) được thiết lập từ năm 1947 là cơ quan quốc tế nhằm đề ra các tiêu chuẩn cho toàn thế giới. Một tiêu chuẩn ISO bao trùm tất cả các yếu tố thông tin mạng được gọi là mô hình OSI (Open Systems Interconnection). Gọi là hệ thống mở, là mô hình hai hệ thống khác nhau có thể thông tin với nhau bất kể kiến trúc mạng của chúng ra sao

  doc19p ndk899 12-04-2010 209 110   Download

 • HỌ GIAO THỨC TCP/IP I.1.1. Họ giao thức TCP/IP TCP/IP là một họ giao thức để cung cấp phương tiện truyền thông liên mạng và nó được cấu trúc theo kiểu phân cấp. Khác với mô hình OSI/ISO tầng liên mạng sử dụng giao thức kết nối mạng "không liên kết" (connectionless) IP, tạo thành hạt nhân hoạt động của Internet.

  pdf38p quanvokiem 11-03-2010 196 105   Download

 • Mô hình kết nối hệ thống mở được Tổ chức quốc tế và tiêu chuẩn hoá ISO (International Organizaiton for Standardization) ñưa ra nham cung câp mot mô hình chuan cho các nhà s"n xuât và cung câp s"n pham vien thông áp dLng theo ñe phát trien các s"n pham vien thông. Ý tưKng mô hình hoá ñưkc tEo ra còn nham ho trk cho viec kêt nôi gi3a các he thông và modun hoá các thành phân phLc vL mEng viên thông.

  pdf117p nguyenvanhi 04-12-2010 142 71   Download

 • Mô hình kết nối hệ thống mở được Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO đưa ra nhằm cung cấp một mô hình chuẩn cho các nhà sản xuất và cung cấp sản phẩm viễn thông áp dụng theo để phát triển các sản phẩm viễn thông.

  pdf0p langtuhoadinhlang 12-12-2010 80 44   Download

 • Trong ngành khoa học mạng máy tính, mô hình OSI (Open Systems Interconnection) là một cơ sở dành cho việc chuẩn hóa các hệ thống truyền thông, nó được nghiên cứu và xây dựng bởi ISO (International Standardization Organization ).

  doc26p hust2012 19-11-2012 122 39   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình Mạng máy tính - Chương 2 trình bμy về mô hình OSI 7 lớp, đây lμ mô hình tham chiếu của ISO về kết nối các hệ thống mở.

  pdf28p suatuoi_thomngon 31-07-2011 85 37   Download

 • Đợc phát triển bởi tổ chức tiêu chuẩn thế giới ISO (International Standard Organization) Gồm có 7 tầng: Tầng vật lý (Physical layer) . Tầng liên kết dữ liệu (Data link layer) Tầng mạng (Network layer) . Tầng vận chuyển (Transport layer) . Tầng giao dịch (Session layer) . Tầng trình bỡy (Presentation) . Tầng ứng dụng (Application layer) .

  pdf13p nghiapro512 22-09-2012 72 25   Download

 • Hệ thống kết nối mở (OSI) mô hình tham khảo đã được chỉ định của ITU, trong hợp tác với ISO và IEC, và được ghi chép trong Khuyến nghị X.200. Mặc dù mô hình OSI được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, nó được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực thông tin liên lạc giữa các máy tính. Mục đích của nó là để tổ chức và chính thức hóa các phương pháp giao tiếp. Ý tưởng cơ bản của mô hình tham khảo OSI là để tách các phần khác nhau, trong toàn của họ, tạo thành...

  pdf11p xuongrong_battien 25-10-2011 49 21   Download

 • Introduction to TCP/IP Networking Network Model TCP/IP Terms Host Names Internet Addresses Subnet Addresses Internet Addresses to host name mapping Quiz# 1 Routing TCP/IP Daemons TCP/IP Information files TCP/IP Local Information files ifconfig mkhosts route Quiz# 2 TCP installed links Internet Services Common internet services error messages Trouble shooting commands ping netstat Trouble shooting Techniques Introduction to TCP/IP .

  pdf37p possibletb 29-11-2012 47 12   Download

 • Mạng ATN được xem là cơ sở hạ tầng liên mạng cho mạng thông tin hàng không.ATN sử dụng một tập các giao thức truyền dữ liệu dựa trên mô hình OSI của tổ chức định chuẩn quốc tế ISO để liên kết các hệ thống liên lạc air-ground và ground-ground với nhau.

  doc23p thanhdatbkfet 05-09-2013 36 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản