Pcb vias

Xem 1-3 trên 3 kết quả Pcb vias
  • DO NOT have vias between bypass caps and active device – Visualize the high frequency current flow !!! • Ensure Bypass caps are on same layer as active component for best results. • Route vias into the bypass caps and then into the active component. • The more vias the better. • The wider the traces the better. • The closer the bette

    pdf56p beobobeo 01-08-2012 33 5   Download

  • • KHÔNG có vias giữa mũ bỏ qua và thiết bị hoạt động Xem những dòng tần số cao hiện nay! • Đảm bảo mũ Bypass trên cùng một lớp như là thành phần tích cực cho kết quả tốt nhất. • Route vias vào mũ bỏ qua và sau đó vào thành phần hoạt động. • Các vias hơn thì tốt hơn. • Các rộng lớn hơn các dấu vết tốt hơn. • càng gần càng tốt nghèo bỏ qua

    pdf10p myngoc2 04-10-2011 20 4   Download

  • Bacterial phytochromes (Bphs) are ancestors of the well characterized plant photoreceptors. Whereas plant phyto-chromes perform their photoisomerization exclusively via a covalently bound bilin chromophore, Bphs are variable in their chromophore selection. This is demonstrated in the cyanobacterium CalothrixPCC7601 that expresses two Bphs, CphA and CphB. CphA binds phycocyanobilin (PCB) covalently, whereas CphB, lacking the covalently binding cysteine of the plant phytochromes, carries biliver-din IXa (BV) as the chromophore....

    pdf10p dell39 03-04-2013 14 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản