Pentest

Xem 1-5 trên 5 kết quả Pentest
 • Black Hat Python "Python Programming for Hackers and Pentesters" i lay down some networking fundamentals in Chapter 2 and slowly work our way through raw sockets in Chapter 3 and using Scapy in Chapter 4 for some more interesting network tooling. The next section of the book deals with hacking web applications, starting with your own custom tooling in Chapter 5 and then extending the popular Burp Suite in Chapter 6. From there we will spend a great deal of time talking about trojans, starting with GitHub command and control,...

  pdf193p nmtinh 06-01-2016 48 21   Download

 • Aircrack-ng là bộ công cụ dùng để pentest mạng không dây, crack wep và dò khóa wpa/wpa2- psk. Aircrack-ng có rất nhiều công cụ, trong tài liệu này mình chỉ giới thiệu vài công cụ đó là: airemon-ng: dùng để chuyển card mạng của bạn từ manager sang monitor. Cách dùng: airmon-ng [channel] airodump-ng: dùng để bắt gói tin trong mạng wifi (lưu ý là card mạng của bạn phải ở chế độ monitor) Cách dùng: airodump-ng [,,...]...

  pdf9p citykhai2901 16-05-2010 2415 292   Download

 • Backtrack là một bản phân phối linux được tích hợp các công cụ, driver hỗ trợ việc pentest hệ thống. Live DVD or Live USB Flash. Phát triển hợp nhất từ 3 công cụ nổi tiếng. Whoppix, IWHAX, và Auditor. Phiên bản mới nhất Backtrack 5 R3.Information Gathering: Nmap, traceroute, sqlmap Vulnerability assessment: Nessus, OpenVAS …. Exploitation Tool: Metasploit, Aircrack-ng …. Privilege Escalation: John the Ripper, Ophcrack, …. Maintenance Access. Reverse Engineering: gdb, ollydbg, ida ….

  pdf49p khangptit92 05-01-2013 177 75   Download

 • Trong nghệ thuật hack kiến thức không có cái gọi là sự lười biếng và cháy ý, anh em nên quan niệm 1 điều khi ta cảm thấy thỏa mãn với những gì ta đang có tức là lúc đó ta bắt đầu lạc hậu với thế giới. Trong nghệ thuật hack kiến thức, kỹ năng, tư duy sự ranh ma và thêm một chút may mắn luôn luôn đi chung với nhau..

  pdf0p ksnoob 05-11-2012 110 43   Download

 • A penetration test, occasionally pentest, is a method of evaluating the computer security of a computer system or network by simulating an attack from malicious outsiders (who do not have an authorized means of accessing the organization's systems) and malicious insiders (who have some level of authorized access).

  pdf0p doilan 25-01-2013 30 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản