Peronosporales

Xem 1-3 trên 3 kết quả Peronosporales
  • Khoa học: Phytopthora infestans Peronosporales Phycomycetes Phân bố và tác hại Phát sinh từ Nam Mỹ. Ở nước ta, bệnh gây hại nặng tại Đà Lạt.

    pdf2p womanhood911_04 21-10-2009 256 58   Download

  • BỆNH SƯƠNG MAI CÀ CHUA-Phytopthora blight Tên khoa học: Phytopthora infestans Họ :Peronosporales Bộ :Phycomycetes Phân bố và tác hại Phát sinh từ Nam Mỹ. Ở nước ta, bệnh gây hại nặng tại Đà Lạt. Là loại bệnh rất phổ biến và có tác hại lớn. Hại nặng vào những năm T0 cao, mưa kéo dài, vào mùa hè. [http://agriviet.com]Hại lúc cây còn nhỏ đến thu hoạch. Triệu chứng Trên lá: vết bệnh xuất hiện bắt đầu từ mép lá và ở phần cuối cuống lá.

    pdf3p happyday1212 11-04-2011 69 6   Download

  • It is a very great privilege to write the preface to the first specialist book on downy mildews since the major work edited by D. M. Spencer in 1981. The idea for the present publication arose from the Downy Mildew Workshop at the International Congress of Plant Pathology (ICPP) held in Edinburgh in August 1998. Our intention was to invite reviews on selected aspects of downy mildew biology from international authorities, and link these to a series of related short contributions reporting new data.

    pdf284p hotmoingay 04-01-2013 24 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản