Personal experience

Xem 1-20 trên 308 kết quả Personal experience
 • Thông qua những giáo án unit 1 Personal experiences - Tiếng Anh 11 được một số giáo viên có kinh nghiệm chia sẻ góp phần giúp bạn nâng cao hiệu quả dạy và học. Ngoài ra những giáo án này còn giúp cho các thầy cô giáo thuận tiện và dễ dàng hơn trong việc cung cấp những kiến thức trọng tâm của bài cho học sinh, giúp các em thực hành nói về các kinh nghiệm, cách sử dụng các thì quá khứ để nói về các hoạt động cũng như những sự kiện diễn ra trong quá khứ.

  doc32p 789_thuychi 28-03-2014 285 47   Download

 • Tuyển chọn những bài giảng được thiết kế sinh động, lôi cuốn dành cho các tiết học của bài Personal experiences - Tiếng Anh 11 mời các bạn cùng tham khảo. Thông qua những bài giảng này, quý thầy cô giáo có điều kiện học hỏi những kinh nghiệm soạn giáo án để có thể chuẩn bị tốt nhất cho tiết học.

  ppt29p thanhha_14 31-03-2014 121 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 2: personal experiences-reading', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p abcdef_34 18-09-2011 899 86   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 2: personal experience', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p lovetime 04-04-2011 332 80   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 2: personal experiences-writing', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p abcdef_34 18-09-2011 1010 82   Download

 • UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES A. PHONETIC I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words. 1) A. hand 2) A. money 3) A. change B. bank B. month B. hungry C. sand C. monkey C. stronger D. band D. monitor D. single II. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words. 4) A. experience embrace 5) A. idol 6) A. cotton B. video B. happen C. birthday D. imagine B. embarrass C. floppy D. C. extreme D. quickly B. VOCABULARY AND GRAMMAR I. Choose the best answer to complete each sentence....

  pdf9p mobell1209 19-10-2010 273 73   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 2: personal experiences-speaking', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p abcdef_34 18-09-2011 770 67   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 2: personal experiences-language focus', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p abcdef_34 18-09-2011 778 60   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 2: personal experiences-listening', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc5p abcdef_34 18-09-2011 840 42   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 2: personal experiences', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p lovetime 04-04-2011 192 25   Download

 • THE NARRATIVE of personal experience allows you to communicate to your reader the people, places, and events in your life that have been of significant influence. What you choose to write about and how you present the information and emotions indicate a great deal about your values and attitudes.

  pdf10p pretty29 29-12-2010 56 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 2:personal experience writing', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p cuncon2211 27-11-2011 258 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lesson plan unit 2:personal experiences', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p abcdef_53 23-11-2011 83 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'six sigma projects and personal experiences part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p 239198717 12-01-2012 26 5   Download

 • I would like to share you an experience I had learnt last semester when we learn Market leader – an English material. The professor asked us to present one company in a group of four students and our performance would be graded as a middle exam. We were all anxious because it was the 1st time we worked in group and presented in front of the crowd. Still, there were a lot of tasks that we did not know how to get it done. I was vice – monitor of the class so I was honored to be nominated as...

  doc2p dothuymo0201 19-12-2012 37 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'six sigma projects and personal experiences part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p 239198717 12-01-2012 23 4   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí yhọc Wertheim cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Microsurgical technique in obstetric brachial plexus repair: a personal experience in 200 cases over 10 years...

  pdf7p thulanh24 21-11-2011 22 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'six sigma projects and personal experiences part 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p 239198717 12-01-2012 18 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'six sigma projects and personal experiences part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p 239198717 12-01-2012 17 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Personal experience with whole-body, low-dosage, digital X-ray scanning (LODOX-Statscan) in trauma

  pdf5p toshiba18 31-10-2011 18 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản