Ph.ăngghen

Xem 1-20 trên 80 kết quả Ph.ăngghen
 • Tác phẩm kinh điển Mác - Lênin I PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Cách đây đúng 163 năm, tháng 2 năm 1848, “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” – do C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo – ra đời là

  doc61p leetomy 10-01-2013 290 99   Download

 • F.Ăng-Ghen Tiểu sử Ph. Ăngghen Ph. Ăng-ghen sinh ngày 28 tháng 11 năm 1820 tại Barmen, tỉnh Ranh, Vương quốc Phổ trong một gia đình chủ xưởng dệt. Từ nhỏ Ph. Ăng- ghen đã bộc lộ tính cách độc lập. Những lời dạy bảo nghiêm khắc của cha và những sự đe doạ trừng phạt không thể làm cho ông đi đến chỗ phải phục tùng mù quáng. Cho đến năm 14 tuổi, Ph. Ăngghen học ở trường tại thành phố Barmen. Ph. Ăng- ghen sớm bộc lộ năng khiếu về ngoại ngữ. Tháng Mười 1834, Ph.

  pdf3p tranthikimuyen4 19-08-2011 319 45   Download

 • Tôn giáo là một hiện tượng xã hội phức tạp có liên quan và ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Những năm gần đây, trên thế giới cũng như ở nước ta, tôn giáo có chiều hướng phục hồi và phát triển, đòi hỏi Đảng ta phải có nhận thức mới về tôn giáo và công tác tôn giáo. Một trong những cơ sở lí luận quan trọng để Đảng ta có nhận thức mới về tôn giáo và công tác tôn giáo là tư tưởng của Ph. Ăngghen về tôn giáo.

  pdf8p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 41 11   Download

 • Cho đến nay, những quan điểm về linh hồn và bản chất của linh hồn của Ph. Ăngghen vẫn còn nguyên giá trị thời đại để chúng ta nghiên cứu, ứng xử với tôn giáo. Trong bài viết này sẽ phân tích và làm rõ những quan điểm của Ăngghen về linh hồn và bản chất của linh hồn. Mời các bạn tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf7p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 24 2   Download

 • Tác phẩm "Chống Đuyrinh" là một trong những tác phẩm cơ bản của chủ nghĩa C.Mác,V.I.Lênin cho rằng, "chống Đuyrinh" của Ph.Ăngghen là một trong ba tác phẩm "gối đầu giường" của người công nhân có tri thức và là tác phẩm kinh điển đã đi vào kho tàng lý luận của nhân loại. Dưới dạng bút chiến, tác phẩm của Ph.Ăngghen đã có tác dụng to lớn trong cuộc đấu tranh vạch trần các quan điểm sai trái của Đuyrinh và một số đảng viên đảng dân chủ - xã hội Đức.

  pdf15p dellvietnam 24-08-2012 278 105   Download

 • Người ta đã và sẽ còn tốn nhiều công sức để thảo luận, tranh luận về tầm ảnh hưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen đối với sự phát triển của nhân loại từ thế kỉ thứ XIX về sau. Sự đánh giá đó có thể khác nhau tuỳ theo tầm nhìn, giác độ, chỗ đứng và tâm trạng của những người nghiên cứu. Song có một điều hiển nhiên, không ai có thể phủ nhận được là sự đóng góp to lớn của C.Mác và Ph.

  doc16p trannguyendiemtrinh 04-04-2013 300 19   Download

 • Biện chứng của tự nhiên là một tác phẩm lớn về triết học của Ph.Ăngghen, chủ yếu bàn về giới tự nhiên và khoa học tự nhiên, được viết dưới dạng các bài tản mạn, các trích đoạn, bản thảo. Tác phẩm chưa được hoàn thành thì Ăngghen đã mất, mãi đến năm 1925 tác phẩm mới được xuất bản lần đầu tiên bằng tiếng Nga, tiếng Đức ở Liên Xô.

  pdf23p dellvietnam 23-08-2012 185 83   Download

 • Với quan niệm duy vật về lịch sử, trong “Hệ tư tưởng Đức”, C.Mác và Ph.Ăngghen đã xây dựng cơ sở lý luận vững chắc cho sự phát triển tư tưởng về cách mạng vô sản. Theo các ông, cách mạng vô sản là một quy luật tất yếu mà lịch sử phải trải qua trong tiến trình vận động, phát triển của nó. Những tiền đề vật chất của cuộc cách mạng đó là sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự hình thành giai cấp vô sản.

  pdf14p bengoan369 08-12-2011 322 81   Download

 • Bài viết tập trung luận giải quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về con người hiện thực và hoạt động của nó với tư cách đối tượng của sự suy tư triết học về con người; đồng thời làm rõ sự đánh giá của các ông về những sai lầm của Hêghen và L.Phoiơbắc khi nghiên cứu vấn đề con người. Trên cơ sở đó, phân tích quan điểm của C.Mác và Ph.

  pdf11p bengoan369 08-12-2011 208 67   Download

 • Trong Hệ tư tưởng Đức, C.Mác và Ph.Ăngghen đã phê phán quan niệm sai lầm của phái Hêgen trẻ và đưa ra quan niệm của mình về nguồn gốc và bản chất của ý thức. Theo các ông, ý thức là của con người, được con người sản sinh ra trong quá trình lao động. Nói cách khác, ý thức có nguồn gốc từ trong xã hội và là sản phẩm của xã hội, không phụ thuộc vào ý chí hay tư tưởng của bất kỳ cá nhân nào. Bản chất của ý thức chính là “sự tồn tại được...

  pdf11p bengoan369 08-12-2011 185 37   Download

 • Trong Hệ tư tưởng Đức, C.Mác và Ph.Ăngghen đã đưa ra những quan điểm duy vật về xã hội mà nhờ đó, lần đầu tiên trong lịch sử triết học, chủ nghĩa duy tâm đã bị “tống ra khỏi” lĩnh vực xã hội.

  pdf11p bengoan369 08-12-2011 169 34   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đã trình bày một cách ngắn gọn, mang tính khái quát quan niệm của Ph.Ăngghen về mối quan hệ giữa cái tất yếu và cái có thể để từ đó, rút ra ý nghĩa phương pháp luận của nó. Bài viết cũng đã chỉ ra và phân tích sự vận dụng phương pháp luận này vào thực tiễn cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới hiện nay....

  pdf10p bengoan258 11-12-2011 188 28   Download

 • Để làm rõ giá trị lịch sử của “Hệ tư tưởng Đức“ trong sự tiến triển quan niệm của C.Mác và Ph.Ăngghen về tôn giáo, trước hết, tác giả đã chỉ ra và phân tích bối cảnh lịch sử hình thành quan niệm của các ông về tôn giáo.

  pdf14p bengoan369 08-12-2011 91 22   Download

 • Khi tiếp thu và bàn đến vấn đề Nhà nước, nhất là Nhà nước vô sản mà Mác và Ph.Ăngghen đã nêu ra và phân tích rất nhiều trong quá trình hoạt động cách mạng của mình, Lênin đã đưa ra nhận định: Chuyên chính vô sản là một trong những tư tưởng đặc sắc và trọng yếu nhất của chủ nghĩa Mác về vấn đề Nhà nước1, là đỉnh cao của vai trò cách mạng của giai cấp vô sản trong lịch sử2. Có nhiều lý do để cắt nghĩa tính đặc sắc và trọng yếu của tư...

  pdf16p bengoan369 07-12-2011 115 18   Download

 • Bài giảng "Bài 1: Học thuyết Mác - Lênin về Đảng Cộng sản" do ThS. Phạm Văn Khuynh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát quá trình ra đời, phát triển học thuyết Mác-Lênin về Đảng Cộng sản; tư tưởng cơ bản của C, Mác và Ph. Ăngghen về chính đảng độc lập của giai cấp vô sản; những nguyên lý của V. I. Lê nin về Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt42p doinhugiobay_05 01-12-2015 52 16   Download

 • Cùng với C.Mác, Ph.Ăngghen là người đặt nền móng cơ bản cho tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thực vậy, những thành tựu vĩ đại trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội mà Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc đạt được ngày nay là nhờ đi theo đúng đường lối của chủ nghĩa xã hội khoa học, thực hiện chuyên chính dân chủ nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chủ nghĩa Mác - Lênin.

  pdf16p bengoan369 08-12-2011 62 15   Download

 • Trong hệ thống lý luận của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác, tư tưởng phát triển xã hội của Ph.Ăngghen là hết sức độc đáo, không chỉ thể hiện một cách đặc sắc quan điểm duy vật về lịch sử, mà còn chỉ ra sự vận động của những quy luật khách quan chi phối đời sống xã hội và con đường nhận thức chúng một cách đúng đắn.

  pdf11p bengoan369 08-12-2011 80 13   Download

 • Nhân kỷ niệm 190 năm ngày sinh của Ph.Ăngghen, trong bài viết này, tác giả đã trình bày một cách vắn tắt những cống hiến lớn lao của ông cho việc xây dựng và phát triển cả ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – triết học duy vật biện chứng, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học qua những luận điểm, quan niệm, quan điểm và tư tưởng mà ông đưa ra trong các tác phẩm của mình. Trong bài viết này, tác giả cũng đã nói về những đóng góp hết...

  pdf58p subtraction1122 27-04-2013 34 10   Download

 • Trong hệ thống lý luận của cỏc nhà sỏng lập chủ nghĩa Mỏc, tư tưởng phát triển xó hội của Ph.Ăngghen là hết sức độc đáo, không chỉ thể hiện một cách đặc sắc quan điểm duy vật về lịch sử, mà cũn chỉ ra sự vận động của những quy luật khách quan chi phối đời sống xó hội và con đường nhận thức chúng một cách đúng đắn.

  pdf102p subtraction1122 27-04-2013 41 7   Download

 • Phát triển quan điểm của Mác, Ăngghen đã làm rõ nguồn gốc tự nhiên và xã hội của tôn giáo. Ông cho rằng, tôn giáo ra đời từ thời kỳ rất xa xưa của lịch sử nhân loại, do sự hạn chế trong nhận thức của con người về bản thân mình và về giới tự nhiên bên ngoài, xung quanh mình... Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết "C.Mác và Ph.Ăngghen bàn về cơ sở tồn tại và biến đổi của tôn giáo" của TS. Nguyễn Phú Lợi.

  pdf6p thangmuabuon123 10-03-2016 31 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản