Phƣơng hƣớng xây dựng các giáo án

Xem 1-3 trên 3 kết quả Phƣơng hƣớng xây dựng các giáo án
  • Nguyên tắc TK sơ đồ lu : - Lu lèn từ thấp đến cao để đảm bảo độ dốc mui luyện thiết kế. - lu lèn từ ngoài vào trong để hạn chế VL nở hông, cải thiện tốc độ tăng độ chặt & giảm công lu lèn. - Vệt lu đầu tiên cách vai đường tối thiểu 0,5m để đảm bảo an toàn; - Các vệt lu phải chồng lên nhau tối thiểu 15 đến 20cm để mặt đường bằng phẳng .

    pdf8p cinny04 23-01-2011 228 58   Download

  • Mục Tiêu và Phạm Vi Của Việc Thử Nghiệm và Đánh Giá Đánh giá hiệu quả thực tế của mô hình tích hợp Đánh giá hiệu quả của các mô hình mô phỏng liên tụca”hông phải là mục tiêu của đề tài, do các mô hình này đã được xây dựng và kiểm chứng. Trọng tâm của đề tài là đánh giá giải pháp phối hợp giữa phương pháp quản lý dự án truyền thống với sự hỗ trợ của công cụ mô phỏng liên tục. Sự tích hợp phải có khả năng nâng cao năng lực quản lý...

    pdf21p lgg330 12-10-2010 112 29   Download

  • Tiết 8. BỐ CỤC CỦA VĂN BẢN. II. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:. - Nắm được yêu cầu của bố cục về văn bản.. - Biết cách xây dựng bố cục văn bản mạch lạc, phù hợp với đối tượng phản. ánh, ý đồ giao tiếp của người viết và nhận thức của người đọc.. II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG:. 1. Kiến thức:. - Nắm được bố cục văn bản.. - Tác dụng của việc xây dựng bố cục.. 2. Kĩ năng:.

    doc4p tuyetha_12 06-08-2014 209 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản