» 

Phá Giá Nội Tệ

 • Tiểu luận "Phân tích hiệu ứng của phá giá nội tệ lên cán cân thanh toán"

  Phá giá tiền tệ : Là việc giảm giá trị của đồng nội tệ so với các loại ngoại tệ so với mức mà chính phủ đã cam kết duy trì trong chế độ tỷ giá hối đoái cố định. Việc phá giá VND nghĩa là giảm giá trị của nó so với các ngoại tệ khác như USD, EUR... Cán cân thanh toán(BP) : Là một bản báo cáo thống kê tổng hợp có hệ thống ghi chép lại giá trị tất cả các giao dịch kinh...

  doc 20p kiepcamcua 10-11-2010 592 289

 • PHÂN TÍCH HIỆU ỨNG CỦA PHÁ GIÁ NỘI TỆ LÊN CÁN CÂN THANH TOÁN. MINH HOẠ THỰC TIỄN

  Phá giá tiền tệ : - Là việc giảm giá trị của đồng nội tệ so với các loại ngoại tệ so với mức mà chính phủ đã cam kết duy trì trong chế độ tỷ giá hối đoái cố định. Việc phá giá VND nghĩa là giảm giá trị của nó so với các ngoại tệ khác như USD, EUR... 2. Cán cân thanh toán(BP): - Là một bản báo cáo thống kê tổng hợp có hệ thống ghi chép lại giá trị tất cả các giao dịch kinh...

  pdf 20p caphe_123 17-07-2013 21 2

 • PHÁ GIÁ TIỀN TỆ - Lợi bất cập hại

  Xét về mặt lý thuyết, biện pháp phá giá tiền tệ thường được thực hiện để tăng sức cạnh tranh của hàng hóa nội địa nhằm cải thiện cán cân thanh toán vãng lai. Tuy nhiên, điểm yếu của phá giá là sẽ làm tăng giá hàng hóa trong nước, ảnh hưởng lên lạm phát. Do đó, để hạn chế lạm phát, các biện pháp thường được sử dụng là đồng thời phải giảm thâm hụt ngân sách và thực...

  doc 6p ankeonao 08-10-2011 267 114

 • Lạm phát - Phá giá đồng nội tệ

  I/ Phá giá đồng nội tệ là gì Phá giá tiền tệ là việc giảm giá trị của đồng nội tệ so với các loại ngoại tệ so với mức mà chính phủ đã cam kết duy trì trong chế độ

  doc 12p tro1choi2 21-12-2010 616 259

 • Báo cáo " Nhận diện đặc điểm pháp lí cơ bản của tranh chấp về chống bán phá giá trong khuôn khổ WTO "

  Trong khuôn khổ WTO, tranh chấp về chống bán phá giá là một trong những loại tranh chấp phổ biến và phức tạp nhất, đòi hỏi các bên tranh chấp, đặc biệt là các thành viên đang phát triển, trong đó có Việt Nam,(1) phải tìm hiểu và nắm vững pháp luật của WTO về giải quyết tranh chấp nói chung và những đặc thù trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp về chống bán phá giá nói riêng mà trước...

  pdf 6p dontetvui 23-01-2013 26 9

 • Đề án "Bán phá giá hàng hóa ở VN"

  Theo kết quả điều tra xã hội học của hội người tiêu dùng Việt Nam tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho thấy: các nhóm hàng ôtô, xe máy, rượu bia, thuốc lá của Mỹ, Nhật, Pháp và các nước châu Âu khác chiếm ưu thế. Với nhóm mặt hàng gia dụng trước năm 1992 hàng Việt Nam chiếm 62%, hàng Mỹ chiếm 15%m các nước châu Âu chiếm 14%, và 11% là các nước còn lại thì từ năm 1992 trở lại...

  pdf 51p nhattruong 17-07-2009 672 322

 • Phá giá đồng tiền

  Thi trường Eurocurrency là một bộ phận liên kết của các thị trường tài chính quốc tế. trên thị trừơng Eurocurrency các ngân hàng nhận tiền gửi ngắn hạn và cho vay ngắn hạn bằng các đồng tiền không phải là đồng tiền của quốc gia nơi các ngân hàng này trú đóng. Các đồng tiền như vậy gọi là Eurocurrency và các ngân hàng như thế gọi là Eurobank. Các hoạt động của Eurobanks trên thị...

  doc 24p chautandat 08-05-2010 410 246

 • Toàn cảnh về bán phá giá trên thị trường

  Đây là loạt bài viết về chủ đề bán phá giá, được tổng hợp và biên soạn từ www.wto.org, www.unctad.org, www.intracen.org, www.doc.gov.us, www.uncitral.org, các Hiệp định thương mại đa phương trong khuôn khổ WTO và một số tài liệu báo chí nước ngoài khác, do tác giả Trần Phương Minh, thạc sĩ luật, viết riêng cho Business World Portal. Trước đây, “bán phá giá” (dumping) và “chống bán phá giá”...

  pdf 7p gacondilonton 28-04-2010 268 183

 • Toàn cảnh về bán phá giá (Tiếp theo và hết)

  Đây là loạt bài viết về chủ đề bán phá giá, được tổng hợp và biên soạn từ www.wto.org, www.unctad.org, www.intracen.org, www.doc.gov.us, www.uncitral.org, các Hiệp định thương mại đa phương trong khuôn khổ WTO và một số tài liệu báo chí nước ngoài khác, do tác giả Trần Phương Minh, thạc sĩ luật, viết riêng cho Business World Portal. Trước đây, “bán phá giá” (dumping) và “chống bán phá giá”...

  pdf 12p gacondilonton 28-04-2010 224 149

 • BÀI TẬP KINH TẾ QUỐC TẾ BÁN PHÁ GIÁ

  Bán phá giá ( dumping ) là xuất khẩu một sản phẩm nào đó thấp hơn giá nội địa nhằm chiến lĩnh thị trường thế giới. Nói một cách đơn giản, để xác định hành động bán phá giá ta phải so sánh giá cả ở hai thị trường. Tuy nhiên trên thực tế, việc xác định giá hàng hoá ở thị trường nước xuất khẩu (giá trị bình thường) và giá ở thị trường nước nhập khẩu (giá xuất...

  doc 18p langquen195 30-09-2012 109 44

 • Khóa luận tốt nghiệp: Vai trò của việc áp dụng các biện pháp chống bán phá giá nhằm bảo vệ thị trường nội địa của một số nước và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

  Một số vấn đề về chống bán phá giá trong thương mại quốc tế. Vai trò của việc áp dụng các biện pháp chống bán phá giá nhằm bảo vệ thị trường nội địa của một số nước trên thế giới. Một số giải pháp đối với Việt Nam về vấn đề chống bán phá giá hàng hóa khi tham gia vào thương mại quốc tế.

  pdf 136p seven_12 11-03-2014 16 9

 • Tranh chấp cấm bán phá giá trong WTO

  Khái quát nhất, một sản phẩm được coi là bán phá giá khi giá xuất khẩu của sản phẩm đó thấp hơn giá thông thường của sản phẩm tương tự bán trong nước. Về bản chất, bán phá giá trong thương mại quốc tế là hành vi phân biệt giá cả: đối với cùng một sản phẩm hoặc sản phẩm tương tự, nhưng giá xuất khẩu lại thấp hơn giá tiêu thụ nội địa.

  pdf 255p esc_12 30-07-2013 20 8

 • Tiểu luận Thanh toán quốc tế: Quan điểm về việc Chính phủ và Ngân hàng nhà nước Việt Nam nên phá giá đồng nội tệ để khuyến khích xuất nhập khẩu cải thiện cán cân thương mại

  Tiểu luận Thanh toán quốc tế: Quan điểm về việc Chính phủ và Ngân hàng nhà nước Việt Nam nên phá giá đồng nội tệ để khuyến khích xuất nhập khẩu cải thiện cán cân thương mại trình bày cán cân thương mại và các yếu tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại, phá giá đồng nội tệ và ảnh hưởng của nó đến cán cân thương mại, hiệu ứng tuyến J, để một cuộc phá giá thành công...

  doc 14p xauxi93 05-06-2014 9 5

 • Bài giảng Các biện pháp chống bán phá giá

  Bài giảng Các biện pháp chống bán phá giá dưới đây được trình bày theo hình thức song ngữ, bài giảng giới thiệu về các vấn đề chính trong việc xác định biên độ phá giá. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ hơn nội dung cụ thể trong bài giảng này.

  pdf 39p vanthanhthiennu22 22-05-2014 11 3

 • Luận văn : Những bài học kinh nghiệm rút ra từ vụ kiện bán phá giá cá tra và cá basa vào thị trường Mỹ

  Nội dung của luận văn đề cập đến lý thuyết đại cương thương mại quốc tế và tranh chấp thương mại quốc tế cùng nội dung vụ kiện cá tra, cá basa giữa Việt Nam và Mỹ từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm từ vụ kiện.

  pdf 88p trungtri 27-07-2009 1728 691

 • Trình bày tóm tắt nội dung chống bán phá giá trong WTO

  Hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, mang lại nhiều lợi ích và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của nhiều quốc gia trên cơ sở một nền thương mại và đầu tư công bằng. Nhưng trong khi các quốc gia thành viên WTO đang phải dần dỡ bỏ các rào cản thuế quan và thuế hóa các rào cản phi thuế quan

  ppt 55p hackernhat 06-05-2011 355 119

 • Đề tài " bán phá giá hàng hoá "

  Giá trị thông thường là giá bán có lãi của sản phẩm tương tự được bán với số lượng thích đáng trên thị trường nội địa tới người tiêu dùng độc lập. 1.1.1.2. Điều kiện để xác định giá trị thông thường của hàng hoá  Sản phẩm tương tự  Số lượng thích đáng  Có lãi  Các khách hàng độc lập. Sản phẩm tương tự là các sản phẩm giống nhau, hoặc nếu nó không...

  pdf 51p bongbongcam 12-08-2010 103 62

 • Luận văn: Luận văn Pháp luật chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu và cơ chế thực thi tại Việt Nam

  Tính cấp thiết của việc nghiên cứu Khi cạnh tranh trong thương mại trở thành vấn đề toàn cầu thì pháp luật điều tiết cạnh tranh cũng không còn là vấn đề nội bộ của các quốc gia. Vì thế, các chế định về phòng vệ thương mại đã trở thành nội dung quan trọng trong khuôn khổ pháp luật về thương mại quốc tế của Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

  pdf 215p orchid_1 06-09-2012 42 18

 • Đề tài: Những giải pháp nhằm góp phòng ngừa, hạn chế các vụ kiện chống bán phá giá đối với các doanh nghiệp xuất khẩu cá ba sa ở Việt Nam

  Từ lâu, thủy sản là loại thực phẩm phổ biến được ưa chuộng ở nhiều quốc gia, nhất là các quốc gia có biển hoặc có các thủy vực nội địa lớn. Cùng với sự tăng trưởng kinh tế, gia tăng dân cư, nhu cầu về thủy sản ngày càng lớn để đáp ứng thị hiếu tiêu dùng đa dạng từ cao cấp đến bình dân. Ngoài ra, mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm của thủy sản cao hơn các loại...

  doc 33p happy_honor 23-11-2012 39 18

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 5 - GV. Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 5: Các rào cản thương mại quốc tế phi thuế quan, trình bày các nội dung chính: hạn ngạch xuất khẩu, trợ cấp xuất khẩu, bán phá giá, hạn chế xuất khẩu tự nguyện, cartel xuất khẩu hàng sơ chế, rào cản hành chánh - kỷ thuật. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh tế.

  pdf 93p berybr 18-04-2014 21 7

 • + Xem thêm 267 Phá Giá Nội Tệ khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản