» 

Phạm Trù Vật Chất

 • Đề tài: " PHẠM TRÙ VẬT CHẤT CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG TRONG "

  Phạm trù vật chất là phạm trù cơ bản, cùng cặp với phạm trù ý thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Nhiệm vụ xác định nội dung của những phạm trù này cũng như nội dung quan niệm về mối liên hệ giữa vật chất và ý thức mang ý nghĩa đặt cơ sở cho toàn bộ hệ thống lý luận duy vật biện chứng đã được các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác thực hiện xong về căn bản. Tuy nhiên, trong...

  pdf 15p bengoan369 08-12-2011 312 106

 • ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC PHẠM TRÙ VẬT CHẤT

  Coi vật chất (giới tự nhiên) là có sau, bị quyết định. Quan điểm này bị thực tiễn bác bỏ. * Chủ nghĩa duy vật trước Mác: Cho rằng vật chất( giới tự nhiên) là có trước, là quyết định, còn ý thức (tinh thần) có sau, bị quyết định. Quan điểm này phù hợp với thực tiễn, tuy nhiên khi trả lời câu hỏi vật chất là gì thì các nhà duy vật trước mác lại có những quan điểm khác nhau.

  pdf 44p abcdef_14 20-07-2011 554 129

 • Tiểu luận: " Cặp phạm trù bản chất và hiện tượng "

  Phạm trù là những khái niệm rộng nhất phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ chung, cơ bản nhất của các sự vật và hiện tượng thuộc một lĩnh vực nhất định.Phạm trù bản chất là tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên trong sự vật, quy định sự vận động và phát triển của sự vật.

  ppt 15p zinzin_00 20-08-2010 414 117

 • LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA PHẠM TRÙ VẬT CHẤT

  Việc tìm hiểu để khám phá bản chất và cấu trúc của sự tồn tại thế giới xung quanh là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu trong lịch sử nhận thức của nhân loại. Hầu hết các trường phái triết học bằng cách này hay cách khác điều quan tâm để giải quyết vấn đề này.

  doc 24p thanh272tan 02-10-2011 123 44

 • Chủ nghĩa Mac- Lenin: " Định nghĩa vật chất"

  Trong định nghĩa vật chất này, Lenin chỉ rõ " vật chất là một phạm trù triết học". Như vậy phạm trù vật chất của triết học có tính khái quát nhất, không giống với khái niệm vật chất trong một số ngành khoa học cụ thể, hay trong đời sống thường ngày. Vì vậy, không được đồng nhất vật chất với tư cách là một phạm trù triết học với các dạng tồn tại cụ thể của nó mà các...

  doc 1p laithanhtrung 26-11-2009 1137 161

 • ĐỊNH NGHĨA VẬT CHẤT CỦA LÊNIN

  Quan niệm của các nhà triết học trước Mác về phạm trù vật chất: Thời cổ đại: Đồng nhất vật chất với vật thể (đồng nhất vật chất với một dạng cụ thể của vật chất). Thế kỷ XVII – XVIII, các nhà triết học duy vật cho rằng chất là nguyên tử, là khối lượng của vật (là một đại lượng không đổi).

  doc 6p luutrungduong 08-11-2010 769 125

 • Phân tích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vận dụng vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

  Thế giới xung quanh ta có vô vàn sự vật và hiện tượng phong phú và đa dạng. Nhưng dù phong phú và đa dạng đến đâu thì cũng quy về hai lĩnh vực: vật chất và ý thức để làm rõ quan điểm này chúng ta chia làm hai phần. 1. Vật chất quyết định sự ra đời của ý thức. Lê- Nin đã đưa ra một định nghĩa toàn diện sâu sắc và khoa học về phạm trù vật chất “Vật chất là một phạm trù...

  doc 0p tengteng1 12-11-2011 335 85

 • Chương 1: VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

  Tham khảo tài liệu 'chương 1: vật chất và ý thức', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 20p luutrungduong 24-12-2010 236 80

 • Tiểu luận môn logic biện chứng

  Tư duy có thể được hiểu theo nghĩa là toàn bộ đời sống tinh thần của con người, là phạm trù đối lập với phạm trù vật chất (nghĩa này được dùng khi nói về vấn đề cơ bản của triết học). Tư duy cũng có thể được hiểu theo nghĩa hẹp hơn đó là giai đoạn cao của nhận thức (nhận thức lý tính). Theo nghĩa thứ hai, tư duy có quá trình hình thành, vận động và phát triển. Khái...

  doc 11p tinh83 16-08-2011 216 60

 • Đề Tài: Trình bày định nghĩa và nội dung định naghĩa vật chất của Lê Nin. Nêu lên ý nghĩa thực tiễn và bài học áp dụng cho bản thân

  "Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác" (TG nhấn mạnh).

  doc 3p bucophi 06-12-2012 136 39

 • Nghiên cứu triết học " BÀN VỀ PHẠM TRÙ VẬT CHẤT CỦA V.I.LÊNIN "

  Trong bài viết “Phạm trù vật chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán””, tiến sĩ Phạm Văn Chung đã cố gắng làm rõ thêm định nghĩa vật chất của V.I.Lênin, song đó mới chỉ là sự cảm nhận và khi luận giải đã không tránh khỏi những nhầm lẫn, luẩn quẩn trong việc thể hiện ý tưởng của mình. Với mục đich trao đổi ý...

  pdf 5p bengoan369 09-12-2011 39 16

 • Đề tài triết học " LẠI NÓI VỀ PHẠM TRÙ VẬT CHẤT CỦA V.I.LÊNIN "

  Trong bài viết này, tác giả trình bày thêm những luận giải của mình về phạm trù vật chất của V.I.Lênin để trao đổi với tác giả Nguyễn Huy Canh nhằm làm sáng tỏ thêm những luận điểm, suy nghĩ của mình về phạm trù này. Qua đó, tác giả cũng đã chỉ ra ý nghĩa và giá trị của phương pháp tư duy lịch sử.

  pdf 9p bengoan258 11-12-2011 35 7

 • Các mối quan hệ trong triết học Mác Lê nin

  Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác". - Theo Lênin, phạm trù vật chất là một phạm trù “rộng đến cùng cực, rộng nhất mà cho đến nay, thực ra nhận thức luận vẫn chưa vượt qua được” nên không thể...

  doc 16p gragol 27-12-2009 683 280

 • Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật

  Tư tưởng biện chứng đã hình thành ngay từ khi triết học ra đời. Trong quá trình phát triển, phép biện chứng có ba hình thức cơ bản là phép biện chứng chất phác, phép biện chứng duy tâm và phép biện chứng duy vật. Thời cổ đại, do trình độ tư duy phát triển chưa cao, khoa học chưa phát triển, nên các nhà triết học chỉ dựa trên những quan sát trực tiếp, mang tính trực quan, cảm tính để...

  doc 17p luutrungduong 24-12-2010 918 230

 • Nhũng cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

  Phạm trù là những khái niệm rộng nhất phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ chung, cơ bản nhất của các sự vật và hiện tượng thuộc một lĩnh vực nhất định. Phạm trù Triết học là những khái niêm chung nhất phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ cơ bản và phổ biến nhất không phải chỉ của một lĩnh vực nhất định nào đấy của hiện thực...

  ppt 64p trivien15 20-02-2011 420 148

 • TÀI LIỆU TRIẾT HỌC TỔNG HỢP

  1. Bản chất của thế giới Thế giới xung quanh ta có vô vàn các sự kiện và hiện tượng , phong phú, đa dạng. Nhưng dù phong phú đa dạng, đa dạng thế nào chăng nữa, chúng chỉ thuộc một trong hai lĩnh vực: vật chất hay ý thức. Vậy bản chất của thế giớilà gì? Là vật chất hay ý thức? Trả lời vấn đề này có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng khái quát lại thành hai quan điểm trái ngược...

  doc 261p vuthanhvuong1989 05-05-2011 127 53

 • Bài giảng môn chính trị

  Vật chất là một phạm trù triết học để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh, và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác.

  pdf 34p anhchang_datinh16590 22-05-2011 275 53

 • BIẾN ( Tủ sách tinh hoa về các phạm trù triết học Trung Quốc )

  Con người từ khi xuất hiện trên thế gian thì cuộc sống của nó và vũ trụ đối diện với nó bao gồm cả tự thân nó không gì không nằm trong biến hoá. Vũ trụ biến hóa đa đoan là lịch sử sản sinh và tiền đề lôgic của phạm trù Biến. Biến và bất biến là nói đối với nhau, tồn tại trong vũ trụ chỉ có hai loại Biến và bất Biến. Nhưng trải qua nhiều năm tháng, quan sát thêm tỉ mỉ...

  doc 473p dohongquynh 05-08-2012 136 52

 • Mối quan hệ vật chất và ý thức trong xây dựng nền kinh tế Việt Nam hiện nay - 1

  Đề tài: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong việc xây dựng nền kinh tế mới hiện nay ở nước ta -----------------------Lời nói đầu Những thành tựu trong công cuộc đổi mới trong thời gian qua đã và đang tạo ra một thế lực mới để nước ta bước vào một thời kì phát triển mới .Nhiều tiền đề cần thiết về cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đã được tạo ra, quan hệ giữa...

  pdf 8p caott9 26-07-2011 104 50

 • Đề tài về: Ý thức và vai trò của tri thức trong đời sống xã hội'

  Ý thức là một trong hai phạm trù thuộc vấn đề cơ bản của triết học. Nó là hình thức cao của sự phản ánh của thực tại khách quan, hình thức mà riêng con người mới có. ý thức của con người là cơ năng của cái “ khối vật chất đặc biệt phức tạm mà người ta gọi là bộ óc con người” (theo LêNin). Tác động của ý thức xã hội đối với con người là vô cùng to lớn. Nó không...

  pdf 24p carnation89 14-02-2012 102 24

 • + Xem thêm 370 Phạm Trù Vật Chất khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản