Phản biện xã hội

Xem 1-20 trên 2175 kết quả Phản biện xã hội
 • HOÀNG VĂN TUỆ (*) Hiện nay, phản biện xã hội là một trong những vấn đề đang được các nhà nghiên cứu quan tâm. Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra cách hiểu của mình về khái niệm phản biện xã hội; đồng thời, nhấn mạnh vai trò của nó đối với sự phát triển xã hội.

  pdf10p bengoan369 08-12-2011 90 39   Download

 • Càng ngày chúng ta càng thấy rõ hơn những ý nghĩa tích cực của phản biện xã hội, của phương châm “dân biết, dân bàn”. Bởi phản biện là tạo ra sự tương tác, sự hợp tác giữa các lực lượng xã hội để tìm ra phương án tối ưu nhất, làm tăng thêm chất lượng, tính thuyết phục, sự sáng suốt trong các quyết định của những người lãnh đạo đất nước.

  pdf7p dontetvui 23-01-2013 66 23   Download

 • Bài viết "Phản biện xã hội trong quản lý sự phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay" trình bày về khái niệm phản biện xã hội, phản biện xã hội một hoạt động hỗ trợ quản lý phát triển xã hội, nội dung quản lý phát triển xã hội,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Xã hội học, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 23 6   Download

 • Bài viết "Phản biện xã hội trên tuoitre.vn và vnexpress.net về sự kiện thay thế cây xanh ở Hà Nội năm 2015" đề cập tới một số vấn đề về hiệu quả phản biện xã hội của báo chí thông qua phân tích trường hợp sự kiện thay thế cây xanh ở Hà Nội năm 2015. Đồng thời chỉ ra hiệu quả của phản biện xã hội trên báo chí với các vấn đề của thực tiễn chính trị - xã hội.

  pdf12p vovanvovan2013 13-05-2016 11 6   Download

 • Thực trạng và yêu cầu của phản biện xã hội, những văn bản pháp lý, khái niệm phản biện xã hội, hình thức tổ chức phản biện xã hội, ý nghĩa và giá trị của phản biện xã hội,... là những nội dung chính trong bài viết "Một số vấn đề về tham gia xã hội và phản biện xã hội". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 13 3   Download

 • Bài viết Một số vấn đề của các tạp chí khoa học Việt Nam tham gia phản biện khoa học và phản biện xã hội nhìn nhận tổng quan về hệ thống các tạp chí khoa học tại Việt Nam tham gia phản biện khoa học và phản biện xã hội, đồng thời khảo sát cụ thể trên một số trường hợp, sẽ chỉ ra một số thực trạng phát triển của hệ thống này, cả về ưu điểm và nhược điểm.

  pdf10p vuthingabay 25-06-2016 10 1   Download

 • Trên cơ sở lý luận về chức năng phản biện xã hội của báo chí, luận án làm rõ thực trạng về thành tựu, hạn chế và vấn đề đặt ra của việc thực hiện chức năng phản biện xã hội của báo chí ở Việt Nam hiện nay, nêu ra những quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện chức năng phản biện xã hội của báo chí ở Việt Nam hiện nay và những năm tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 10 1   Download

 • Luận án nghiên cứu với mục đích nhằm góp phần hệ thống hóa lý luận phản biện xã hội, lý luận phản biện xã hội trên báo chí và phản biện xã hội trên báo điện tử. Soi lý luận vào thực tiễn PBXH trên báo điện tử ở Việt Nam để đánh giá thực trạng, chỉ ra thế mạnh, hạn chế phản biện xã hội trên báo điện tử, đề ra giải pháp tăng chất lượng phản biện xã hội trên báo điện tử ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc28p khanhnie 05-01-2017 3 0   Download

 • Hiện nay trong rất nhiều bài viết có dề cập đến Phản biện xã hội như là một nhu cầu tự nhiên của cuộc sống. Theo ông Trần Đình Bạt – Tổng giám đốc Investconsult Group trong một bài việt của mình trên tạp chí The Juoral Of Global Isues & Solution cho rằng: “Phản biện là một nhu cầu của cuộc sống bởi nhờ có nó con người có thể loại bỏ những yếu tố sai để tiệm cận tới sự hợp lý trong các quyết định, các hành vi của mình.

  doc15p nguyet_123t 21-12-2010 188 109   Download

 • Phản biện xã hội - đối tượng điều chỉnh của pháp luật 1.1. Khái niệm "phản biện xã hội" và tư tưởng pháp luật về phản biện xã hội Trước hết, về khái niệm "phản biện xã hội", không nên đồng nhất từ "phản biện" với việc nhận xét luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, trong đó có khen, có chê.

  pdf5p dontetvui 23-01-2013 47 15   Download

 • Quan sát cuộc sống chúng ta có thể thấy phản biện là một hoạt động diễn ra hàng ngày. Phản biện là một nhu cầu của cuộc sống bởi nhờ có nó con người có thể loại bỏ những yếu tố sai để tiệm cận tới sự hợp lý trong các quyết định, các hành vi của mình. Trong khoa học phản biện cũng là một trong những cách thức chủ yếu đểm các nhà nghiên cứu tiệm cận tới các chân lý khoa học.

  doc10p nguyet_123t 21-12-2010 431 169   Download

 • Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) được tiến hành từ 29/9/2009 đến 30/10/2009 tại Hà Nội, đó là Đại hội của sự “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển”. Một trong 5 chủ đề thảo luận của Đại hội là: phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh (1).

  pdf12p bengoan369 07-12-2011 127 40   Download

 • Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng từ Đại hội lần VI đến nay đã mang lại nhiều biến đổi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phân tầng xã hội ở nước ta hiện nay là một tất yếu kinh tế - xã hội, nó vừa phản ánh những quy luật nói chung, vừa là kết quả trực tiếp của kinh tế thị trường... phản ánh những biến đổi trong cơ cấu kinh tế và tính năng động xã hội. Phân tầng xã hội theo mức sống ở Việt Nam hiện nay cho thấy...

  pdf18p inspiron1212 04-12-2012 207 49   Download

 • Phân tầng xã hội là một thuật ngữ khoa học đang được vận dụng để tìm hiểu thực trạng và những biến động xã hội, nhằm giúp các bạn nắm bắt được khái niệm chức năng của phân tầng xã hội, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Góp phần tìm hiểu khái niệm phân tầng xã hội" dưới đây.

  pdf8p thuythuy1702 09-04-2016 4 2   Download

 • Bài viết "Xu hướng biến đổi phân tầng xã hội ở Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế" giới thiệu đến các bạn xu hướng biến đổi phân tầng xã hội ở nước ta trong quá trình biến đổi mới, hội nhập đang và tiếp tục diễn ra mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập, làm việc hiệu quả.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 16 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ: Biến đổi phân tầng xã hội nghề nghiệp ở thành phố Đà Nẵng từ năm 2002 đến năm 2010 gồm có 5 chương trình bày về tổng quan, cơ sở lí luận của đề tài; nhận diện biến đổi, yếu tố tác động, xu hướng biến đổi và giải pháp phân tầng xã hội nghề nghiệp ở thành phố Đà Nẵng từ năm 2002 đến 2010.

  pdf0p vuthingabay 25-06-2016 10 1   Download

 • Luận án làm rõ thêm những vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu về biến đổi phân tầng xã hội nghề nghiệp; nhận diện thực trạng biến đổi phân tầng xã hội nghề nghiệp từ năm 2002-2014, tìm hiểu những yếu tố tác động đến sự biến đổi cũng như đánh giá hệ quả của những biến đổi đó đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở thành phố Đà Nẵng; đề xuất các giải pháp nhằm phát triển xã hội bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 1 0   Download

 • Xã hội dân sự là một vấn đề mới, thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu lý luận. Trong bài viết này, tác giả đã phân tích vai trò quan trọng của xã hội dân sự. Chức năng của xã hội dân sự, như tác giả khẳng định, bao gồm: thứ nhất, là cầu nối các cá nhân với nhà nước; thứ hai, tham gia hoạch định và phối hợp với nhà nước thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước; thứ ba, tổ chức phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính...

  pdf10p bengoan369 08-12-2011 356 93   Download

 • Giáo trình Xã hội học: Phần 1 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về tổng quan Xã hội học; cơ cấu xã hội (khái niệm, phân hệ, bất bình đẳng - phân tầng xã hội, di động xã hội); tổ chức xã hội (nhóm xã hội, tổ chức xã hội); thiết chế xã hội (thiết chế xã hội, dư luận xã hội); văn hóa (khái niệm, thành phần, chức năng, xây dựng và phát triển văn hóa).

  pdf168p thuytrang_7 24-08-2015 94 57   Download

 • Đề tài: Sự biến đổi cơ cấu xã hội (dân cư, nghề nghiệp) ở một số đô thị và khu công nghiệp tập trung của các tỉnh miền Đông Nam Bộ trình bày cơ sở sự biến đổi cơ cấu xã hội (dân cư, nghề nghiệp) trong thời kỳ bước vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phân tầng xã hội và sự biến đổi cơ cấu xã hội dân cư, nghề nghiệp hiện nay ở nước ta;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf98p tuoihaimuoi32 17-06-2014 72 22   Download

Đồng bộ tài khoản