Phân chia di sản

Xem 1-20 trên 134 kết quả Phân chia di sản
 • Tài liệu tham khảo mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế

  pdf4p concanhcam 12-05-2010 712 66   Download

 • Biểu mẫu " Thỏa thuận phân chia di sản"

  doc4p duysuong1204 21-12-2009 349 59   Download

 • Tham khảo tài liệu 'khai nhận di sản thừa kế và thoả thuận phân chia di sản thừa kế', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p ee_traime 27-12-2010 175 39   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp quận – huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tư pháp quận - huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp quận – huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường nơi niêm yết thông báo thỏa thuận phân chia di sản.

  pdf8p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 81 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chứng thực văn bản phân chia di sản', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p aa_banhda 26-12-2010 49 2   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Tư Pháp thuộc Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Niêm yết công khai 30 ngày dự thảo Văn bản thỏa thuận phân chia thừa kế; Việc chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản được thực hiện trong ngày nhận hồ sơ; nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều thì ...

  pdf4p la-vie 08-01-2011 78 6   Download

 • Biểu mẫu tham khảo về trong việc thừa kế tài sản

  doc5p luatsulecao 04-04-2011 145 24   Download

 • Trong mục tiêu về cải cách tư pháp đến năm 2020, Đảng ta xác định xây dựng một nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử phải được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực.

  pdf95p dellvietnam 23-08-2012 170 67   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________ THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN Hôm nay, vào lúc ....... giờ ...... phút .........., (Ngày........ tháng ........... năm .........), tại Phòng Công chứng số ........ thành phố Hồ Chí Minh, trước mặt Ông /Bà ......................., Công chứng viên Phòng Công chức số ...........thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf4p phucnguuson 16-03-2010 100 20   Download

 • 1. I. Thanh toán và phân chia di sản 2. 1. Thanh toán các nghĩa vụ tài sản của người chết để lại Chủ thể phải thanh toán: Là những người được hưởng di sản thừa kế có trách nhiệm thanh tóan các nghĩa vụ tài sản của người chết tương ứng với phần tài sản mà mình được nhận. Thứ tự thanh tóan các nghĩa vụ tài sản như sau: Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng Tiền cấp dưỡng còn thiếu. Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ.

  pdf3p hoathietmoclan 17-09-2011 59 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p suphurua 25-10-2010 126 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo pháp luật hoặc di chúc do người yêu cầu công chứng tự sọan thảo.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p chuthotaidai 29-09-2010 114 7   Download

 • Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản (Đang thực hiện theo đúng tinh thần của Luật công chứng) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Niêm yết công khai 30 ngày dự thảo Văn bản thỏa thuận phân chia thừa kế; Việc chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản được thực hiện trong ngày nhận hồ sơ; nếu nộp hồ sơ yêu cầu ch...

  pdf5p chauhoakieng 23-03-2011 65 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p meomayhu 15-06-2011 44 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, mã số hồ sơ 010580', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p kisytrang 06-06-2011 66 1   Download

 • Thừa kế là một quan hệ pháp luật phổ biến trong đời sống xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, khi số lượng và giá trị tài sản của cá nhân ngày càng đa dạng, phong phú thì vấn đề thừa kế di sản cũng nảy sinh nhiều dạng tranh chấp. Bộ luật dân sự của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1995 quy định các điều kiện có hiệu lực của di chúc, nhưng việc hiểu và áp dụng những quy định đó trong việc giải quyết phân chia di sản thừa kế theo di...

  pdf104p vinamilkvietnam 21-08-2012 185 91   Download

 • Thừa kế là một quan hệ pháp luật phổ biến trong đời sống xã hội. Bộ luật dân sự của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1995 quy định các điều kiện có hiệu lực của di chúc, nhưng việc hiểu và áp dụng những quy định đó trong việc giải quyết phân chia di sản thừa kế

  pdf105p vascaravietnam 21-08-2012 186 62   Download

 • Ebook Đường đến các di sản thế giới miền Trung của tác giả Trần Huy Hùng Cường sẽ đưa các bạn khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh, qua Đồng Nai, Bình Thuận, kết hợp với du lịch cao nguyên miền Trung,... Ở mỗi địa danh tác giả giới thiệu các thông tin về kinh tế, địa lý của mỗi vùng miền, các điểm du lịch lý thú bạn nên đi qua để trải nghiệm và các thông tin được tác giả cung cấp vô cùng hữu ích và hấp dẫn. Sách được chia làm 2 phần.

  pdf133p talata_1 13-10-2014 92 59   Download

 • Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Niêm yết công khai 30 ngày dự thảo Văn bản thỏa thuận phân chia thừa kế; Việc chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản được thực hiện trong ngày nhận hồ sơ; nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều thì việc chứng thực được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp t...

  pdf5p phale_xanh 18-03-2011 62 7   Download

 • Trên cơ sở phân tích đặc điểm kinh tế, chính trị - xã hội của Việt Nam hiện nay, nhóm tác giả đã đề xuất cách tiếp cận cộng đồng trong phát triển du lịch cộng đồng tại các di sản vật thể thế giới tại Việt Nam. Đó là việc nhấn mạnh vai trò của chính quyền địa phương như một hợp phần cơ hữu của cộng đồng.

  pdf6p bevi123 13-11-2015 53 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản