Phân chia lợi nhuận

Xem 1-20 trên 115 kết quả Phân chia lợi nhuận
 • Bài viết "Mâu thuẫn giữa chủ doanh nghiệp và người lao động: Thực trạng và giải pháp" do Đỗ Thị Vân Anh thực hiện nhằm mục đích khuyến khích người sử dụng lao động thu lợi nhuận chính đáng, tăng cường kiểm tra đẩy lùi tiêu cực, có chính sách phân chia lợi nhuận cân bằng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 24 5   Download

 • Giáo trình "Phân tích hoạt động kinh tế" được chia làm 5 chương theo tiến trình phân tích hoạt động kinh tế của một doanh nghiệp, trình bày các vấn đề chung về hoạt động kinh tế trong các doanh nghiệp, các yếu tố sản xuất, chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm, tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong mỗi chương gồm có lý thuyết, câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng.

  pdf166p namde01 21-03-2013 488 193   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lợi nhuận, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp.

  doc4p 240684 19-11-2009 1118 105   Download

 • Những quy định chung về cổ phần, cổ đông, cổ phiếu, trái phiếu. 1. Cổ phần. 2. Cổ đông. 3. Cổ phiếu. 4. Trái phiếu. Vốn và Tài chính. 1. Rút vốn ra khỏi công ty cổ phần. 2. Tăng giảm vốn điều lệ. 3. Phân chia lợi nhuận. 4. Trả cổ tức cho cổ đông. Cơ cấu tổ chức quản lý 1. Các chức danh. 2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý

  ppt40p tuantruongsunrise 15-09-2012 226 71   Download

 • Tuy nhiên, khi phân tích quá trình lao động sản xuất hàng hóa, đặc biệt là quá trình sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa, Ông chỉ tập trung phân tích quá trình sản xuất ra hàng hóa hiện vật, mà trên thực tế, đôi khi việc phân chia ranh giới giữa hàng hóa hiện vật và hàng hóa vô hình gặp rất nhiều khó khăn. Chính điều này đã dẫn tới việc tồn tại nhiều cách hiểu khác nhau về một loại hàng hóa vô hình cụ thể: dịch vụ thương nghiệp.

  doc19p ntson0292 22-08-2011 174 60   Download

 • Lý luận chung về lợi nhuận của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường I. lợi nhuận và vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường 1.

  pdf45p inspiron1212 04-12-2012 98 43   Download

 • Chương 4 Kế toán phân phối lợi nhuận trong các công ty, cùng tìm hiểu chương học này với một số nội dung trình bày về: Xác định lợi nhuận, tài khoản sử dụng, kế toán phân phối lợi nhuận trong công ty TNHH, kế toán chia cổ tức trong công ty cổ phần

  pdf7p thanhdieutran 11-04-2014 43 12   Download

 • Ngoài ra, giống như Adam Smith, Ibn Khaldun nhận thấy rằng năng suất phụ thuộc vào mức độ của thị trường, phân chia lao động và chuyên môn. Với sự hiểu biết sâu sắc lịch sử chính trị và kinh tế của mình, Ibn Khaldun cảnh báo rằng sự tăng trưởng của quyền lực tuyệt đối trong Nhà nước là nguyên nhân gây ra sự suy giảm của sự thịnh vượng kinh tế.

  pdf0p banhbeo5 14-11-2011 27 6   Download

 • Bài viết Ứng dụng mô hình Fama - French 3 nhân tố cho Việt Nam: Cách tiếp cận mới về phân chia danh mục đầu tư thu được kết quả như sau các cách thức phân chia danh mục đầu tư khác nhau sẽ dẫn đến kết quả khác nhau; nhân tố giá trị giải thích tốt hơn tỷ suất sinh lời cổ phiếu tại VN.

  pdf19p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 23 5   Download

 • Sau đó phân chia này vào Kho bạc năng suất-đến ngày đáo hạn (YTM). Bộ Tài chính Mỹ TEY = YTM ÷ (1 - thuế suất thuế nhà nước) tóm tắt, trái phiếu kho bạc Mỹ là miễn phí từ thuế nhà nước. Thành phố không được miễn phí từ thuế liên bang và hầu hết các tiểu bang miễn phí từ nhà nước tính thuế (những vấn đề riêng của họ).

  pdf0p banhbeo5 14-11-2011 34 4   Download

 • Phần 1 ebook gồm: Phần I. Lợi nhuận (Chương 1. Hành trình kiếm tìm lợi nhuận, chương 2. Được cái này, mất cái kia, chương 3. Đa dạng hóa). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf66p hpnguyen5 31-03-2018 2 2   Download

 • Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính nhà nước tại các doanh nghiệp, ngày 11/4/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2016/TT-BTC về hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tìm hiểu thông tư này qua bài viết.

  pdf3p bautroibinhyen15 09-02-2017 11 1   Download

 • Phần 1: Định nghĩa và giải thích 1 Từ ngữ được định nghĩa (1) Ý nghĩa đặc biệt của một số từ và cụm từ trong điều lệ này được ghi trong danh mục giải thích từ ngữ đính kèm theo đây trong phụ lục 2 (2) Nếu một từ hay cụm từ đã được định nghĩa trong danh mục giải thích từ ngữ, các dạng thức ngữ pháp của từ hay cụm từ đó sử dụng trong điều lệ này sẽ có ý nghĩa như định nghĩa tương ứng trong danh mục...

  pdf20p thuyha 24-06-2009 3169 335   Download

 • Cổ tức được hiểu là phần lợi nhuận sau thuế của công ty dành để chi trả cho các cổ đông (chủ sở hữu công ty). 1.1.2. Chính sách cổ tức Chính sách cổ tức là

  doc4p tranthuy_vi 17-12-2010 155 106   Download

 • Khái niệm: Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó các thành viên cùng nhau góp vốn, cùng nhau chia lợi nhuận, cùng nhau chịu lỗ tơng ứng với phần vốn góp và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi vốn của mình góp vào công ty. Luật công ty nước ta ban hành 21/12/1990 được sửa đổi ngày 22/6/19994 quy định công ty cổ phần

  pdf27p kimku11 04-10-2011 92 27   Download

 • Chính sách phân chia cổ tức xác định cách phân phối lợi nhuận ròng, một phần cho cổ đông dưới dạng lợi tức cổ phần (cổ tức), một phần lợi nhuận giữ lại dùng để tái đầu tư - Lợi nhuận giữ lại là nguồn vốn nội bộ quan trọng dùng để phát triển hoạt động sản xuất – kinh doanh của DN - Lợi tức cổ phần là phần lợi nhuận chính DN chi trả cho các cổ đông góp vốn vào DN.

  ppt24p le_1307 22-05-2013 102 22   Download

 • Là việc phân chia các sự vật, hiện tượng, quá trình thành các bộ phận cấu thành để nghiên cứu đặc trưng riêng của từng bộ phận đó, rồi sau đó tổng hợp các đặc trưng để tìm ra bản chất, quy luật hoặc xu hướng vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng, quá trình nghiên cứu.

  pdf5p cogaisongtu 01-05-2013 85 18   Download

 • Trong kinh doanh, doanh nghiệp nào cũng muốn đạt kết quả, lợi nhuận cao nhất. Ðiều đó phụ thuộc rất nhiều ở tài ngoại giao, đàm phán, thương thảo hợp đồng của nhà kinh doanh trên thương trường. Đàm phán là phương tiện cơ bản để đạt được cái mà ta mong muốn từ người khác. Đó là quá trình giao tiếp có đi có lại được thiết kế nhằm thỏa thuận trong khi giữa ta và bên kia có những quyền lợi cụ thể chia sẻ và có những quyền lợi đối kháng......

  doc33p benq 01-03-2009 842 391   Download

 • Trong kinh doanh, doanh nghiệp nào cũng muốn đạt kết quả, lợi nhuận cao nhất. Ðiều đó phụ thuộc rất nhiều ở tài ngoại giao, đàm phán, thương thảo hợp đồng của nhà kinh doanh trên thương trường. Đàm phán là phương tiện cơ bản để đạt được cái mà ta mong muốn từ người khác. Đó là quá trình giao tiếp có đi có lại được thiết kế nhằm thỏa thuận trong khi giữa ta và bên kia có những quyền lợi có thể chia sẻ và có những quyền lợi đối kháng....

  doc34p blackangel379 08-10-2010 606 361   Download

 • Công ty Cổ phần là Công ty cổ phần, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và theo các điều khoản của Bản Điều lệ này. Nguồn vốn ban đầu của Công ty là vốn góp của các cổ đông; những người này cùng chia nhau lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp của mình. Lợi ích của người góp vốn được pháp luật bảo hộ. Công ty có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, hạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chánh....

  doc34p hkquoc 14-08-2010 616 285   Download

Đồng bộ tài khoản