Phản đối tái cơ cấu

Xem 1-20 trên 5647 kết quả Phản đối tái cơ cấu
 • Việc xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém chậm hơn so với kế hoạch dự kiến. Sự thiếu hợp tác, thậm chí chống đối từ phía cổ đông lớn của các ngân hàng thương mại yếu kém đối với các chính sách, biện pháp tái cơ cấu theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước đã gây khó khăn cho quá trình tái cơ cấu hệ thống. Đây là một trong bốn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung, khu vực ngân hàng nói...

  pdf3p bibocumi18 05-12-2012 27 2   Download

 • Tái cơ cấu doanh nghiệp là một giải pháp nhằm tăng cao hiệu quả quản lý, kinh doanh của một tập đoàn, nhóm công ty có cùng sở hữu của một hoặc một số nhà đầu tư. Tái cơ cấu là việc sắp xếp lại cơ cấu các công ty con trong tập đoàn, bằng cách xây dựng lại cấu trúc ngành nghề và vốn kinh doanh, thay đổi các chủ sở hữu, chia, tách, sáp nhập, mua bán tài sản, vốn góp, cổ phần trong các công ty thành viên trong cùng tập đoàn. Quá trình tái cơ cấu doanh...

  pdf6p bingo_do 26-05-2010 192 87   Download

 • Sau 30 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, hiện nay xuất hiện nhiều điều bất ổn, tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm và có dấu hiệu suy thoái tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm nguồn nước... Thực tiễn đang đòi hỏi phải tìm kiếm động lực mới tạo bước đột phá cho phát triển ngành nông nghiệp nước ta trong giai đoạn mới.

  pdf9p whocare_c 06-09-2016 36 13   Download

 • Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giữ vai trò quan trọng và nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong công cuộc Đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều nghị quyết, cơ chế nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước.

  pdf8p allbymyself_07 02-02-2016 36 9   Download

 • Trong bài báo này, tác giả chỉ đi sâu phân tích công tác “đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp”. Trên cơ sở phân tích những tồn tại trong quy hoạch thủy lợi hiện nay, đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch thủy lợi nói riêng và quy hoạch trong ngành nông nghiệp nói chung.

  pdf4p namthangtinhlang_03 10-11-2015 24 5   Download

 • Bài viết Đầu tư công: Thực trạng và tái cơ cấu tập trung phân tích thực trạng đầu tư công của Việt Nam hiện nay, các vấn đề liên quan đến tái cơ cấu đầu tư công và các khuyến nghị của các tác giả đối với tái đầu tư công của Việt Nam gắn với tái cấu trúc nền kinh tế hướng tới phát triển bền vững.

  pdf11p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 13 2   Download

 • Bài viết Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam: Bài học từ những thất bại sau đây tập trung vào việc phân tích các bài học đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam từ các kinh nghiệm thất bại trên thế giới trong công cuộc tái cơ cấu.

  pdf7p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 8 1   Download

 • Bài viết Đổi mới thể chế kinh tế nhằm thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tập trung phân tích, lý giải và kiến nghị về hai nhóm vấn đề: Đổi mới nhận thức về chức năng kinh tế của NN trong nền kinh tế thị trường; sử dụng hiệu quả công tác điều tiết vĩ mô.

  pdf6p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 6 0   Download

 • Quá trình tái cơ cấu thực hiện theo nguyên tắc thoái vốn nhà nước đã đầu tư vào ngành không phải là kinh doanh chính, hoặc không trực tiếp liên quan với ngành kinh doanh chính của DN; vốn nhà nước ở công ty cổ phần mà Nhà nước không cần chi phối. Chính phủ xác định, tái cơ cấu DN theo ngành, lĩnh vực không phân biệt cấp, cơ quan quản lý.

  pdf211p rose_12 04-12-2012 83 41   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Sự biến đổi của cơ cấu nghề nghiệp và phân tầng mức sống ở nông thôn đồng bằng sông Hồng" dưới đây, nội dung bài viết trình bày về sự biến đổi của cơ cấu nghề nghiệp, vấn đề cơ cấu nghề nghiệp, phân tầng mức sống ở nông thôn đồng bằng sông Hồng. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 11 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu những cơ sở lý luận về phát triển KT-XH và cơ cấu chi NSNN nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH; phân tích đánh giá tác động của cơ cấu chi NSNN ở CHDCND Lào tới phát triển KT-XH giai đoạn 2001-2012; đề xuất giải pháp đổi mới cơ cấu chi NSNN trong thời gian tới.

  doc169p change05 14-06-2016 5 1   Download

 • Bài viết Phân tích nguyên nhân để có giải pháp phù hợp cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay nêu tổng quan các ngân hàng thương mại thời kỳ đầu đổi mới, giai đoạn tái cơ cấu hệ thống ngân hàng ở nước ta cách đây 10 năm và một số nội dung khác.

  pdf8p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 8 1   Download

 • Để giúp học sinh nắm bắt các kiến thức của bài học được tốt nhất, mời quý thầy cô giáo cùng tham khảo bộ sưu tập giáo án bài Cơ cấu nền kinh tế môn Địa lý 10. Qua bài học, giáo viên giúp học sinh trình bày được khái niệm nguồn lực, phân biệt được các loại nguồn lực và vai trò của chúng. Trình bày được khái niệm cơ cấu nền kinh tế, các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế.

  doc5p thanhnhan_287 26-03-2014 133 12   Download

 • Ebook Báo cáo Kinh tế vĩ mô 2014: Cải cách thể chế kinh tế - chìa khóa cho tái cơ cấu - Phần 2 tập trung trình bày các vấn đề cơ bản như: Đổi mới phân cấp, phân quyền trong quản lý đầu tư công; hoàn thiện thể chế thị trường cho các hàng hóa và dịch vụ công ích; gia nhập WTO và cải cách doanh nghiệp nhà nước ở việt nam; minh bạch và nâng cao chất lượng số liệu thống kê. Mời các bạn tham khảo tài liệu.

  113p meomun12340628 03-08-2015 26 7   Download

 • Cơ cấu kinh tế là tổng thể các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế có quan hệ hữu cơ tương đối ổn định hợp thành. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài thuyết trình: Cơ cấu nền kinh tế". Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  ppt11p cuonghuyen0628 10-11-2015 26 5   Download

 • BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

  pdf6p conchokon 26-09-2012 27 4   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu học tập và ôn thi môn Toán, mời các bạn cùng tham khảo nội dung "Đáp án 28 câu tích phân đổi biến" dưới đây để củng cố lại kiến thức và làm quen với dạng bài tập. Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf12p nguoidaugio2002 08-03-2016 13 1   Download

 • Bài viết Thâm hụt thương mại: Phân tích từ cách tiếp cận liên thời kỳ đưa ra khuyến nghị thay đổi mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế, đồng thời bổ trợ thêm một số chính sách liên quan đến FDI và chính sách tỷ giá để giải quyết được vấn đề thâm hụt thương mại tại VN một cách bền vững.

  pdf13p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 1 1   Download

 • Bài viết Chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước phục cụ tái cơ cấu nền kinh tế tìm hiểu về đối tượng cho vay tín dụng đầu tư, cơ chế lãi suất, mức vốn cho vay, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, cơ chế đảm bảo tiền vay và xử lý rủi ro.

  pdf6p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 7 1   Download

 • Kỹ năng phân tích tài chính. I. Hệ thống báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. 1. Kết cấu chung của một báo cáo tài chính: gồm 3 phần. - Phần thứ nhất: trình bày cô đọng tình hình tài chính của công ty. Phần này có 3 báo cáo: + Bảng cân đối kế toán. + Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. - Phần thứ hai: bản thuyết minh báo cáo và các phụ lục kèm theo. - Phần thứ ba: biên bản kiểm toán độc lập, cho phép...

  pdf4p thanh_trieu 25-12-2009 887 750   Download

Đồng bộ tài khoản