Xem 1-4 trên 4 kết quả Phân giải in sacco
 • Bài viết này trình bày những kết quả nghiên cứu in-sacco trong khuôn khổ của đề tài nghiên cứu cấp Bộ B2004-32-62 “Xử lý và bảo quản rơm tươi làm thức ăn cho trâu bò”.

  pdf5p uocvongxua08 31-08-2015 12 2   Download

 • Năng suất gia súc nhai lại có thể được cải thiện thông qua sử dụng phụ phẩm Nông nghiệp đã xử lý (Lê Văn Liễn và Nguyễn Hữu Tào, 2004). Nghiên cứu, chế biến và sử dụng phụ phẩm hải sản như: đầu, vỏ tôm, xương, vây, ruột cá nhỏ... làm thức ăn cho gia súc nhai lại đã được nhiều tác giả quan tâm vào những năm gần đây (Cobos và cộng sự, 2005; Evers, Carroll, 1996, 1998; Kjos, 1994).

  pdf7p muakhuya 15-07-2012 40 6   Download

 • Từ tr-ớc đến nay, việc chế biến sử dụng các nguồn phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn gia súc đã đ-ợc nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu nh-: ảnh h-ởng của ủ chua và kiềm hoá rơm lúa t-ơi đến khả năng phân giải in-sacco của rơm (Nguyễn Xuân Trạch & cs, 2006); ảnh h-ởng của ủ chua và xử lý urê đến tính chất và thành phần dinh d-ỡng của ngọn lá mía (Đặng Vũ Bình và CS.

  pdf7p banglang_1523 22-07-2012 95 27   Download

 • Thức ăn chiếm tỷ lệ khá cao trong cơ cấu giá thành sản phẩm chăn nuôi.Trong khẩu phần nuôi bò thịt, thức ăn tinh là quan trọng và thường sử dụng các nguồn nguyên liệu đắt tiền như bột ngô, bột đậu tương, bột cá vv… Đầu tôm lên men (ĐTLM) trong rỉ mật trộn với sắn lát (SL) là thức ăn được sản xuất từ phụ phẩm chế biến tôm.

  pdf7p muakhuya 03-09-2012 34 8   Download

Đồng bộ tài khoản