Phân lớp 802.11 mac

Xem 1-3 trên 3 kết quả Phân lớp 802.11 mac
  • Ngoài Lời mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn được trình bày trong ba chương:Chương I: "Tổng quan về phân lớp 802.11 MAC trong các mạng không dây"Chương II: "Phân tích nguyên nhân của sự không công bằng luồng trong các mạng Ad Hoc không dây"Chương III: "Giải pháp cải thiện sự công bằng trong các mạng Ad Hoc không dây"

    pdf87p sunflower_1 04-09-2012 165 73   Download

  • Lớp vật lý của IEEE 802.11 tương ứng hoàn toàn với lớp vật lý trong mô hình OSI chuẩn. Lớp vật lý cung cấp sự kết nối cho phép truyền các khung dữ liệu MAC từ trạm này đến trạm khác qua môi trường truyền. Lớp vật lý PHY được chia thành 2 phân lớp và thực thể chức năng quản lý lớp vật lý: - PMD (Physical Medium Depentdant): Phân lớp phụ thuộc môi trường vật lý.

    pdf26p esc_12 03-08-2013 43 13   Download

  • Địa phương và Metropolitan Area Network - Yêu cầu cụ thể - Phần 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) và lớp vật lý (PHY) Đặc điểm kỹ thuật "[3] Chaudet C., D. Dhoutaut, và I. Guerin Lassous (2005)" Hiệu suất. vấn đề với IEEE 802.11 trong mạng Ad Hoc, "IEEE Communications,, 110-116. [4] L. Villasenor, Y. Ge, L.

    pdf46p banhbeo4 08-11-2011 32 8   Download

Đồng bộ tài khoản