Phần mềm hướng đối tượng

Xem 1-20 trên 536 kết quả Phần mềm hướng đối tượng
 • Báo cáo đồ án Xây dựng phần mềm hướng đối tượng "Phần mềm quản lý thư viện" cung cấp đến bạn đọc các kiến thức như: khảo sát hiện trạng & xác định yêu cầu; phân tích; thiết kế; cài đặt & thử nghiệm; kết luận & hướng phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p phucnguuson 17-03-2010 1215 495   Download

 • MVC Architecture & Struts Framework in J2EE (Java) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ĐỀ ÁN MÔN Xây Dựng Phần Mềm Hướng Đối Tượng Tên Đề Án : MVC Architecture & Struts Framework In Java(J2EE)

  pdf51p thiepmoi123 20-06-2013 151 36   Download

 • Cùng với phương pháp phát triển phần mềm hướng đối tượng, vấn đề về kiểm soát các thuộc tính chất lượng phần mềm đang được quan tâm nghiên cứu. Có rất nhiều các phép đo đánh giá chất lượng phần mềm nhưng chưa tồn tại một phương pháp chung mô tả cách sử dụng chúng trong quá trình phát triển phần mềm.

  pdf11p uocvong07 14-10-2015 17 4   Download

 • Luận văn báo cáo "Tìm hiểu quy trình phát triển phần mềm hướng đối tượng" gồm các nội dung sau: Giới thiệu chung về công nghệ phần mềm và phần mềm hướng đối tượng, quy trình phát triển phần mềm, quy trình phát triển phần mềm hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p trangvuive_24 30-05-2017 5 1   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng này giới thiệu tổng quan về phân tích thiết kế hướng đối tượng với các nội dung cơ bản như: Công nghệ phần mềm hướng đối tượng, kỹ nghệ đối tượng, lợi ích của kỹ nghệ đối tượng, trạng thái của đối tượng, phương thức của đối tượng,...và một số nội dung khác.

  pdf26p namthangtinhlang_03 23-11-2015 33 7   Download

 • Phần mềm hiện nay có mặt ở mọi lĩnh vực, trong mọi hoạt động của cuộc sống như công nghiệp, viện nghiên cứu, trường học, bệnh viện, tài chính ngân hàng, chính phủ... Hầu hết các thiết bị điện tử hiện nay và trong tương lai đều được cài đặt các phần mềm điều khiển. Việc đặc tả các yêu cầu, phát triển, quản lí, bảo trì phần mềm tạo nên các nguyên tắc của công nghệ phần mềm (software engineering)....

  doc25p khanhbkhn_92 07-12-2012 101 47   Download

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 2 - Tổ chức cấu trúc phần mềm hướng đối tượng trình bày về sự phát triển trong cấu trúc tổ chức phần mềm; cấu trúc của 1 ứng dụng hướng đối tượng; đối tượng, thuộc tính, tác vụ; Abstract typel và một số nội dung khác.

  pdf15p cocacola_17 12-12-2015 18 3   Download

 • Design pattern là một kỹ thuật dành cho lập trình hướng đối tượng. Nó cung cấp cho ta cách tư duy trong từng tình huống của việc lập trình hướng đối tượng, và phân tích thiết kế hệ thống phần mềm.Nó cần thiết cho cả các nhà lập trình và nhà phân tích thiết kế.

  pdf53p thanhtq00103 12-06-2011 469 180   Download

 • Phân tích hướng đối tượng: Phân tích cơ sở, Định nghĩa lớp (Classes), Các thuộc tính (Attributes) và phương thức (Operations). Biểu đồ lớp UML (Class Diagrams): Quan hệ kết hợp (Associations), Tính bội/Bản số (Multiplicity), Quan hệ tập hợp (Aggregation), Quan hệ hợp thành (Composition), Quan hệ thừa kế (Generalization).

  pdf20p cuong1024 06-01-2011 356 124   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'xây dựng phần mềm hướng đối tượng', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc27p bluestar7589 11-05-2011 205 86   Download

 • Trong pha thu thập yêu cầu và phân tích hệ thống thường phải xây dựng các biểu đồ cho  Mô hình nghiệp vụ  Mô hình trường hợp sử dụng  Mô hình giao diện người sử dụng  Mô hình trường hợp sử dụng (Use case model) mô tả hệ thống được sử dụng như thế nào

  ppt31p nang_xanh91 30-05-2011 198 79   Download

 • Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin của Trần Đình Quế trình bày cơ sở của phát triển phần mềm hướng đối tượng, mô hình hóa hệ phần mềm hướng đối tượng, xác định yêu cầu, phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống, thiết kế các hệ thống con.

  pdf235p violettl 04-12-2014 159 66   Download

 • Trong thập kỉ vừa qua có nhiều phương pháp và ngôn ngữ phân tích và thiết kế hướng đối tượng đã đưuọc phát triển. Mặc dù các phương pháp này đều có mục đích chung tuy nhiên chúng đều có thuật ngữ và ký hiệu khác nhau nên gây nhiều khó khăn khi so sánh...

  pdf51p ptng13 25-06-2012 132 64   Download

 • tài liệu tham khảo dành cho sinh viên đại học cao đẳng chuyên về phần mềm. Tài liệu được biên soạn bởi thầy Nguyễn Văn Vị

  pdf0p trannam288 14-03-2013 55 17   Download

 • Bài giảng Các nguyên lý lập trình hướng đối tượng do Nguyễn Minh Huy biên soạn nêu lên phần mềm hướng đối tượng; nguyên lý Open-Close; nguyên lý Nghịch đảo phụ thuộc; nguyên lý Thay thế Liskov; nguyên lý Phân tách Interface. Mời các bạn tham khảo.

  ppt43p cocacola_10 02-12-2015 27 5   Download

 • Quá trình phân tích hệ thống truyền thống đã tách rời giữa xử lý và dữ liêu đã và đang tồn tại. Sự thành công bền vững bởi tính cô lập và đơn giản trong thiết kế. • Tuy nhiên nhược điểm chính của cách tiếp cận truyền thống là ở chỗ không kế thừa và khả năng trừu tượng kém.

  pdf20p kiddywoo 01-07-2013 32 2   Download

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng trình bày các nội dung: các khái niệm hướng đối tượng, tổng quan về ngôn ngữ mô hình hóa UML, UML trong tiến trình phát triển phần mềm, mô hình yêu cầu hóa, mô hình hóa khái niệm, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trạng thái.

  pdf184p soicon824 21-04-2011 390 155   Download

 • Tập đoàn Wangtran có hơn 10.000 nhân viên đang làm việc ở nhiều tòa nhà khác nhau. Hiện tại, hệ thống Helpdesk của công ty không còn thích hợp, cho nên ban giám đốc tập đoàn có kế hoạch xây dựng một hệ thống Helpdesk mới đa người dùng hoạt động trên nền tảng ứng dụng web. Mục đích là để phát triển một giải pháp tổng thể hỗ trợ các quy trình hiện hành, chức năng và yêu cầu kỹ thuật được mô tả dưới đây....

  pdf89p dogred 23-05-2011 321 130   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 8-công nghệ phần mềm hướng đối tượng', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p satthutinhtruong365 30-05-2010 121 61   Download

 • Tài liệu tham khảo Bài giảng công nghệ phần mềm bộ môn hệ thống thông tin và toán ứng dụng - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 12 Phân tích hướng đối tượng

  pdf14p suatuoi_thomngon 31-07-2011 95 26   Download

Đồng bộ tài khoản