Phân nhóm

Xem 1-20 trên 8033 kết quả Phân nhóm
 • Trước đây, nhiều tác giả luật học so sánh đã cố tìm ra tiêu chí duy nhất (như tiêu chí hệ thống kinh tế, hệ thống chính trị...) để phân loại bởi họ cho rằng đó mới là biện pháp khoa học nhất VD: trong quá khứ các học giả đã căn cứ trên tiêu chí hệ thống kinh tế để phân nhóm các hệ thống PL trên thế giới.

  doc5p vituonglan 09-09-2011 256 43   Download

 • Tài liệu phân nhóm dược lý trình bày 6 nhóm dược lý cơ bản bao gồm: kháng sinh, hormon, vitamin, tim mạch - huyết áp, tiêu hóa, kháng nấm - virus - lao - viêm - histamin. Đây là tài liệu tham khảo dành cho những ai đang làm việc trong ngành Dược hoặc sinh viên ngành Dược.

  pdf14p thangkhovotinhyeue 14-05-2014 332 107   Download

 • Bài giảng "Chương 7: Các nguyên tố phân nhóm VI" cung cấp cho các bạn sinh viên các kiến thức: Các nguyên tố phân nhóm VIA (đặc tính của các nguyên tố nhóm VIA, đơn chất các nguyên tố nhóm VIA, hợp chất của các nguyên tố nhóm VIA), các nguyên tố phân nhóm VIB (đặc tính của các nguyên tố nhóm VIB, đơn chất các nguyên tố nhóm VIB, hợp chất của các nguyên tố nhóm VIB). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf17p nhansinhaoanh_03 24-10-2015 122 46   Download

 • Bài giảng "Chương 7: Các nguyên tố phân nhóm VII" cung cấp cho các bạn sinh viên các kiến thức: Các nguyên tố phân nhóm VIIA (đặc tính của các nguyên tố nhóm VIIA, đơn chất các nguyên tố nhóm VIIA, hợp chất của các nguyên tố nhóm VIIA), các nguyên tố phân nhóm VIIB (đặc tính của các nguyên tố nhóm VIIB, đơn chất các nguyên tố nhóm VIIB, hợp chất của các nguyên tố nhóm VIIB). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p nhansinhaoanh_03 24-10-2015 72 17   Download

 • Bài giảng "Chương 3: Các nguyên tố phân nhóm II" trình bày các nội dung: Các nguyên tố phân nhóm IIA (đặc tính của các nguyên tố nhóm IIA, đơn chất các nguyên tố nhóm IIA, hợp chất của các nguyên tố nhóm IIA), các nguyên tố phân nhóm IIB (đặc tính của các nguyên tố nhóm IIB, đơn chất các nguyên tố nhóm IIB, hợp chất của các nguyên tố nhóm IIB). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf22p nhansinhaoanh_03 24-10-2015 135 31   Download

 • Bài giảng "Chương 5: Các nguyên tố phân nhóm IV" trình bày các đặc tính, đơn chất và hợp chất của các nguyên tố phân nhóm IVA và nhóm IVB. Hi bọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành Hóa học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf30p nhansinhaoanh_03 24-10-2015 84 27   Download

 • Bài giảng "Chương 6: Các nguyên tố phân nhóm V" cung cấp cho các bạn sinh viên các kiến thức: Các nguyên tố phân nhóm VA (đặc tính của các nguyên tố nhóm VA, đơn chất các nguyên tố nhóm VA, hợp chất của các nguyên tố nhóm VA), các nguyên tố phân nhóm VB (đặc tính của các nguyên tố nhóm VB, đơn chất các nguyên tố nhóm VB, hợp chất của các nguyên tố nhóm VB). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf12p nhansinhaoanh_03 24-10-2015 79 23   Download

 • Bài giảng "Chương 4: Các nguyên tố phân nhóm III" trình bày các nội dung: Các nguyên tố phân nhóm IIIA (đặc tính của các nguyên tố nhóm IIIA, đơn chất các nguyên tố nhóm IIIA, hợp chất của các nguyên tố nhóm IIIA), các nguyên tố phân nhóm IIIB (đặc tính của các nguyên tố nhóm IIIB, đơn chất các nguyên tố nhóm IIIB, hợp chất của các nguyên tố nhóm IIIB), các nguyên tố họ Lantanit . Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf17p nhansinhaoanh_03 24-10-2015 74 23   Download

 • Bài giảng "Chương 9: Các nguyên tố trong phân nhóm VIII" trình bày các nội dung: Các nguyên tố trong phân nhóm VIIIA (đặc tính, các đơn chất của một số nguyên tố và các hợp chất của các nguyên tố trong phân nhóm VIIIA), các nguyên tố phân nhóm VIIIB. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf13p nhansinhaoanh_03 24-10-2015 59 19   Download

 • Hồi đầu năm, cơ quan điều hành cũng đã nêu rõ, sau 6 tháng thực hiện, việc phân nhóm sẽ được xem xét lại, đồng nghĩa với việc có khả năng một số thành viên được thăng hạng hoặc xuống hạng. Bẵng đi vài tháng, phân nhóm, cơ chế và kết quả của nó sẽ lại là một vấn đề mà thị trường quan tâm. Chung quy vẫn là khả năng thay đổi chỉ tiêu sẽ như thế nào. Điều đó có thể là bình thường, nhưng cũng sẽ rất quan trọng.

  pdf3p bibocumi20 16-12-2012 17 3   Download

 • Nghiên cứu này xem xét việc phân nhóm các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành xây dựng ở TPHCM dựa trên đặc điểm và động lực của doanh nghiệp. Phương pháp phân tích cluster được áp dụng để phân nhóm. Đầu tiên, phương pháp Two-step được thực hiện, sau đó hai phương pháp Hierarchical và K-mean được dùng để kiểm định độ tin cậy của kết quả.

  pdf11p lalala06 30-11-2015 21 2   Download

 • Nhằm mục đích xác định được vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn, đặc điểm cấu trúc electron của các Kl trong nhóm, nó liên quan như thế nào đến nguyên tử, phân tử, các đơn chất, hợp chất của nhóm Ia, IIa có tính chất cơ bản nào, dựa vào cơ sở lý thuyết để giải thích những tính chất đó. Mời accs bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Phân nhóm Ia" dưới đây để nắm bắt thông tin chi tiết.

  pdf32p vosythanhdat96 07-12-2015 25 2   Download

 • Tài liệu tham khảo lý thuyết và bài tập Hóa học - Nhóm Halogen

  doc15p chukien 13-04-2010 1065 557   Download

 • Gồm có các nguyên tố 9F 17Cl 35Br 53I 85At. Phân tử dạng X2 như F2 khí màu lục nhạt, Cl2 khí màu vàng lục, Br2 lỏng màu nâu đỏ, I2 tinh thể tím. Dễ nhận thêm một electron để đạt cấu hình bền vững của khí hiếm X + 1e = X- (X : F , Cl , Br , I )

  doc15p chukien 16-04-2010 692 283   Download

 • Cấu tạo nguyên tử: Có 2 lớp ngoài cùng, cũng là nguyên tố nhóm s, dduur 2e. Bán kính nguyên tử tương đối lớn, chỉ nhỏ hơn kim loại kiềm. Lực hút giữa hạt nhân với e ngoài cùng yếu, hơi lớn hơn kim loại kiềm cùng chu kì. Rất dêc nhường 2e ngoài cùng nên cũng có tính khử mạnh, chỉ kém kim loại kiềm cùng chu kì

  pdf28p ntgioi120401 23-10-2009 369 114   Download

 • Bài giảng Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của các nhóm thức ăn nhằm giúp người học trình bày được các cách phân nhóm thực phẩm; nêu được các giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của một số thực phẩm thông dụng tại hộ gia đình. Đây là tài liệu tham khảo cho bạn đọc nghiên cứu và học tập lĩnh vực Y học.

  pdf30p conchimnon32 24-06-2014 111 33   Download

 • Phần 1 Giáo trình Thực hành hóa vô cơ (hệ Cao đẳng và Trung cấp) gồm các bài học: Hydro và các nguyên tố phân nhóm ib, iib; các nguyên tố phân nhóm viia; các nguyên tố phân nhóm via; các nguyên tố phân nhóm va; các nguyên tố phân nhóm iva.

  pdf28p uocvong06 13-10-2015 128 31   Download

 • Bài giảng "Chương 2: Hydro và các nguyên tố nhóm I" trình bày các nội dung: Hydro và hợp chất của nó (đặc tính của nguyên tử Hydro, đơn chất, hợp chất của Hydro), các nguyên tố phân nhóm IA (đặc điểm nguyên tử các nguyên tố nhóm IA, đơn chất của các nguyên tố nhóm IA,...), các nguyên tố phân nhóm phụ IB. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf33p nhansinhaoanh_03 24-10-2015 88 22   Download

 • Phần 1 Giáo trình Thực hành hóa vô cơ (hệ Cao đẳng và Trung cấp) gồm các bài học: Các nguyên tố kim loại phân nhóm ia, iia, iiia; các nguyên tố phân nhóm vib; các nguyên tố nhóm viib; các nguyên tố phân nhóm viiib; sản xuất phèn nhôm kali từ quặng bauxite lâm đồng; điều chế dung dịch acid ortho phosphoric (h3po4) từ quặng flor apatit long thành; một số ứng dụng.

  pdf27p uocvong06 13-10-2015 83 19   Download

 • Theo Chỉ thị 01 của Ngân hàng Nhà nước, sau 6 tháng thực hiện, cơ quan này sẽ xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng phù hợp với diễn biến tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng, đảm bảo đạt được mục tiêu chính sách tiền tệ. Cửa với nhóm 3 và nhóm 4 theo đó là vẫn mở. Cơ chế mở đó tạo động lực để họ tập trung nâng cao chất lượng hoạt động nhằm cải thiện vị trí của mình trong phân nhóm.

  pdf4p bibocumi12 28-10-2012 36 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản