Phân phối chuẩn tổng quát

Xem 1-5 trên 5 kết quả Phân phối chuẩn tổng quát
 • Như vậy dạng tổng quát của mô hình tự hồi quy bậc 1 là: Zt =a1Zt-1+a2Zt-2+... +apZt-p+ εt (3.101) Thành phần ngẫu nhiên Thành phần ngẫu nhiên chính là thành phần sai số hay phần dư giữa giá trị thực và giá trị tính được theo mô hình tự hồi qui. Thành phần này khi làm dự báo là sai số, còn khi tại chuỗi mô phỏng nó là số ngẫu nhiên. Việc xác định thành phần ngẫu nhiên εt tuỳ thuộc vào ý đồ và tiêu chuẩn mô phỏng của mô hình.

  pdf16p xingau5 14-08-2011 74 30   Download

 •  Nội dung luận văn trình bày một số kiến thức chuẩn bị về xác suất: phần tử ngẫu nhiên và phân phối xác suất; một số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên; một số phân phối thường gặp. Nghiên cứu quá trình ngẫu nhiên: một số quá trình ngẫu nhiên thường gặp. Giới thiệu về hồi quy Poisson. Mô hình hồi quy Poisson tổng quát. Phân tích hoạt động tín dụng tiêu dùng.

  pdf16p uocvongxua01 09-05-2015 66 13   Download

 • Bệnh cúm là một bệnh truyền nhiễm đường mũi, họng, và phổi do virút cúm gây ra. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT Những sự nhiễm trùng đường hô hấp trên (bao gồm mũi, cổ họng, và khí quản) ảnh hưởng đến đường hô hấp ở mũi, tai và cổ họng.

  pdf10p buddy6 27-06-2011 38 5   Download

 • CHƯƠNG 3: KIỂM ÐỊNH GIẢ THUYẾT (Hypothesis Testing) I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. KHÁI NIỆM QUY TRÌNH TỔNG QUÁT TRONG KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT CÁC LOẠI GIẢ THUYẾT TRONG THỐNG KÊ 1. Giả thuyết H0 : (The null hypothesis) 2. Giả thuyết H1 : (The Alternative Hypothesis) CÁC LOẠI SAI LẦM TRONG KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT 1. Sai lầm loại I 2. Sai lầm loại II KIỂM ĐỊNH TRUNG BÌNH TỔNG THỂ 1.

  pdf12p ctnhukieu6 30-04-2011 267 77   Download

 • Đồ án tốt nghiệp..GVHD : ThS. Võ Thị Hương..Giải pháp cung cấp dịch vụ IPTV.của Công ty VTC Digicom.GVHD: Võ Thị Hƣơng.Sinh viên: Hồ Anh Quân.Lớp:.09 LTDT..SVTH : Hồ Anh Quân..Trang II..09LTDT...Đồ án tốt nghiệp..GVHD : ThS. Võ Thị Hương..MỤC LỤC.Trang.MỤC LỤC ..…………………….…………………………..………..I.DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT……………………………................III.LỜI MỞ ĐẦU …………………..………………………................ V.

  pdf60p bautroibinhyen1 02-11-2016 1 1   Download

Đồng bộ tài khoản