» 

Phân Phối Chương Trình

 • Tài liệu phân phối chương trình THCS môn Tin học (Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) - áp dụng từ năm học 2008-

  Khung phân phối chương trình (KPPCT) áp dụng cho cấp THCS từ năm học 2008-2009, gồm 2 phần: (A) Hướng dẫn sử dụng KPPCT; (B) Khung PPCT. KPPCT quy định thời lượng dạy học cho từng phần của chương trình (chương, phần, bài học, môđun, chủ đề...), trong đó có thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và thời lượng tiến hành kiểm tra định kỳ tương ứng với...

  pdf 8p ngoclanh 10-06-2009 1510 175

 • Phân phối chương trình âm nhạc lớp 1

  Tài liệu tham khảo giáo án âm nhạc lớp 1 - Phân phối chương trình âm nhạc lớp 1.

  pdf 6p fortuner 27-07-2010 585 85

 • Phân phối chương trình sinh học phổ thông

  Tài liệu tham khảo Phân phối chương trính sinh học khối trung học phổ thông

  doc 15p hoanghaik23 12-01-2011 303 65

 • PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THPT

  Khung Phân phối chương trình (KPPCT) này áp dụng cho các lớp cấp THPT từ năm học 2009-2010, gồm 2 phần: (A) Hướng dẫn sử dụng KPPCT; (B) Khung PPCT (một số phần có sự điều chỉnh so với năm học 2008-2009).

  doc 10p vantien2268 20-02-2011 312 56

 • PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN: SINH HỌC THPT THỰC HIỆN TỪ NĂM HỌC 2011-2012

  Giáo viên căn cứ vào phân phối chương trình, sách giáo khoa (Hướng dẫn phân phối chương trình năm học 2011-2012 dựa trên SGK của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011 và được áp dụng từ năm học 2011-2012. Nếu giáo viên và học sinh sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK của năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng) điều chỉnh nội dung dạy học để dạy và học...

  doc 17p moneyforall 11-09-2012 126 21

 • Phân phối chương trình môn Lịch sử cấp THPT

  Để điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học. Mời bạn đọc cùng tham khảo tài liệu Phân phối chương trình môn Lịch sử cấp THPT dưới đây.

  doc 12p nucuoitretho 08-09-2014 12 4

 • Phân phối chương trình môn Toán cấp THPT

  Tài liệu Phân phối chương trình môn Toán cấp THPT dưới đây giúp GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học.

  doc 9p nucuoitretho 08-09-2014 12 3

 • Phân phối chương trình môn Ngữ văn cấp THPT

  Phân phối chương trình môn Ngữ văn cấp THPT từ học kì I đến học kì II môn Ngữ văn lớp 10 - 12 giúp GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học.

  doc 14p nucuoitretho 08-09-2014 20 3

 • Phân phối chương trình môn Vật lý cấp THPT

  Phân phối chương trình môn Vật lý cấp THPT (L10-L12-L12) giúp điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học.

  doc 9p nucuoitretho 08-09-2014 6 3

 • Phân phối chương trình môn Sinh học cấp THPT

  Phân phối chương trình môn Sinh học cấp THPT từ học kì I đến học kì II môn Sinh học lớp 10 - 12 giúp GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học.

  doc 9p nucuoitretho 08-09-2014 7 2

 • Phân phối chương trình môn Tin học cấp THPT

  Để điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học. Mời bạn đọc cùng tham khảo tài liệu Phân phối chương trình môn Tin học cấp THPT dưới đây.

  doc 9p nucuoitretho 08-09-2014 2 2

 • Phân phối chương trình môn Thể dục cấp THPT

  Phân phối chương trình môn Thể dục cấp THPT (L10-L12-L12) giúp điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học.

  doc 12p nucuoitretho 08-09-2014 6 1

 • Phân phối chương trình môn Toán cấp THCS

  Phân phối chương trình môn Toán cấp THCS từ học kì I đến học kì II môn Toán lớp 6 - 9 giúp GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học.

  doc 19p nucuoitretho 08-09-2014 1 1

 • Phân phối chương trình môn Hóa Học cấp THPT

  Phân phối chương trình môn Hóa Học cấp THPT nhằm dựa trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây.

  doc 11p nucuoitretho 08-09-2014 5 1

 • Phân phối chương trình môn GDCD cấp THPT

  Phân phối chương trình môn GDCD cấp THPT nhằm giúp GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây.

  doc 10p nucuoitretho 08-09-2014 7 0

 • Phân phối chương trình môn Công Nghệ cấp THPT

  Để điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học. Mời bạn đọc cùng tham khảo tài liệu Phân phối chương trình môn Công Nghệ cấp THPT dưới đây.

  doc 7p nucuoitretho 08-09-2014 3 0

 • Phân phối chương trình môn Anh văn cấp THCS

  Phân phối chương trình môn Anh văn cấp THCS từ học kì I đến học kì II môn Anh văn lớp 6 - 9 giúp GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học.

  doc 33p nucuoitretho 08-09-2014 0 0

 • Phân phối chương trình môn Vật lí cấp THCS

  Phân phối chương trình môn Vật lí cấp THCS từ học kì I đến học kì II môn Vật lí lớp 6 - 9 giúp GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học.

  doc 11p nucuoitretho 08-09-2014 0 0

 • Phân phối chương trình môn Giáo dục công dân cấp THCS

  Phân phối chương trình môn Giáo dục công dân cấp THCS từ học kì I đến học kì II môn Giáo dục công dân lớp 6 - 9 giúp GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học.

  doc 12p nucuoitretho 08-09-2014 0 0

 • Phân phối chương trình môn Thể dục cấp THCS

  Phân phối chương trình môn Thể dục cấp THCS từ học kì I đến học kì II môn Thể dục lớp 6 - 9 giúp GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học.

  doc 42p nucuoitretho 08-09-2014 0 0

 • + Xem thêm 948 Phân Phối Chương Trình khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản