Phân phối nhị thức

Xem 1-20 trên 91 kết quả Phân phối nhị thức
 • Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một cải tiến của giải thuật Roughly Balanced Bagging (Hido & Kashima, 2008) cho việc phân lớp các tập dữ liệu không cân bằng. Chúng tôi đề xuất sử dụng các giải thuật tập hợp mô hình bao gồm Boosting (Freund & Schapire, 1995), Random forest (Breiman, 2001), làm mô hình học cơ sở của giải thuật Roughly Balanced Bagging gốc, thay vì sử dụng một cây quyết định (Quinlan, 1993).

  pdf9p sunshine_7 22-07-2013 76 8   Download

 • Luật phân phối siêu bội Ví dụ 4.3. Một công ty có 40 kiện hàng trong đó có 8 kiện chất lượng không đạt tiêu chuẩn.Phân phối ngẫu nhiên 10 kiện hàng này cho một cửa hàng. Tính xác suất để cửa hàng đó nhận đúng 2 kiện hàng không đạt tiêu chuẩn.

  pdf15p yeuthuong 27-02-2011 489 112   Download

 • Tài liệu tham khảo lý thuyết xác suất thống kê, chương 3 Một số phân phối xác suất thường dùng dành cho các bạn sinh viên,có đầy đủ các dạng bài tập giúp cho các bạn có thêm nhiều kiến thức giải các bài tập.

  pdf26p lululuc1994 16-01-2014 377 111   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'các phân phối xác suất thường gặp', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf53p augi12 14-01-2012 237 58   Download

 • Nội dung trình bày trong chương 3 Phân phối xác suất thông dụng thuộc bài giảng xác suất và thống kê đại học giới thiệu về các kiến thức: phân phối Siêu bội, phân phối Nhị thức, phân phối Poisson và phân phối Chuẩn...cùng tìm hiểu đề tài phân phối xác suất qua bài giảng này.

  pdf67p slow_12 25-06-2014 220 60   Download

 • PHÂN PHỐI BERNOUILLI PHÂN PHỐI NHỊ THỨC PHÂN PHỐI POISSON PHÂN PHỐI CHUẨN PHÂN PHỐI BÌNH THƯỜNG PHÂN PHỐI GAMMA, CHI BÌNH PHƯƠNG PHÂN PHỐI STUDENT PHÂN PHỐI FISHER

  ppt99p shift_12 18-07-2013 168 61   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 3 sau đây để nắm bắt những kiến thức về phân phối nhị thức; phân phối Poisson; phân phối siêu bội; phân phối chuẩn. Với những bài tập minh họa đi kèm bài giảng sẽ giúp các bạn nắm bắt những kiến thức này một cách tốt hơn.

   

  ppt68p thuytrang_9 04-09-2015 52 16   Download

 • Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 3: Các phân phối xác suất thông dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân phối nhị thức, phân phối siêu bội, phân phối Poisson, phân phối chuẩn, phân phối chi bình phương, phân phối Student, phân phối Fisher. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf38p doinhugiobay_14 16-02-2016 76 22   Download

 • Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 3: Các phân phối xác suất thông dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân phối nhị thức, phân phối siêu bội, phân phối Poisson, phân phối chuẩn, phân phối chi bình phương, phân phối Student, phân phối Fisher. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf38p doinhugiobay_14 16-02-2016 37 9   Download

 • Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 5.3: Một số phân phối xác suất thường gặp" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân phối nhị thức, phân phối Poisson, phân phối đều, phân phối chuẩn, phân phối mũ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf53p doinhugiobay_13 24-01-2016 15 3   Download

 • xác suất một khách hàng đồng ý mua bảo hiểm của công ty bảo hiểm a khi được nhân viên bảo hiểm chào mời là 20%.a) tính xác suất trong 15 người được chào mời có ít nhất 4 người mua.b) a/c tin chắc nhất bao nhiêu người mua trong 15 người được chào mời.Từ xác suất (probability) bắt nguồn từ chữ probare trong tiếng Latin và có nghĩa là "để chứng minh, để kiểm chứng".

  pdf33p hoanglam666 30-04-2011 314 105   Download

 • • Biến ngẫu nhiên▫ ▫ ▫ ▫ Khái niệm Tính xác suất Phân phối xác suất Kỳ vọng - Phương sai - Độ lệch chuẩn• Phân phối đều rời rạc▫ Khái niệm ▫ Đặc trưng• Phân phối nhị thức▫ Khái niệm ▫ Đặc trưng HCMUS 2010 - Thống kê máy tính 2

  pdf18p abcdef_15 27-07-2011 117 21   Download

 • Để làm rõ những đặc điểm cơ bản của mỗi quy luật phân phối xác suất ta sẽ xuất phát từ các ví dụ có tính điển hình cho mỗi quy luật để làm cơ sở xây dựng những lược đồ khác nhau, từ đó đi đến các quy luật phân phối xác suất tương ứng với mỗi lược đồ.

  pdf6p ntgioi1204 16-10-2009 498 114   Download

 • • Ph}n phối chuẩn▫ Ph}n phối liên tục ▫ Kh{i niệm ph}n phối chuẩn ▫ Ph}n phối Z• 2 bài toán▫ Tính x{c suất ▫ Tìm ngưỡng• Xấp xỉ ph}n phối nhị thức bằng ph}n phối chuẩnHCMUS 2010 - Thống kê m{y tính Phân phối liên tục Phân phối chuẩn  Phân phối liên tục  Kh{i niệm pp chuẩn  Phân phối Z  2 bài toán  Tính x/s  Tìm ngưỡng  Xấp xỉ pp nhị thức bằng pp chuẩn  Tóm tắt -Từ khóa ▫ biến ngẫu nhiên nhận gi{ trị...

  pdf27p abcdef_15 27-07-2011 228 45   Download

 • Hàm mật độ xác suất Tính chất Mô tả Đồ thị Chuẩn hóa biến ngẫu nhiên để tính xác suất với phân phối chuẩn bất kì Dùng phân phối chuẩn tính xấp xỉ phân phối Nhị thức Dùng phân phối chuẩn tính xấp xỉ phân phối Poisson

  ppt7p trinh02 28-01-2013 78 26   Download

 • Từ đó, Ví dụ 3.3. (Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức) Giả sử X là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức B(n, p).Do E(Xi) = p với mọi i = 1, 2, ..., n nên Hiệp phương sai. Mệnh đề 3.4. Nếu X, Y là các biến ngẫu nhiên độc lập thì với mọi hàm Borel g, h E[g(X).h(Y)] = E[g(X)]. E[h(Y)] Định nghĩa 3.5. Hiệp phương sai của 2 biến ngẫu nhiên X và Y, ký hiệu Cov(X, Y) được xác định bởi Cov(X, Y) = E[(X – E(X))(Y E(Y))] Khai triển vế phải ta nhận được Cov(X,...

  pdf6p cnkbmt1 14-10-2011 114 12   Download

 • Câu 1: a/ Định nghĩa phân phối nhị thức. Cho một ví dụ b/ Trường hợp nào có thể tính gần đúng phân phối siêu bội bởi phân phối nhị thức.Cho một ví dụ. c/ Trường hợp nào có thể tính gần đúng phân phối nhị thức bởi phân phối POISSON. Cho một ví dụ. Câu 2 : Tại một địa phương tỷ lệ trẻ em nam trong độ tuổi mẫu giáo là 55%. a/ Chọn ngẫu nhiên 100 trẻ em trong độ tuổi trên. Tính xác suất trong 100 trẻ em trên số trẻ em nam ít hơn số trẻ...

  pdf2p hoanglam666 30-04-2011 105 11   Download

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5 Các phân phối xác suất thông dụng nhằm trình bày về phân phối chuẩn, phân phối nhị thức, phân phối Poisson, định lý giới hạn trung tâm và một số luật phân phối xác suất thông dụng khác.

  pdf36p good_12 30-06-2014 64 11   Download

 • Một số phân phối rời rạc quan trọng 1. Phân phối nhị thức. Định nghĩa 1.1. Xét dãy n phép thử Bernoulli với xác suất thành công trong mỗi phép thử là p. Ký hiệu X là số lần “thành công” xuất hiện trong dãy n phép thử. Biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối nhị thức với tham số (n, p), ký hiệu B(n, p) với pX(k) = P(X = k) = ; k = 0, 1,..., n Ví dụ 1.2. Gieo liên tiếp ba lần đồng xu cân đối và đồng chất. Gọi X là số lần xuất hiện...

  pdf5p cnkbmt1 14-10-2011 50 9   Download

 • Câu 1: a) Phát biểu phân phối siêu bội. b) Khi nào có thể xấp xỉ phân phối siêu bội bởi phân phối nhị thức. Cho một ví dụ. Câu 2: X( năm ) là tuổi thọ của một sản phẩm điện tử có phân phối chuẩn với trung bình là 8 năm, độ lệch chuẩn là 2 năm. Sản phẩm được bảo hành 2 năm. a) Tính tỷ lệ sản phẩm cần bảo hành. b) Năm 2008, một trung tâm điện máy bán được 2 ngàn sản phẩm. Tính xác suất có ít nhất 3 sản phẩm cần được bảo...

  pdf1p hoanglam666 30-04-2011 40 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản