Phân phối xác suất rời rạc

Xem 1-20 trên 41 kết quả Phân phối xác suất rời rạc
 • Bài giảng Phân phối xác suất rời rạc tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về các biến ngẫu nhiên; các phân phối xác suất rời rạc; giá trị kỳ vọng và phương sai của biến rời rạc;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf13p codon_10 05-04-2016 16 2   Download

 • Bài giảng Các phương pháp phân tích định lượng: Phân phối xác suất rời rạc gồm có những nội dung chính sau: Các biến ngẫu nhiên, các phân phối xác suất rời rạc, giá trị kỳ vọng và phương sai của biến rời rạc, phân phối xác suất nhị thức, phân phối xác suất Poisson. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p estupendo2 10-08-2016 11 2   Download

 • Để làm rõ những đặc điểm cơ bản của mỗi quy luật phân phối xác suất ta sẽ xuất phát từ các ví dụ có tính điển hình cho mỗi quy luật để làm cở sở xây dựng những lược đồ khác nhau

  doc9p thachthidaqui 01-11-2009 491 140   Download

 • Để làm rõ những đặc điểm cơ bản của mỗi quy luật phân phối xác suất ta sẽ xuất phát từ các ví dụ có tính điển hình cho mỗi quy luật để làm cơ sở xây dựng những lược đồ khác nhau, từ đó đi đến các quy luật phân phối xác suất tương ứng với mỗi lược đồ.

  pdf6p ntgioi1204 16-10-2009 482 113   Download

 • Sau khi kết thúc chương Xác suất căn bản, biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất, người học có thể: nắm được ý nghĩa và cách tính xác suất của một sự vật hiện tượng, phân biệt được biến ngẫu nhiên liên tục và biến ngẫu nhiên rời rạc.

  pdf33p five_12 18-03-2014 55 17   Download

 •  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 4: Các quy luật phân phối xác suất cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy luật phân phối rời rạc cơ bản, các quy luật phân phối liên tục, tích phân Laplace, các định lý giới hạn, các công thức tính gần đúng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf30p doinhugiobay_11 15-01-2016 34 4   Download

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng kinh doanh do ThS. Trần Tuấn Anh có kết cấu nội dung gồm 12 chương. Các nội dung chính được đề cập trong bài giảng gồm có: Tổng quan về thống kê ứng dụng trong kinh doanh, trình bày dữ liệu, thống kê mô tả, xác suất, phân phối xác suất rời rạc, phân phối xác suất liên tục,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 21 2   Download

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng kinh doanh - Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức về phân phối xác suất rời rạc. Thông qua chương này người học có thể: Hiểu được định nghĩa biến ngẫu nhiên rời rạc và phân phối xác suất, hiểu các khái niệm giá trị kỳ vọng và phương sai của phân phối xác suất và biết cách sử dụng chúng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf4p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 13 1   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu các quy luật phân phối rời rạc cơ bản; các quy luật phân phối liên tục; các định lý giới hạn; các công thức tính gần đúng;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chương 4: Các quy luật phân phối xác suất cơ bản".

  ppt20p namamanh 01-06-2016 14 1   Download

 • Phân phối xác suất đồng thời Tính chất của hàm phân phối xác suất đồng thời Phân phối xác suất lề Phân phối xác suất điều kiện PX|Y (x|y)

  ppt7p trinh02 28-01-2013 96 17   Download

 • Chương 4 Biến ngẫu nhiên hai chiều, cùng tìm hiểu chương học này với nội dung kiến thức trình bày sau: Khái niệm, bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc, các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc.

  pdf46p tanhthanhthanh23 18-04-2014 46 12   Download

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 Đại lượng ngẫu nhiên và các phân phối xác suất nhằm trình bày về đại lượng ngẫu nhiên rời rạc và phân loại đại lượng, các loại đại lượng ngẫu nhiên, định nghĩa và phân loại đại lượng ngẫu nhiên.

  pdf35p thick_12 11-07-2014 35 6   Download

 • Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 5.4: Một số phân phối lí thuyết quan trọng" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân phối lí thuyết rời rạc, phân phối lý thuyết liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf88p doinhugiobay_13 24-01-2016 3 1   Download

 • Chương này trang bị cho người học những kiến thức về vector ngẫu nhiên. Nội dung chính của chương gồm có: Phân phối xác suất của vector ngẫu nhiên rời rạc, phân phối xác suất của vector ngẫu nhiên liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p tangtuy20 27-07-2016 8 1   Download

 • Chương 3 - Các quy luật phân phối xác suất thông dụng. Chương này trình bày các nội dung về quy luật phân phối rời rạc (Descrete probability distributions) như: Phân phối nhị thức (Binomial), phân phối siêu bội, phân phối Poisson. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt34p nhanmotchut_4 01-11-2016 0 0   Download

 • Đại lượng ngẫu nhiên là đại lượng biến đổi biểu thị giá trị kết quả của một phép thử ngẫu nhiên. Ta dùng các chữ cái hoa như X, Y, Z... để kí hiệu đại lượng ngẫu nhiên. Ví dụ: Tung một con xúc xắc. Gọi X là số chấm xuất hiện trên mặt con xúc xắc thì X là đại lượng ngẫu nhiên nhân giá trị có thể 1,2,3,4,5,6.

  pdf32p leethanhbinhf 22-10-2010 320 77   Download

 • Phân phối xác suất của hàm biến ngẫu nhiên Giả sử ta đã biết phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X và g là một hàm Borel bất kỳ. Khi đó, Y = g(X) cũng là một biến ngẫu nhiên. Ta sẽ đi xác định mối quan hệ giữa phân phối xác suất của X và của Y. 1. Trường hợp X là biến ngẫu nhiên rời rạc Định lý 1.1. Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X và Y = g(X). Giả sử giá trị của X có tính chất phân phối là các với j = 1, 2,...Khi...

  pdf8p cnkbmt1 14-10-2011 349 39   Download

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Chương 3: Biến ngẫu nhiên và các đặc trưng giúp người học nắm được khái niệm và định nghĩa; biến ngẫu nhiên và hàm phân phối; biến ngẫu nhiên rời rạc và hàm xác suất; biến ngẫu nhiên liên tục và hàm mật độ xác suất; các phân phối xác suất; các đặc trưng của biến ngẫu nhiên;...

  pdf154p nguyenthiminh32 15-07-2014 52 19   Download

 • Chương 4 Biến ngẫu nhiên hai chiều hàm các biến ngẫu nhiên, nội dung trong chương 4 trình bày kiến thức về: Khái niệm, bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc, biến ngẫu nhiên hai hàm liên tục, các tham số đặc trưng, hàm các biến ngẫu nhiên.

  pdf26p tanhthanhthanh23 18-04-2014 54 16   Download

 • Mục tiêu của chương 4 Vector ngẫu nhiên thuộc bài giảng xác suất và thống kê đại học giới thiệu về các kiến thức: phân phối xác suất của vector ngẫu nhiên rời rạc, phân phối xác suất của vector ngẫu nhiên liên tục...mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu sâu hơn về Vector ngẫu nhiên

  pdf46p slow_12 25-06-2014 47 8   Download

Đồng bộ tài khoản