Phân tầng xã hội ở Việt Nam

Xem 1-20 trên 277 kết quả Phân tầng xã hội ở Việt Nam
 • Sự tác động của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế đến phân tầng xã hội, những yếu tố thuộc hệ thống chính sách, thể chế pháp luật, những yếu tố thuộc về vùng môi trường tự nhiên cơ sở hạ tầng có tác động đến phân tầng xã hội và phân hóa giàu nghèo là những nội dung chính trong bài viết "Các yếu tố tác động đến Phân tầng xã hội ở Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 27 5   Download

 • Bài viết "Xu hướng biến đổi phân tầng xã hội ở Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế" giới thiệu đến các bạn xu hướng biến đổi phân tầng xã hội ở nước ta trong quá trình biến đổi mới, hội nhập đang và tiếp tục diễn ra mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập, làm việc hiệu quả.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 16 1   Download

 • Công cuộc đổi mới gần 2 thập kỷ qua đã làm thay đổi căn bản diện mạo đời sống kinh tế - xã hội ở nước ta. Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN - sản phẩm của đổi mới đã phát huy hiệu quả của nó ở tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định cùng với việc nâng cao mức sống của hầu hết các tầng lớp dân cư. chủ quan, bao gồm 2 loại đánh giá: tự đánh giá của chủ hộ về mức sống của gia đình hiện nay trên thang đo 5 bậc; đánh giá...

  doc0p thandung16 14-11-2011 308 100   Download

 • Bài viết của PGS. TS. Lê Ngọc Hùng phân tích các dữ liệu định lượng và định tính hiện có để làm rõ một số xu hướng chênh lệch giàu nghèo và phân tầng xã hội ở Việt Nam nói chung và ở Hà Nội nói riêng. Mời các bạn tham khảo.

  pdf14p doibatcong123 10-05-2016 9 2   Download

 • Tiểu luận: Phân tầng xã hội nhằm phân tích những nét cơ bản về đổi mới, tăng trưởng kinh tế và phân tầng xã hội, nghiên cứu về vấn đề này cho chúng ta thấy bức tranh tổng thể về sự phân tầng xã hội ở Việt Nam cũng như các yếu tố có liên quan.

  pdf95p small_12 12-06-2014 165 54   Download

 • Chuyên đề cao học Phân tầng xã hội và nghèo khổ nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản: những khái niệm cơ bản về phân tầng xã hội, kiến thức về các kiểu cấu trúc phân tầng xã hội, các cách giải thích về phân tầng xã hội, các phương pháp đo lường phân tầng xã hội, phân tầng xã hội ở Việt Nam, các khái niệm cơ bản về nghèo khổ, chính sách xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam, nghèo khổ đô thị ở Việt Nam.

  pdf130p small_12 13-06-2014 65 18   Download

 • Giới hạn lịch sử khái niệm phân tầng xã hội, phân tầng xã hội ở Việt Nam trong lịch sử, áp dụng khái niệm phân tầng xã hội trong nghiên cứu phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam thời kỳ đổi mới là những nội dung chính trong bài viết "Tìm hiểu phân tầng xã hội trong lịch sử và áp dụng vào nghiên cứu phân hóa giầu nghèo ở nước ta hiện nay". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 5 1   Download

 • Nghiên cứu phân tầng xã hội ở Nam bộ (Nhìn từ đóng góp của Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ) điểm qua những công trình về cơ cấu phân tầng xã hội ở Nam bộ do các nhà nghiên cứu ở Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ thực hiện trong 40 năm qua, từ đó nêu lên một số nhận xét về đóng góp của hướng nghiên cứu này.

  pdf16p maiyeumaiyeu09 16-09-2016 1 0   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Cảm nhận và bình luận từ những số liệu khảo sát xã hội học về phân tầng xã hội" dưới đây để nắm bắt được những đường nét của mô hình phát triển, sự phân tầng xã hội ở đô thị, vấn đề xã hội học về phân tầng xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 11 1   Download

 • Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng từ Đại hội lần VI đến nay đã mang lại nhiều biến đổi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phân tầng xã hội ở nước ta hiện nay là một tất yếu kinh tế - xã hội, nó vừa phản ánh những quy luật nói chung, vừa là kết quả trực tiếp của kinh tế thị trường... phản ánh những biến đổi trong cơ cấu kinh tế và tính năng động xã hội. Phân tầng xã hội theo mức sống ở Việt Nam hiện nay cho thấy...

  pdf18p inspiron1212 04-12-2012 201 48   Download

 • Bài viết "Về phân tầng xã hội và công bằng xã hội ở nước ta hiện nay" trình bày về thực trạng phân tầng xã hội ở nước ta hiện nay, nguyên nhân của phân tầng xã hội, những tác động của phân tầng xã hội hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 12 4   Download

 • Bài viết cung cấp một phân tích thực trạng về các tầng lớp xã hội nghề nghiệp với các khoảng cách xã hội khác nhau theo nông thôn/đô thị và giới tính. Kết quả cho thấy, cơ cấu các tầng lớp xã hội ở TPHCM thể hiện rõ các đặc trưng của một xã hội đô thị, ở Tây Nam Bộ phản ảnh đậm nét tính chất của một xã hội nông nghiệp, trong khi ở các tỉnh Đông Nam Bộ hội nông nghiệp sang xã hội công nghiệp.

  pdf13p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 13 3   Download

 • Càng ngày chúng ta càng thấy rõ hơn những ý nghĩa tích cực của phản biện xã hội, của phương châm “dân biết, dân bàn”. Bởi phản biện là tạo ra sự tương tác, sự hợp tác giữa các lực lượng xã hội để tìm ra phương án tối ưu nhất, làm tăng thêm chất lượng, tính thuyết phục, sự sáng suốt trong các quyết định của những người lãnh đạo đất nước.

  pdf7p dontetvui 23-01-2013 66 23   Download

 • Các lý thuyết về giai cấp và phân tầng, giai cấp và phong cách sống, phân tầng và giới là những nội dung chính trong bài viết "Lý thuyết phân tầng xã hội và những phát triển gần đây ở phương Tây". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 38 7   Download

 • Bài viết "Cơ cấu xã hội, sự phân tầng xã hội và chính sách xã hội ở nông thôn Nam Bộ" do Nguyễn Công Bình thực hiện nhằm nghiên cứu động thái của cơ cấu xã hội Việt Nam hiện nay, chỉ ra những động lực và trở lực phát triển từ đó huy động mọi lực lượng xã hội cho phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf6p thuythuy1702 09-04-2016 10 4   Download

 • Trong những năm gần đây, có một câu hỏi lớn thường được đặt ra là hiện nay ở nông thôn hiện nay đã có hay không có một sự phân tầng xã hội, và nếu có thì sự phân tầng xã hội đó diễn ra như thế nào,...

  pdf7p thuythuy1702 09-04-2016 16 1   Download

 • Bài viết Nông dân trong cấu trúc phân tầng xã hội nêu lên vấn đề nông dân từ thế giới đến Việt Nam, từ lịch sử đến hiện đại; nông dân trong cấu trúc phân tầng xã hội 2010; ba nguồn lực ở nông dân; nông dân và di động xã hội cùng một số nội dung khác.

  pdf12p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 0 0   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Phân tầng xã hội trong thời kỳ đổi mới sau đây để nắm bắt được những nội dung về phân tầng xã hội về thu nhập, phân tầng xã hội về chi tiêu, phân tầng xã hội về tài sản và nhà ở.

  pdf5p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 1 0   Download

 • Dưới đây là bài viết Phân tầng xã hội nền kinh tế trong các gia đình đô thị và nông thôn Việt Nam hiện nay. Bài viết bao gồm những nội dung về phân tầng xã hội về lao động và việc làm, phân tầng xã hội về thu nhập ở các gia đình, phân tầng xã hội chi tiêu ở các hộ gia đình.

  pdf7p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 1 0   Download

 • Bài viết Xu hướng phân tầng xã hội và công bằng xã hội qua khảo sát 5 tỉnh, thành phố ở Việt Nam bao gồm những nội dung về xu hướng phân tầng xã hội và thực hiện công bằng xã hội; đề xuất một số nhóm giải pháp cho vấn đề này.

  pdf10p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản