Phân tầng xã hội

Tham khảo và download 11 Phân tầng xã hội chọn lọc sau:
 • Sự phân tầng xã hội trong nông thôn hiện nay nêu sự phân tầng trong xã hội, sự phân tầng xã hội trong xã hội nông thôn Việt Nam truyền thống, phân tầng xã hội về mặt kinh tế – sự phân tầng giàu – nghèo, chuẩn nghèo đói thời kỳ 1996 - 2000.

  pdf31p little_12 13-06-2014 137 30   Download

 • Nội dung Thảo luận nhóm: Phân tầng xã hội trình bày về khái niệm – lý thuyết phân tầng xã hội; đặc điểm PTXH; phân loại PTXH; hệ thống phân tầng; các tháp phân tầng; kết luận vấn đề; áp dụng vấn đề. Đây là tài liệu tham khảo cho sinh viên học tập chuyên ngành Xã hội học.

  pdf22p tuoihaimuoi32 17-06-2014 121 30   Download

 • Chuyên đề cao học Phân tầng xã hội và nghèo khổ nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản: những khái niệm cơ bản về phân tầng xã hội, kiến thức về các kiểu cấu trúc phân tầng xã hội, các cách giải thích về phân tầng xã hội, các phương pháp đo lường phân tầng xã hội, phân tầng xã hội ở Việt Nam, các khái niệm cơ bản về nghèo khổ, chính sách xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam, nghèo khổ đô thị ở Việt Nam.

  pdf130p small_12 13-06-2014 78 19   Download

 • Bài viết: Phân tầng xã hội hợp thức và hình thành tầng lớp xã hội ưu trội trong thời kỳ đổi mới hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta trình bày những kiến giải về phân tầng xã hội hợp thức, tầng lớp xã hội "ưu trội",...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf7p tuoihaimuoi32 17-06-2014 70 7   Download

 • Tiểu luận: Phân tầng xã hội nhằm phân tích những nét cơ bản về đổi mới, tăng trưởng kinh tế và phân tầng xã hội, nghiên cứu về vấn đề này cho chúng ta thấy bức tranh tổng thể về sự phân tầng xã hội ở Việt Nam cũng như các yếu tố có liên quan.

  pdf95p small_12 12-06-2014 244 65   Download

 • Phân tầng xã hội là một nội dung hết sức quan trọng trong các nội dung nghiên cứu về cơ cấu xã hội cũng như các vấn đề khác của xã hội học. Trong đời sống xã hội hầu hết các khía cạnh của mỗi con người đều trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến vị trí của họ trong bậc thang xã hội. Do bản chất của nó, phân tầng xã hội đặt ra những vấn đề hết sức nghiêm túc về sự phân hoá giàu - nghèo, giữa những người có địa vị cao, có lợi...

  pdf14p vascaravietnam 21-08-2012 285 114   Download

 • Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng từ Đại hội lần VI đến nay đã mang lại nhiều biến đổi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phân tầng xã hội ở nước ta hiện nay là một tất yếu kinh tế - xã hội, nó vừa phản ánh những quy luật nói chung, vừa là kết quả trực tiếp của kinh tế thị trường... phản ánh những biến đổi trong cơ cấu kinh tế và tính năng động xã hội. Phân tầng xã hội theo mức sống ở Việt Nam hiện nay cho thấy...

  pdf18p inspiron1212 04-12-2012 235 54   Download

 • Những cơ sở của phân tầng xã hội hiện đại (sự phân lớp, sự phân hoá) và tính di động (sự cơ động, sự dịch chuyển ) đã được đặt nền móng bởi P.A. Sorokin từ những năm 20 (“Hệ thống xã hội học”, “Di động xã hội”...).

  doc5p minhnhop89 18-05-2011 298 81   Download

 • Hiện nay các nhà xã hội học thường sử dụng ba phương pháp cơ bản để nhận diện và phân tích hệ thống phân tầng xã hội. Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế,do đó việc chọ lựa phương pháp nào tùy thuộc những điều kiện cụ thể. Thông thường các nhà xã hội học họ không sử dụng một phương pháp mà phói kết hợp nhiều phương pháp khác nữa.

  doc15p hanhvhk33 19-06-2012 137 29   Download

 • Công cuộc đổi mới gần 2 thập kỷ qua đã làm thay đổi căn bản diện mạo đời sống kinh tế xã hội ở nước ta. Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN sản phẩm của đổi mới đã phát huy hiệu quả của nó ở tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định cùng với việc nâng cao mức sống của hầu hết các tầng lớp dân cư. Bên cạnh đó, kinh tế thị trường cũng làm nảy sinh ra không ít những hệ quả xã hội mà chúng ta đang phải tập trung giải quyết.

  doc9p hoahongserry 13-06-2010 670 195   Download

 • Công cuộc đổi mới gần 2 thập kỷ qua đã làm thay đổi căn bản diện mạo đời sống kinh tế - xã hội ở nước ta. Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN - sản phẩm của đổi mới đã phát huy hiệu quả của nó ở tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định cùng với việc nâng cao mức sống của hầu hết các tầng lớp dân cư. chủ quan, bao gồm 2 loại đánh giá: tự đánh giá của chủ hộ về mức sống của gia đình hiện nay trên thang đo 5 bậc; đánh giá...

  doc0p thandung16 14-11-2011 335 101   Download

Đồng bộ tài khoản