Phân tích ANOVA

Xem 1-20 trên 26 kết quả Phân tích ANOVA
 • Phân tích phương sai thực chất là phân tích so sánh trung bình tổng thể áp dụng cho. Nhưng áp dụng cho nhiều hơn 2 tổng thể mẫu. Ví dụ: So sánh điểm trung bình theo số giờ đầu tư tự học của sinh viên.

  pdf7p tom0505 17-08-2010 900 208   Download

 • Chương 6. Phân tích dữ liệu định lượng – phân tích phương sai (ANOVA): Khi sử dụng kiểm định t đối với hai mẫu độc lập, trường hợp biến phân lọai có 3 nhóm, chúng ta có thể thực hiện 3 cặp so sánh (1-2,1-3,2-3). Nếu biến phân loại có 4 nhóm, chúng ta có thể phải thực hiện 6 cặp so sánh (1-2,1-3,1-4,2-3,2-4,3-4).

  ppt5p ktouch_12 20-06-2013 390 93   Download

 • Sau khi học xong chương Phân tích phương sai, người học sẽ: hiểu được phạm vi ứng dụng của phân tích phương sai, biết được cách thực hiện ANOVA một yếu tố (oneway ANOVA, nắm được quy trình thực hiện ANOVA hai yếu tố.

  pdf30p five_12 18-03-2014 166 68   Download

 • Mục tiêu của phân tích phương sai là so sánh trung bình của nhiều nhóm (tổng thể) dựa trên các số trung bình của các mẫu quan sát từ các nhóm này và thông qua kiểm định giả thuyết để kết luận về sự bằng nhau của các số trung bình này. Để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo bài giảng Bài 5: Phân tích phương sai (anova) sau đây.

  ppt40p cocacola_10 07-12-2015 156 47   Download

 • Bài giảng Lý thuyết thống kê: Phân tích phương sai (ANOVA - Analysis of variance) với nội dung so sánh trung bình của nhiều tổng thể, dựa trên việc xem xét các biến thiên (phương sai) của các giá trị quan sát trong nội bộ từng nhóm và giữa các nhóm.

  pdf23p hera_01 20-04-2016 70 13   Download

 • Chương trình thống kê sinh học IRRISTAT ứng dụng trong thiết kế thí nghiệm và phân tích phương sai ANOVA. Chương trình IRRISTAT: Là chương trình ứng dụng cho nghiên cứu sinh học của viện lúa IRRI. Gồm nhiều ứng dụng cơ bản như: Thiết kế ô thí nghiệm (CRD, RCBD, Slit-plot,…) .Phân tích phương sai ANOVA cho các thí nghiệm. Thống kê cơ bản, hồi quy, tương quan, thống kê một Nhân tố - nhiều nhân tố, vẽ đồ thị, thống kê QTLs…....

  ppt48p zannyngoc 28-10-2010 664 192   Download

 • Cầu về thịt lợn hiện nay thay đổi phức tạp và bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Việc ước lượng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cầu thịt lợn giúp phần ổn định thị thường thịt lợn nói riêng và thị trường hàng hóa tiêu dung nói chung. Nghiên cứu này sử dụng mô hình kinh tế lượng và phân tích ANOVA để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cầu thịt lợn của người dân ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

  pdf10p leon_1 05-08-2013 59 7   Download

 • ANOVA là kỹ thuật thống kê được sử dụng khi chúng ta muốn so sánh số trung bình của ≥ 3 nhóm. Kỹ thuật này chia phưong sai của 1 quan sát (observation) thành 2 phần: 1phương sai giữa các nhóm (between groups) và 2phương sai nội nhóm (within group). Do phưong sai là độ phân tán tương đối của các quan sát so với số trung bình nên việc phân tích phương sai giúp so sánh các số trung bình dễ dàng (bên cạnh việc so sánh các phương sai). Phần này chỉ đề cập đến ANOVA một...

  pdf11p truongthiuyen11 08-07-2011 160 74   Download

 • Phương pháp kiểm định sẽ được mở rộng trong trường hợp so sánh trung bình của nhiều tổng thể, được xây dựng trong việc xem xét các biến thiên (phương sai) của các giá trị trong nội bộ nhóm. Do vậy, phương pháp kiểm định giả thuyết về sự bằng nhau của trung bình nhiều tổng thể được gọi chung là phương pháp phân tích phương sai ANOVA. 1.

  pdf6p muaythai4 26-10-2011 264 60   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài tập "Nguyên lý thống kê kinh tế" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về phân tích phương sai ANOVA, kiểm định phi tham số. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Toán học.

  doc35p thanhbinh23595 09-11-2015 175 41   Download

 • Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 10: Phân tích phương sai" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích phương sai một yếu tố, phân tích sâu One-way ANOVA, phân tích phương sai hai yếu tố, phân tích sâu Two-way ANOVA. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf111p doinhugiobay_13 24-01-2016 19 6   Download

 • Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 9: Phân tích phương sai" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích phương sai một yếu tố, phân tích sâu One-ANOVA, phân tích phương sai hai yếu tố, phân tích sâu Two-ANOVA. MỜi các bạn cùng tham khảo.

  pdf124p doinhugiobay_13 24-01-2016 19 3   Download

 • Bài giảng chương 4 cung cấp những kiến thức về bố trí thí nghiệm và phân tích biến lượng (Anova). Các nội dung chính trong chương này gồm có: Các khái niệm có liên quan đến việc thí nghiệm, các giai đoạn thực hiện thí nghiệm, thí nghiệm một yếu tố, bố trí hai nhân tố. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt65p youcanletgo_03 14-01-2016 23 5   Download

 • Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 9: ANOVA" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích PS một yếu tố (one-way ANOVA), phân tích PS hai yếu tố (two-way ANOVA), ứng dụng Excel. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p doinhugiobay_13 26-01-2016 208 15   Download

 • Tài liệu tham khảo về Phương pháp thí nghiệm trong thủy sản...

  xls9p daihiep89 15-06-2011 236 65   Download

 • Thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng, và nền kinh tế nước ta nói chung. Thực tế đã cho thấy rằng, việc xuất khẩu các sản phẩm thủy sản đã mang lại một nguồn ngoại tệ đáng kể, không những thế việc nuôi trồng thủy sản đã giải quyết việc làm hiệu quả và trở thành một nguồn sinh kế quan trọng mang lại thu nhập cho người dân, đặc biệt là vùng ven biển.

  doc71p tranquocthinh89 14-01-2013 103 49   Download

 • Bảng 4.11(a): Kiểm tra tính đồng nhất của phương sai (giả thuyết H5) Vì Sig. 0.05 nên ta có thể khẳng định phương sai của các nhóm là bằng nhau, thỏa mãn điều kiện phân tích ANOVA Trung bình của bình F phương 0.077 Trong đó, Nhân viên là yếu tố tác động lớn nhất, tiếp đến là Dịch vụ gia tăng và sự thuận tiện và cuối cùng là Phương tiện hữu hình.

  pdf13p ttcao1 29-07-2011 65 28   Download

 • C H A P T E R 17 High performance – statistical inference for comparing population means and bivariate data Chapter objectives This chapter will help you to: ■ test hypotheses on the difference between two population means using independent samples and draw appropriate conclusions ■ carry out tests of hypotheses about the difference between two population means using paired data and draw appropriate conclusions ■ test differences between population means using analysis of variance analysis (ANOVA) and draw appropriate conclusions ...

  pdf58p leslienguyen 21-11-2010 59 16   Download

 • Làm thế nào nhiều trường hợp có nơi HWRATIO lớn hơn HWRATIO2? Có một sự khác biệt đáng kể giữa tỷ lệ chiều cao xếp hạng / trọng lượng trước và sau khi chương trình tập thể dục / chế độ ăn uống? Thực tế này sẽ liên quan đến các sinh viên làm quen với phân tích phương sai (ANOVA). ANOVAs được sử dụng trong thực tế là khi bạn có thể muốn xác định xem có một sự khác biệt đáng kể giữa ba hoặc nhiều nhóm khi bạn chỉ có một biến duy nhất. ...

  pdf10p myngoc2 08-09-2011 29 10   Download

 • Chương V PHƯƠNG PHÁP BỐ TRÍ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM Mục đích Sinh viên nắm được phương pháp bố trí các công thức thí nghiệm theo các kiểu thiết kế khác nhau, biết cách phân tích phương sai (ANOVA) kết quả của thí nghiệm. Biết cách phân tích kết quả thí nghiệm sau khi kết thúc thí nghiệm. 1. CÁC THÍ NGHIỆM MỘT NHÂN TỐ 1.1 Khái niệm Thí nghiệm một nhân tố là thí nghiệm chỉ có một nhân tố thay đổi còn các nhân tố khác giữ nguyên.

  pdf25p northernlight 24-07-2011 723 142   Download

Đồng bộ tài khoản