» 

Phân Tích Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu và vận tải Hằng Thông

  Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu và vận tải Hằng Thông nhằm trình bày lý luận chung về công tác lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thực trạng công tác lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu...

  pdf 146p expensive_12 04-07-2014 33 8

 • HIỂU THÊM VỀ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

  “Đã có khái niệm dòng tiền lại còn xuất hiện khái niệm dòng tiền tài chính, đôi khi còn dòng tiền tự do. Vậy những khái niệm này được hiểu như thế nào? Bạn chỉ hiểu được khi bạn biêt thế nào là Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và những khái niệm phái sinh”. Phạm LongCó thể khẳng định rằng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập trên cơ sở hai báo cáo tài chính quan trọng khác là...

  pdf 11p chipbia 16-07-2012 371 142

 • Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tich báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty cổ phần dược phẩm An Đông Mekong

  Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tich báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty cổ phần dược phẩm An Đông Mekong giúp người đọc thấy được tầm quan trọng của việc quản lý vốn, lưu trữ sổ sách, chứng từ…cũng như để hiều rõ hơn về trình tự lưu chuyển của chứng từ, trình tự ghi chép vào sổ sách và cách thức lập, phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

  doc 76p kim1611 09-04-2014 88 41

 • Thuyết trình về BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

  Áp dụng cho việc thiết lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Cung cấp thông tin giúp người sử dụng đánh giá các thay đổi trong tài sản thuần, cơ cấu tài chính, khả năng chuyển đổi của tài sản thành tiền, khả năng thanh toán,…. Xem xét và dự đoán khả năng về số lượng, thời gian và độ tin cậy của luồng tiền trong tương lai.

  ppt 29p thuong_632 02-12-2012 114 36

 • Các vấn đề tài chính - Bảng cân đối kế toán, Báo cáo thu nhập và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Phần này sẽ cung cấp cho học viên những hiểu biết cơ bản về các báo cáo tài chính trong kế hoạch kinh doanh và giới thiệu cho học viên những yếu tố cơ bản trong phân tích báo cáo tài chính bao gồm tầm quan trọng của việc diễn giải một cách hệ thống những thông tin tài chính do công ty cung cấp, tầm quan trọng, công dụng và ý nghiã của các chỉ số tài chính chuẩn, giới thiệu báo cáo lưu...

  pdf 48p lqtien 20-08-2011 486 264

 • Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quy định của chế độ kế toán áp dụng cho các DN

  Tham khảo tài liệu 'phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quy định của chế độ kế toán áp dụng cho các dn', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 5p huyhung231 16-02-2012 501 210

 • Nhận diện các chỉ tiêu và phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Mặc dù báo cáo lưu chuyển tiền tệ có tác dụng quan trọng trong việc phân tích, đánh giá, dự báo khả năng tạo ra tiền, khả năng đầu tư, khả năng thanh toán,… nhằm giúp các nhà quản lý, các nhà đầu tư và những ai có nhu cầu sử dụng thông tin có những hiểu biết nhất định đối với hoạt động của doanh nghiệp nhưng nhận thức về tầm quan trọng cũng như lượng thông tin được chuyển...

  doc 5p huyhung231 16-02-2012 291 147

 • Bài giảng Hướng dẫn đọc và hiểu phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Hướng dẫn đọc và hiểu phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trình bày các nội dung chính: đọc hiểu và phân tích, báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Đây là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Tài chính doanh nghiệp.

  pdf 49p lephattai1508 21-04-2014 17 8

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính Chương 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trình bày về các khái niệm phân loại dòng tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ dòng tiền tự do (free cash flows).

  pdf 31p vespa_12 15-04-2014 19 6

 • Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Phân tích lưu chuyển tiền tệ

  Kết cấu chương 5 Phân tích lưu chuyển tiền tệ thuộc bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp trình bày về vai trò của tiền, mục đích phân tích lưu chuyển tiền tệ, nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phân tích lưu chuyển tiền tệ.

  pdf 127p thick_12 15-07-2014 27 3

 • Luận văn tốt nghiệp "Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang"

  Ngày nay, nên kinh tê phát trien ngày mot mnh hơn, kinh doanh là mot trong nhng mc tiêu hàng đâu c a moi quôc gia. Trưc nhu câu phát trien chung c a nên kinh tê thê gii. Nên kinh tê nưc ta cũng đang hoà nhap vào s phát trien chung đó. Đac biet, nưc ta đã gia nhap to chc Thương mi Thê gii (WTO) vào năm 2007, và là thành viên th 150 c a To chc này. Đây là mot thách thc ln đôi vi các công ty, cũng như các nhà kinh...

  pdf 77p chauphong 30-09-2009 5875 2067

 • KẾ TOÁN CƠ BẢN VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Hiểu các nguyên tắc kế toán cơ bản; • Hiểu bản chất và cấu trúc các báo cáo tài chính; • Nắm được các công cụ cơ bản để phân tích báo cáo tài chính; • Nắm được những hạn chế của các báo cáo tài chính; • Có thể đọc các báo cáo lưu chuyển tiền tệ và xây dựng lại báo cáo này.

  ppt 147p nguyenqb 02-11-2009 913 474

 • Phân tích báo cáo tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

  Tài liệu quan trọng nhất được sử dụng trong phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là các báo cáo tài chính như : Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và tình hình cụ thể của doanh nghiệp.

  doc 7p 1991989 24-04-2010 894 456

 • Chương 7 : Định giá cổ phiếu: Phân tích đầu tư Phân tích báo cáo tài chính và lựa chọn cổ phiếu

  Các báo cáo tài chính chủ yếu Báo cáo quí và năm gửi đến các cổ đông phải bao gồm: -1- Bảng cân đối kế toán, -2- Báo cáo kết quả kinh doanh -3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, Dòng tiền từ hoạt động đầu tư, Dòng tiền từ hoạt động tài chính.

  pdf 87p xuka_12 18-12-2013 44 16

 • Tiểu luận tài chính doanh nghiệp: Phân tích dòng tiền

  Tiểu luận tài chính doanh nghiệp: Phân tích dòng tiền nhằm trình bày ý nghĩa và mục tiêu của phân tích dòng tiền, giới thiệu về bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ, tác dụng của báo cáo lưu chuyển tiền tệ, nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ và phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

  pdf 22p orange_12 04-06-2014 31 14

 • PHÂN TÍCH BÁO CÁO CỦA CÔNG TY

  Các luồng tiền của công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc trong năm 2008 và 2009 theo bảng số liệu trên đây. Theo bảng số liệu ta thấy rằng, nguồn tiền chính trong năm 2009 của Kinh Đô miền Bắc là từ hoạt động kinh doanh, còn năm 2008 chủ yếu là hoạt động tài chính.

  doc 7p sweet_funny 24-11-2010 1304 625

 • Chỉ tiêu Phân tích Báo cáo Tài chính Doanh nghiệp

  Các báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, và lưu chuyển tiền tệ) cung cấp các đầu vào cơ bản và hữu dụng cho quá trình phân tích, đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Năm nội dung chính của hiệu quả tài chính gồm: (1) khả năng thanh toán ngắn hạn, (2) hoạt động kinh doanh, (3) đòn bẩy tài chính, (4) năng lực tạo lợi nhuận, và (5) giá trị doanh nghiệp...

  pdf 6p coc_chung 25-12-2009 3464 1498

 • Tài liệu Chỉ tiêu Phân tích Báo cáo Tài chính Doanh nghiệp

  Các báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, và lưu chuyển tiền tệ) cung cấp các đầu vào cơ bản và hữu dụng cho quá trình phân tích, đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Năm nội dung chính của hiệu quả tài chính gồm: (1) khả năng thanh toán ngắn hạn, (2) hoạt động kinh doanh, (3) đòn bẩy tài chính, (4) năng lực tạo lợi nhuận, và (5) giá trị doanh nghiệp...

  pdf 25p phuonghoangnho 23-04-2010 1444 781

 • Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

  Báo cáolưu chuyển tiền tệ : là báo cáo trình bày tình hình số dư tiền đầu kỳ, các dòng tiền thu vào, chi ra và số dư tiền cuối kỳ của DN,công ty Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp phản ánh bổ sung tình hình tài chính công ty mà Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chưa phản ánh hết được.

  pdf 18p hata300190 18-03-2011 614 315

 • Hướng dẫn đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

  Phần cơ bản (Dành cho người mới bắt đầu) Đọc hiểu & Phân tích •Báo cáo kết quả kinh doanh •Bảng cân đối kế toán •Báo cáo lưu chuyển tiền tệ .Vì sao cần học phân tích báo cáo tài chính (BCTC) ? .Vì sao cần học phân tích báo cáo tài chính (BCTC) ? 1. Đối với những người đang theo học ngành kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng, đầu tư,... : Phân tích BCTC là một kỹ năng cần...

  pdf 48p hoangdungtqc 13-06-2013 680 248

 • + Xem thêm 109 Phân Tích Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản