» 

Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

 • Phân tích báo cáo tài chính

  Phân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích và giải thích các báo cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi phải thiết lập một quy trình có hệ thống và logic, có thể sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định. Trong phân tích cuối cùng, việc ra quyết định là mục đích chủ yếu của phân tích báo cáo tài chính.

  doc 19p huuduc11 08-11-2009 8529 5876

 • Phân tích báo cáo tài chính (Các mục tiêu phân tích báo cáo tài chính )

  Phân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích và giải thích các báo cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi phải thiết lập một quy trình có hệ thống và logic, có thể sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định.

  pdf 19p quochung 20-07-2009 5634 3247

 • Nội dung hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

  Vấn đề phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp là một vấn đề rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực đối với mọi đối tượng sử dụng thông tin, đặc biệt đối với các doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán. Song, nội dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm những vấn đề gì?

  doc 11p ngocthuytien 22-10-2010 3047 1872

 • Bài phân tích báo cáo tài chính Công ty CP Vận tải và Thuê tàu (Phần 2)

  Tham khảo tài liệu 'bài phân tích báo cáo tài chính công ty cp vận tải và thuê tàu (phần 2)', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 19p ruacon883 07-12-2010 2360 1194

 • Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

  Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh các số liệu tài chính hiện hành và quá khứ. Thông qua đó giúp người sử dụng thông tin đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro trong tương lai để ra các quyết định kinh tế.

  pdf 20p tukhuyen123 21-07-2012 1894 923

 • Các mục tiêu " Phân tích báo cáo tài chính "

  Tham khảo tài liệu 'các mục tiêu " phân tích báo cáo tài chính "', tài chính - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p vuilaai 25-01-2011 1421 903

 • Phương pháp phân tích báo cáo tài chính - Nguyễn Hồng Thắng

  Tài liệu tham khảo phương pháp phân tích báo cáo tài chính. phân tích bằng chia nhỏ, chẻ nhỏ và tích hơp. phân tích báo cáo tài chính là quá trình đánh vị thế tình trạng và khết quả tài chính bàng cách sử dụng thông tin từ các báo cáo tài chính và các nguồn khác.

  pdf 48p lamkjn 03-01-2011 1789 877

 • Phân tích báo cáo tài chính - Định hướng phân tích tài chính

  Phân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích và giải thích các báo cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi phải thiết lập một quy trình có hệ thống và logic

  doc 19p tuanha1986 11-11-2009 1567 760

 • Phân tích báo cáo tài chính tại doanh nghiệp

  Phân tích báo cáo tài chính là cơ sở quan trọng giúp cho nhà quản trị xác định được tình hình tài chính của doanh nghiệp để từ đó đưa ra các chiến lược thích hợp hỗ trợ cho kế hoạch tăng trưởng của doanh nghiệp.

  doc 11p quilong00 09-03-2011 1439 681

 • Các mục tiêu phân tích báo cáo tài chính

  Tham khảo tài liệu 'các mục tiêu phân tích báo cáo tài chính', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 19p anhluadem 24-10-2010 1085 609

 • Phân tích báo cáo tài chính

  Tham khảo tài liệu 'phân tích báo cáo tài chính', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 19p misadu 01-07-2010 667 442

 • Hoàn thiện quá trình lập và phân tích báo cáo tài chính trong các công ty TNHH thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Tây

  - Tính đặc thù của các công ty TNHH nói chung và công ty TNHH Thương mại trên địa bàn tỉnh Hà tây nói riêng. - Những tồn tại và hạn chế trong quá trình lập và phân tích báo cáo tài chính trong các công ty TNHH Thương mại trên địa bàn tỉnh Hà tây.

  doc 19p trantamthkt 11-03-2010 263 150

 • Bài giảng 17 Phân tích báo cáo tài chính

  Mục tiêu phân tích báo cáo tài chính  Đối tượng phân tích  Tài liệu sử dụng phân tích  Các công cụ và phương pháp phân tích  Các tỷ số tài chính cơ bản  Tác động của thuế và đòn bẩy tài chính  Một số lưu ý khi phân tích báo cáo tài chính

  pdf 22p gianghce 13-11-2012 282 142

 • Luận văn đề tài : Phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng TMCP Đại Á

  Tham khảo bài thuyết trình 'đề tài: phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng tmcp đại á', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 19p nguyen_trangthanh 09-01-2013 289 140

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Đỗ Thiên Anh Tuấn

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Đỗ Thiên Anh Tuấn giúp các bạn tìm hiểu về các nội dung sau đây: Mục tiêu phân tích báo cáo tài chính, đối tượng phân tích, tài liệu sử dụng phân tích, các công cụ và phương pháp phân tích,...Để nắm rõ hơn, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf 22p tranminhthuan_2001 16-02-2014 73 36

 • Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính Công ty cổ phần Bibica (giai đoạn 2008 – 2012)

  Đề tài Phân tích báo cáo tài chính Công ty cổ phần Bibica (giai đoạn 2008 – 2012) giới thiệu chung về công ty, phân và và đánh giá báo cáo tài chính công ty.

  pdf 23p three_12 25-03-2014 47 28

 • Phân tích báo cáo tài chính

  Phân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích và giải thích các báo cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi phải thiết lập một quy trình có hệ thống và logic, có thể sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định. Trong phân tích cuối cùng, việc ra quyết định là mục đích chủ yếu của phân tích báo cáo tài chính. Dù cho đó là...

  pdf 16p htran_le86 06-05-2013 62 24

 • Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần sản xuất thương mại may Sài Gòn (mã chứng khoán: GMC)

  Đề tài Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần sản xuất thương mại may Sài Gòn nhằm giới thiệu tổng quan về công ty, đánh giá, phân tích báo cáo tài chính của công ty.

  pdf 28p three_12 25-03-2014 49 23

 • Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần du lịch – dịch vụ Hội An (mã chứng khoán: HOT)

  Đề tài Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần du lịch – dịch vụ Hội An nhằm giới thiệu chung về công ty, đánh giá, phân tích báo cáo tài chính công ty.

  pdf 21p three_12 25-03-2014 39 22

 • Luận văn: Hoàn thiện phân tích Báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Bibica

  Luận văn với đề tài "Hoàn thiện phân tích Báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Bibica" trình bày mục tiêu nghiên cứu lý thuyết về công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, đánh giá thực trạng công tác phân tích BCTC tại Công ty cổ phần Bibica và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quá trình phân tích BCTC tại Công ty cổ phần Bibica.

  doc 146p langtuthangpro 24-06-2014 43 20

 • + Xem thêm 3045 Phân Tích Báo Cáo Tài Chính khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản