» 

Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

 • Phân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích và giải thích các báo cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi phải thiết lập một quy trình có hệ thống và logic, có thể sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định. Trong phân tích cuối cùng, việc ra quyết định là mục đích chủ yếu của phân tích báo cáo tài chính. Dù cho đó là nhà đầu tư cổ phần vốn có tiềm năng, một nhà cho vay tiềm tàng, hay một nhà phân tích tham mưu của một công ty đang được phân tích, thì mục tiêu cuối cùng đều như nhau - đó là cung cấp cơ sở cho việc ra quyết định hợp lý.

  haiduong_1 04-04-2013 3051 625

 • Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh các số liệu tài chính hiện hành và quá khứ. Thông qua đó giúp người sử dụng thông tin đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro trong tương lai để ra các quyết định kinh tế.Báo cáo tài chính là phương pháp thể hiện và truyền tải thông tin kế toán đến người ra quyết định kinh tế. Các báo cáo tài chính phản ánh kết quả và tình hình các mặt hoạt động của doanh nghiệp bằng các chỉ tiêu giá trị. Bộ sưu tập này bao gồm: nội dung, hướng dẫn, quy trình, hướng dẫn đọc hiểu, .v.v. phân tích bào cáo tài chính doanh nghiệp, nhằm cũng cố kiến thức cũng như thực hành nâng cao khả năng trong chuyên ngành tài chính doanh nghiệp

  dungdiem 19-09-2013 1874 146

 • + Xem thêm 7 BST Phân Tích Báo Cáo Tài Chính khác
 • Phân tích báo cáo tài chính

  Phân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích và giải thích các báo cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi phải thiết lập một quy trình có hệ thống và logic, có thể sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định. Trong phân tích cuối cùng, việc ra quyết định là mục đích chủ yếu của phân tích báo cáo tài chính.

  doc 19p huuduc11 08-11-2009 8514 5872

 • Phân tích báo cáo tài chính (Các mục tiêu phân tích báo cáo tài chính )

  Phân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích và giải thích các báo cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi phải thiết lập một quy trình có hệ thống và logic, có thể sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định.

  pdf 19p quochung 20-07-2009 5621 3245

 • Nội dung hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

  Vấn đề phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp là một vấn đề rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực đối với mọi đối tượng sử dụng thông tin, đặc biệt đối với các doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán. Song, nội dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm những vấn đề gì?

  doc 11p ngocthuytien 22-10-2010 3031 1868

 • Bài phân tích báo cáo tài chính Công ty CP Vận tải và Thuê tàu (Phần 2)

  Tham khảo tài liệu 'bài phân tích báo cáo tài chính công ty cp vận tải và thuê tàu (phần 2)', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 19p ruacon883 07-12-2010 2347 1193

 • Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

  Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh các số liệu tài chính hiện hành và quá khứ. Thông qua đó giúp người sử dụng thông tin đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro trong tương lai để ra các quyết định kinh tế.

  pdf 20p tukhuyen123 21-07-2012 1883 920

 • Các mục tiêu " Phân tích báo cáo tài chính "

  Tham khảo tài liệu 'các mục tiêu " phân tích báo cáo tài chính "', tài chính - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p vuilaai 25-01-2011 1418 901

 • Phương pháp phân tích báo cáo tài chính - Nguyễn Hồng Thắng

  Tài liệu tham khảo phương pháp phân tích báo cáo tài chính. phân tích bằng chia nhỏ, chẻ nhỏ và tích hơp. phân tích báo cáo tài chính là quá trình đánh vị thế tình trạng và khết quả tài chính bàng cách sử dụng thông tin từ các báo cáo tài chính và các nguồn khác.

  pdf 48p lamkjn 03-01-2011 1766 873

 • Phân tích báo cáo tài chính - Định hướng phân tích tài chính

  Phân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích và giải thích các báo cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi phải thiết lập một quy trình có hệ thống và logic

  doc 19p tuanha1986 11-11-2009 1560 759

 • Phân tích báo cáo tài chính tại doanh nghiệp

  Phân tích báo cáo tài chính là cơ sở quan trọng giúp cho nhà quản trị xác định được tình hình tài chính của doanh nghiệp để từ đó đưa ra các chiến lược thích hợp hỗ trợ cho kế hoạch tăng trưởng của doanh nghiệp.

  doc 11p quilong00 09-03-2011 1429 679

 • Các mục tiêu phân tích báo cáo tài chính

  Tham khảo tài liệu 'các mục tiêu phân tích báo cáo tài chính', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 19p anhluadem 24-10-2010 1081 609

 • Phân tích báo cáo tài chính

  Tham khảo tài liệu 'phân tích báo cáo tài chính', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 19p misadu 01-07-2010 667 442

 • Hoàn thiện quá trình lập và phân tích báo cáo tài chính trong các công ty TNHH thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Tây

  - Tính đặc thù của các công ty TNHH nói chung và công ty TNHH Thương mại trên địa bàn tỉnh Hà tây nói riêng. - Những tồn tại và hạn chế trong quá trình lập và phân tích báo cáo tài chính trong các công ty TNHH Thương mại trên địa bàn tỉnh Hà tây.

  doc 19p trantamthkt 11-03-2010 258 148

 • Bài giảng 17 Phân tích báo cáo tài chính

  Mục tiêu phân tích báo cáo tài chính  Đối tượng phân tích  Tài liệu sử dụng phân tích  Các công cụ và phương pháp phân tích  Các tỷ số tài chính cơ bản  Tác động của thuế và đòn bẩy tài chính  Một số lưu ý khi phân tích báo cáo tài chính

  pdf 22p gianghce 13-11-2012 278 141

 • Luận văn đề tài : Phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng TMCP Đại Á

  Tham khảo bài thuyết trình 'đề tài: phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng tmcp đại á', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 19p nguyen_trangthanh 09-01-2013 287 139

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Đỗ Thiên Anh Tuấn

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Đỗ Thiên Anh Tuấn giúp các bạn tìm hiểu về các nội dung sau đây: Mục tiêu phân tích báo cáo tài chính, đối tượng phân tích, tài liệu sử dụng phân tích, các công cụ và phương pháp phân tích,...Để nắm rõ hơn, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf 22p tranminhthuan_2001 16-02-2014 71 36

 • Phân tích báo cáo tài chính

  Phân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích và giải thích các báo cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi phải thiết lập một quy trình có hệ thống và logic, có thể sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định. Trong phân tích cuối cùng, việc ra quyết định là mục đích chủ yếu của phân tích báo cáo tài chính. Dù cho đó là...

  pdf 16p htran_le86 06-05-2013 61 23

 • Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần sản xuất thương mại may Sài Gòn (mã chứng khoán: GMC)

  Đề tài Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần sản xuất thương mại may Sài Gòn nhằm giới thiệu tổng quan về công ty, đánh giá, phân tích báo cáo tài chính của công ty.

  pdf 28p three_12 25-03-2014 47 22

 • Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính Công ty cổ phần Bibica (giai đoạn 2008 – 2012)

  Đề tài Phân tích báo cáo tài chính Công ty cổ phần Bibica (giai đoạn 2008 – 2012) giới thiệu chung về công ty, phân và và đánh giá báo cáo tài chính công ty.

  pdf 23p three_12 25-03-2014 40 22

 • Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần du lịch – dịch vụ Hội An (mã chứng khoán: HOT)

  Đề tài Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần du lịch – dịch vụ Hội An nhằm giới thiệu chung về công ty, đánh giá, phân tích báo cáo tài chính công ty.

  pdf 21p three_12 25-03-2014 35 19

 • Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần bê tông Becamex (mã: ACC)

  Đề tài Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần bê tông Becamex (mã: ACC) nhằm giới thiệu chung về công ty, phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần bê tông Becamex, lượng giá chứng khoán.

  pdf 18p three_12 25-03-2014 49 17

 • + Xem thêm 3044 Phân Tích Báo Cáo Tài Chính khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản