» 

Phân Tích Cảm Quan

 • Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 10

  3. Phiếu chuẩn bị và kết quả thí nghiệm PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH CẢM QUAN PHIẾU CHUẨN BỊ THÍ NGHIỆM Phép thử cho điểm chất lượng (TCVN3215-79) Ngày thử: 15/12/2010.... Thang điểm sử dụng: thang 6

  doc 1p dangduongntu 15-01-2011 306 90

 • Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 6

  Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Phép thử: Phân biệt cường độ màu 1. Mục đích : Luyện khả năng phân biệt cường độ màu của dung dịch khi thêm những lượng chất chỉ thị

  doc 5p dangduongntu 15-01-2011 230 66

 • Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 11

  Phép thử TCVN 3215-79 I.Giới thiệu phép thử: Đánh giá cảm quan chất lượng của các sản phẩm thực phẩm bằng phương pháp cho điểm theo TCVN 3215-79, thì tất các

  doc 4p dangduongntu 15-01-2011 545 155

 • Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm - Chương 1

  Chương này giới thiệu một cách đại cương về các tính chất cảm quan của thực phẩm, đánh giá cảm quan và vai trò của đánh giá cảm quan trong quá trình phân tích và kiểm tra sản phẩm

  pdf 16p littlechick108 13-08-2011 393 151

 • Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm - Chương 3

  Các phép thử cảm quan được coi như những chìa khóa dùng để phát hiện ra các đặc tính cảm quan của thực phẩm . Chương này sẽ trình bày khá chi tiết về các phép thử cảm quan được sử dụng phổ biến và rộng rãi về phương pháp tiến hành một phép thử, về thông kê số liệu phân tích cũng như cách thức viết một bản báo cáo.

  pdf 14p littlechick108 13-08-2011 256 119

 • Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 1

  Thí nghiệm 1A: Lựa chọn kiểm nghiệm viên 1.Mục đích: Lựa chọn thành viên có năng lực đánh giá cảm quan, kiểm tra phép thử về mùi, kiểm tra phép thử về so hàng cường độ vị. 2. Xác định tên

  doc 5p dangduongntu 15-01-2011 175 85

 • Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 7

  BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CẶP ĐÔI PHÂN BIỆT 1. Mục đích: So sánh độ ngọt của 2 mẫu A và B sử dụng phép thử cặp đôi phân biệt. 2. Mô tả thí nghiệm: Hội đồng cảm quan gồm 9 người thử với 6 lần

  doc 10p dangduongntu 15-01-2011 191 81

 • Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm - Chương 4

  Lựa chọn và huấn luyện người thử Để thu được các kết quả phân tích có độ tin cậy cao, cần có các chuẩn mực lựa chọn và huấn luyện các thành viên tham gia.

  pdf 20p littlechick108 13-08-2011 101 66

 • Bài giảng Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm - Chương 3

  Các phép thử cảm quan được coi như những chìa khóa dùng để phát hiện ra các đặc tính cảm quan của thực phẩm . Chương này sẽ trình bày khá chi tiết về các phép thử cảm quan được sử dụng phổ biến và rộng rãi về phương pháp tiến hành một phép thử, về thông kê số liệu phân tích cũng như cách thức viết một bản báo cáo.

  pdf 19p littlechick108 13-08-2011 130 64

 • Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 8

  Phép thử: Kiểm tra ngưỡng cảm đối với vị 1. Giới thiệu phép thử: Một người cảm quan viên phải nhận biết được 4 vị cơ bản: ngọt, mặn, chua, đắng và cường độ của các vị có trong sản

  doc 13p dangduongntu 15-01-2011 166 58

 • Bài giảng học Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm - Chương 3

  Các phép thử cảm quan được coi như những chìa khóa dùng để phát hiện ra các đặc tính cảm quan của thực phẩm . Chương này sẽ trình bày khá chi tiết về các phép thử cảm quan được sử dụng phổ biến và rộng rãi về phương pháp tiến hành một phép thử, về thông kê số liệu phân tích cũng như cách thức viết một bản báo cáo.

  pdf 9p littlechick108 13-08-2011 96 53

 • Bài giảng Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm - Chương 2

  Chương này trình bày với bạn đọc về cơ chế hoạt động của hệ thống giác quan và các cảm giác nhận được.

  pdf 16p littlechick108 13-08-2011 117 67

 • Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm - Chương 2

  Chương này trình bày với bạn đọc về cơ chế hoạt động của hệ thống giác quan và các cảm giác nhận được.

  pdf 18p littlechick108 13-08-2011 129 51

 • Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 4

  Thí nghiệm 2.2 Phân biệt cường độ vị bù trừ trong hỗn hợp. B. Dãy ngọt (ngọt trong chua) 1/ Giới thiệu về phép thử: Là phép thử tiến hành trên một loạt mẫu, người thử được mời sắp xếp

  doc 4p dangduongntu 15-01-2011 150 43

 • Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 9

  BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Phép thử cho điểm thị hiếu 1.Mục đích :Tìm hiểu mức độ hài lòng ,ưa thích của người tiêu dùng đối với 3 mẫu nước mắm có độ đạm khác nhau .(mẫu A :20 0 đạm ;mẫu B :200

  doc 12p dangduongntu 15-01-2011 271 105

 • TCVN 3216:1994

  Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn về rau quả, TCVN 3216:1994. Đồ hộp rau qủa. Phân tích cảm quan bằng phương pháp cho điểm

  pdf 6p kieuphong21052 08-08-2010 154 85

 • Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 2

  THÍ NGHIỆM SO HÀNG CƯỜNG ĐỘ VỊ I.Giới thiệu về phép thử Phép thử so hàng là phép thử tiến hành trên một loạt mẫu, người thử được mời sắp xếp những mẫu này theo cường độ hay mức độ

  doc 3p dangduongntu 15-01-2011 184 78

 • Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 3

  BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Phép thử: Nhận biết 4 vị cơ bản. 1.Giới thiệu phép thử: Phép thử nhằm kiểm tra khả năng xác định tên của 4 vị cơ bản bao gồm 4 vị ngọt, chua, mặn, đắng. 2.Chuẩn bị thí

  doc 3p dangduongntu 15-01-2011 172 72

 • Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 5

  1. MỤC ĐÍCH: So sánh vị ngọt của đường saccarose, vị chua của cafein và vị mặn của muối NaCl. Mỗi vị được chia làm 7 mẫu A, B, C, D, E, F và K sử dụng phép thử so hàng. 2. MÔ TẢ THÍ NGHIỆM: Hội

  doc 10p dangduongntu 15-01-2011 155 60

 • Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm - Chương 5

  Các thao tác thực hành bao gồm phòng ốc , người thử và cách thức chuẩn bị.

  pdf 8p littlechick108 13-08-2011 93 53

 • + Xem thêm 914 Phân Tích Cảm Quan khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản