Phân tích camels

Xem 1-13 trên 13 kết quả Phân tích camels
 • Tiểu luận tài chính phát triển: Đánh giá mức độ lành mạnh của hệ thống ngân hàng Việt Nam thông qua khung phân tích CAMELS nêu hoạt động ngân hàng, an toàn vốn là một một chỉ tiêu tiên quyết cần phải có để làm cơ sở cho các hoạt động khác như tăng trưởng tín dụng cũng như tạo một tuyến phòng thủ vững chắc trước những tác động ngoại sinh của các loại rủi ro mang tính đặc thù của ngành như rủi ro tín dụng phát sinh từ nợ xấu, rủi ro hối đoái.

  pdf22p big_12 09-06-2014 134 55   Download

 • Thuyết trình: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng ACB và STB nhằm trình bày tổng quan về ngân hàng ACB và STB, phân tích CAMELS 2 ngân hàng này, cơ sở phân tích báo cáo tài chính ngân hàng ACB và STB, từ đó rút ra kết luận.

  pdf17p little_12 23-06-2014 116 25   Download

 • Phân tích chính sách ngân hàng thương mại và mô hình camel tài chính tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam bằng mô hình camel. Một số giải pháp nhằm ứng dụng hiệu quả mô hình camel trong phân tích tài chính tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.

  pdf103p one_12 10-01-2014 538 271   Download

 • Lời mở đầu: “Điều quan trọng không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền mà là giữ được bao nhiêu tiền và số tiền đó đã sinh sôi nảy nở như thế nào, và bạn giữ được số tiền kiếm được cho bao nhiêu thế hệ” – đó là câu nói nổi tiếng của Robert Kiyosaki – Nhà đầu tư, doanh nhân và cũng đồng thời là tác giả của cuốn sách gây nhiều tiếng vang: “Cha giàu-cha nghèo” .

  doc49p maytroiphieudu 10-02-2013 428 172   Download

 • Thuyết trình: Phân tích báo cáo tài chính Vietcombank, Vietinbank nhằm trình bày các nội dung chính: phân tích cấu trúc tài sản và nguồn vốn của ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, phân tích báo cáo thu nhập của 2 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, áp dụng mô hình CAMELS đánh giá.

  pdf19p little_12 23-06-2014 187 53   Download

 • Đề tài trình bày cơ sở lí luận về phân tích HĐ của NH thông qua đó hiểu được HĐ của ACB; giới thiệu mô hình CAMEL để đánh giá tình hình HĐ NH được áp dụng trên thế giới; ứng dụng mô hình CAMEL vào phân tích HĐ KD của NH ACB theo 5 nhóm chỉ tiêu: Mức độ an toàn vốn, Chất lượng TS có, Quản lý, LN, TK và đưa ra giải pháp nếu cần thiết.

  pdf101p bautroibinhyen1 02-11-2016 1 1   Download

 • Đề tài khái quát cơ sở khoa học về phân tích hoạt động và rủi ro NH; tổng hợp hệ thống văn bản pháp lý, quy định về phân tích hoạt động và rủi ro NH ở Việt Nam hiện nay. Trong đó đi sâu tìm hiểu về mô hình CAMELS như một thước đo để đánh giá độ an toàn về hoạt động NH;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf73p bautroibinhyen1 02-11-2016 3 1   Download

 • Hệ thống phân tích CAMELS được áp dụng nhằm đánh giá độ an toàn, khả năng sinh lời và thanh khoản của ngân hàng. An toàn được hiểu là khả năng của ngân hàng bù đắp được mọi chi phí và thực hiện được các nghĩa vụ của mình và được đánh giá thông qua đánh giá mức độ đủ vốn, chất lượng tín dụng và chất lượng quản lý.

  ppt22p trada85 20-01-2013 122 43   Download

 • Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS là một phương pháp hoặc một công cụ dùng để phân tích tình hình hoạt động và rủi ro của một ngân hàng Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS dựa trên 6 yếu tố cơ bản được sử dụng để đánh giá hoạt động của một ngân hàng, đó là : Mức độ an toàn vốn, Chất lượng tài sản có, Quản lý, Lợi nhuận, Thanh khoản và Mức độ nhạy cảm thị trường (viết tắt bằng tiếng Anh là CAMELS).

  pdf6p giomuaxuantoi 21-05-2010 1466 629   Download

 • Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS là một phương pháp hoặc một công cụ dùng để phân tích tình hình hoạt động và rủi ro của ngân hàng. Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS dựa theo sáu yếu tố cơ bản được sử dụng để đánh giá hoạt động của một ngân hàng : đó là Mức độ an toàn vốn, Chất lượng tài sản có, Quản lý, Lợi nhuận, Thanh khoản và Mức độ nhạy cảm thị trường ( viết tắt bằng tiếng anh là CAMELS)....

  pdf19p tulip_12 14-01-2013 165 76   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động và sử dụng mô hình CAMELS trong nghiên cứu hiệu quả hoạt động; phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam theo mô hình CAMELS; trên cơ sở những lý luận cùng với những phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam theo mô hình CAMELS,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 7 5   Download

 • Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm tập trung nghiên cứu đánh giá năng lực tài chính của các NHTM Việt Nam và các nhân tố tác động đến năng lực tài chính Ngân hàng thương mại Việt Nam, hệ thống hóa cơ sở lí luận về năng lực tài chính của Ngân hàng thương mại ở Việt Nam, phân tích thực trạng năng lực tài chính của Ngân hàng thương mại ở Việt Nam so với khung an toàn CAMEL.

  pdf181p nganhangvietnam123 20-06-2014 114 64   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là tập trung nghiên cứu đánh giá năng lực tài chính của các NHTM Việt Nam có đảm bảo khung an toàn CAMEL hay không? Và các nhân tố tác động đến năng lực tài chính Ngân hàng thương mại Việt Nam như thế nào? Hệ thống hóa cơ sở lí luận về năng lực tài chính của Ngân hàng thương mại ở Việt Nam; phân tích thực trạng năng lực tài chính của Ngân hàng thương mại ở Việt Nam so với khung an toàn CAMEL;...

  pdf181p tsmttc_007 12-09-2015 45 11   Download

Đồng bộ tài khoản