» 

Phân Tích Chiến Lược

  • Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị chiến lược kinh doanh trong công ty là đề tài nghiên cứu của những luận văn sau đây.Luận văn dành cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh đang làm báo cáo thực tập tham khảo để hoàn thành bài báo cáo tốt hơn và có kết quả cao nhất.

    tuyetroimuahe123 26-12-2013 343 6

  • Top 17 luận văn đề tài phân tích chiến lược sản phẩm kinh doanh của công ty và đề xuất giải pháp cải thiện thực trạng kinh doanh sản phẩm cụ thể như xây dựng chiến lược giá, hình thức chiêu thị, kênh phân phối và cải thiện chất lượng sản phẩm. Luận văn dành cho sinh viên quản trị kinh doanh và chuyên ngành marketing đang làm báo cáo thực tập cùng tham khảo.

    tuyetroimuahe123 30-12-2013 218 3

  • + Xem thêm 4 BST Phân Tích Chiến Lược khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản