Phân tích DuPont

Xem 1-20 trên 37 kết quả Phân tích DuPont
 • Tăng trưởng và quản lý tăng trưởng công ty là những vấn đề đặc biệt quan trọng trong hoạch định kinh doanh và tài chính. Tăng trưởng không phải là tối đa hóa lợi nhuận, mặc dù tăng trưởng, tăng thị phần thì lợi nhuận của công ty sẽ tăng nhanh.

  pdf15p t7n3_2011 20-06-2010 851 293   Download

 • Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình kinh doanh. Do đó, để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả các nhà quản trị cần phải thường xuyên tổ chức phân tích tình hình tài chính cho tương lai.

  doc68p hoathuyvodanh_haui 14-06-2010 2625 1799   Download

 • Bài giảng Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính có nội dung giới thiệu các báo cáo tài chính, phân tích các tỷ số tài chính, phân tích xu hướng, phân tích tài chính DuPont, phân tích biến động và kết cấu. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng.

  pdf127p hoa_khoai91 12-06-2014 124 53   Download

 • Khái quát các báo cáo tài chính của công ty, phân tích các tỷ số tài chính, phân tích tài chính bằng sơ đồ DuPont là những nội dung chính trong bài giảng chương 2 "Phân tích báo cáo tài chính". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng để nắm bắt chi tiết.

  pdf30p silentlovect 28-09-2015 63 22   Download

 • Chương 5: Phân tích hiệu quả kinh doanh - Nội dung bài giảng chương 5 gồm: Phân tích khái quát hiệu quả kinh doanh; Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định; Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn.

  ppt26p impossible_1 05-11-2013 110 17   Download

 • Bài giảng "Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính và các tỷ số" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích báo cáo tài chính, các tỷ số kế toán, phương trình DuPont, các tỷ số đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt28p doinhugiobay_11 15-01-2016 49 14   Download

 • Bài viết Vận dụng kết hợp phương pháp Dupont với phương pháp thay thế liên hoàn trong phân tích tài chính làm rõ nội dung, điều kiện vận dụng, ưu - nhược điểm của từng phương pháp và cách thức kết hợp 2 phương pháp với nhau trong phân tích nhân tố ảnh hưởng khi phân tích tài chính doanh nghiệp.

  pdf5p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 36 8   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp theo ross: Chương 2 trình bày nội dung về phân tích báo cáo tài chính. Các nội dung cụ thể được trình bày ở chương này như: Báo cáo tài chính chuẩn hóa, phân loại các hệ số tài chính, phân tích các hệ số tài chính, phân tích DuPont (tích hợp các hệ số).

  ppt34p hoa_dai91 22-06-2014 48 7   Download

 • Chương 3 Phân tích tài chính doanh nghiệp, cùng tìm hiểu chương này với những nội dung trình bày sau: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích các tỷ số tài chính, phân tích Dupont.

  pdf46p tanhthanhthanh23 22-04-2014 32 5   Download

 •  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Phân tích báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống các báo cáo tài chính, các tỷ số tài chính, phương pháp Dupont, ưu nhược điểm của phân tích tỷ số tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf19p doinhugiobay_05 02-12-2015 49 5   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 12: Dự toán tài chính cung cấp cho người học các kiến thức: Dự báo doanh thu, phân tích DuPont với các báo cáo tài chính gần nhất, dự báo vốn cần thiết để hỗ trợ cho việc tăng doanh thu, dự báo báo cáo tài chính, báo cáo tài chính dự báo và phân tích các kết quả dự báo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p thangnamvoiva19 13-09-2016 20 1   Download

 • Theo phương pháp này các chỉ tiêu phản ánh các dòng tiền vào và các dòng tiền ra được xác định theo một trong 2 cách sau đây: Phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu và chi theo từng nội dung thu, chi từ các ghi chép kế toán của doanh nghiệp. Điều chỉnh doanh thu, giá vốn hàng bán và các khoản mục khác trong báo cáo hoạt động kinh doanh cho:

  pdf5p phuoctam33 29-06-2011 126 50   Download

 • Chương 6 Phân tích tài chính thuộc bài giảng tài chính doanh nghiệp, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Phương pháp phân tích, lưu ý khi phân tích tài chính, các báo cáo tài chính, các tỷ số tài chính, phương pháp phân tích Dupont, một số vấn đề của phân tích tài chính, báo cáo dòng tiền.

  ppt42p tienthanhcong7892 28-05-2014 43 15   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 12: Dự toán tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Dự báo doanh thu, phân tích DuPont với các báo cáo tài chính gần nhất, dự báo vốn cần thiết để hỗ trợ cho việc tăng doanh thu, dự báo báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf31p doinhugiobay_15 25-02-2016 42 8   Download

 • Phương pháp phân tích tài chính - Phương pháp so sánh - Phương pháp tỷ lệ - Phương pháp Dupont Nội dung phân tích Phân tích khái quát - Phân tích tình hình tài sản, nguồn vốn - Phân tích kết quả kinh doanh

  ppt31p trantien226 08-08-2012 260 153   Download

 • 10.1 Mục đích và cơ sở dữ liệu của phân tích TCDN 10.1.1 Mục đích 10.1.2 Cơ sở dữ liệu 10.2 Nội dung và phương pháp phân tích TCDN 10.2.1 Phân tích các hệ số tài chính 10.2.

  ppt18p chickenhero1512 25-03-2013 332 111   Download

 • Tài liệu Công thức về Tài chính doanh nghiệp cung cấp cho các bạn những kiến thức về hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng VCĐ - VLĐ của DN; dự báo nhu cầu VKD của DN; các chỉ số đặc trưng; phân tích chương trình DUPONT; phân tích nguồn tài trợ; đòn bẩy tài chính và cấu trúc vốn của DN; phân tích dự án đầu tư; thuế tài chính, cổ phiếu, trái phiếu; chi phí sử dụng vốn.

   

  pdf5p trucvy186 24-04-2015 172 63   Download

 • Chương 3 Phân tích báo cáo tài chính thuộc bài giảng quản trị tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: giới thiệu các báo cáo tài chính, phân tích các tỷ số tài chính, phân tích xu hướng, phân tích tài chính Dupont, phân tích biến động và kết cấu.

  pdf127p juliakaka 13-06-2014 82 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn phân tích biến động dupont với các tỷ số tài chính p5', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p phuoctam41 19-07-2011 71 22   Download

 • Bài giảng môn Quản trị doanh nghiệp: Chương 6 trình bày các vấn đề về quản trị tài chính trong doanh nghiệp như khái niệm, vốn kinh doanh, bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các chỉ số tài chính quan trọng, phương pháp phân tích tài chính Dupont và một số nội dung khác.

  ppt29p hoa_dai91 24-06-2014 57 17   Download

Đồng bộ tài khoản