Phân tích du pont

Xem 1-4 trên 4 kết quả Phân tích du pont
 • Trong bài giảng Phân tích báo cáo tài chính, người học sẽ đi vào tìm hiểu về phân tích tỷ số, phân tích Du Pont, tác động của việc cải thiện các tỷ số tài chính, hạn chế của việc phân tích tỷ số, các nhân tố định tính,...

  pdf16p vcnhutuy 04-04-2014 112 24   Download

 • Nội dung cơ bản của chương 4 Phân tích báo cáo tài chính nằm trong bài giảng phân tích tài chính trình bày về phân tích tỷ số, phân tích Du Pont, tác động của việc cải thiện các tỷ số tài chính, hạn chế của việc phân tích tỷ số và các nhân tố định tính.

  pdf24p yellow_12 02-06-2014 60 16   Download

 • So sánh với TB ngành là rất khó đối với các công ty lớn hoạt động đa ngành. Hiệu quả hoạt động “trung bình” có thể không phải là tốt, có lẽ công ty nên đặt mục tiêu cao hơn. Yếu tố thời vụ có thể ảnh hưởng đến các tỷ số. Kỹ thuật “làm đẹp BCTC – Window dressing” có thể làm các BCTC và các tỷ số trông tốt hơn.

  ppt48p ganglencung 21-10-2012 92 24   Download

 • Nội dung cơ bản của chương 3 Phân tích báo cáo tài chính thuộc bài giảng quản trị tài chính nhằm trình bày về các kiến thức chính: phân tích tỷ số tài chính, hệ thống Du Pont, ảnh hưởng của việc cải thiện các tỷ số tài chính, hạn chế của phân tích tỷ số tài chính và các yếu tố định tính.

  pdf37p bad_12 03-07-2014 66 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản