Phân tích hoạt động sản xuất

Xem 1-20 trên 1128 kết quả Phân tích hoạt động sản xuất
 • Bài giảng Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh do ThS. Trần Văn Tùng biên soạn giới thiệu vai trò, nhiệm vụ phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, phương pháp so sánh, phương pháp xác định nhân tố, phân tích các mối quan hệ chủ yếu trong sản xuất, phân tích tình hình đảm bảo chất lượng sản phẩm. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf100p bangnu999 18-10-2010 1238 455   Download

 • 1.1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Ý nghĩa 1.1.3 Đối tượng và nội dung của phân tích hoạt động kinh doanh 1.1.4 Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh. 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả phân tích 1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SXKD 1.2.1 Phương pháp phân tích chi tiết 1.2.2 Phương pháp so sánh 1.2.3 Phương pháp liên hệ 1.2.4 Phương pháp phân tích nhân tố (phương pháp loại trừ) 1.2.5 Phương pháp hồi qui 1.

  pdf14p iiduongii5 16-04-2011 1532 403   Download

 • Tài liệu do Ths. Phạm Quốc Luyến biên soạn gồm có 5 chương. Nội dung chương 1 giới thiệu lý luận chung về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh. Chương 2 nghiên cứu về phân tích tình hình sản xuất. Chương 3 tập trung tìm hiểu về phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp. Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận là nội dung được đề cập đến trong chương 4.

  pdf139p 123968574 22-06-2012 772 343   Download

 • Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Đối với hệ thống kế toán Việt Nam chưa sử dụng khái niệm “lợi nhuận trước thuế và lãi vay” thì lấy chỉ tiêu “lợi nhuận trước thuế” (EBT) để tính. + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (NPM - Net Profit Margin). Hay còn được gọi là hệ số lãi ròng, doanh lợi tiêu thụ hay suất sinh lời của doanh thu (ROS: Return on Sales) thể hiện 1 đồng doanh thu có khả năng đem lại bao nhiêu lợi nhuận ròng.

  pdf13p iiduongii5 16-04-2011 514 149   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang nhằm nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2005 - 2007 để thấy rõ xu hướng, tốc độ tăng trưởng và thực trạng của doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

  pdf89p pink_12 28-05-2014 369 197   Download

 • Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Nhu cầu vốn luân chuyển không chỉ là các con số mà nó cụ thể hoá một nhu cầu phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Công thức trên cho thấy: Nhu cầu vốn lưu động phụ thuộc vào 3 nhân tố, bằng phương pháp so sánh và phương páhp liên hệ cân đối, đi sâu nghiên cứu sự biến đọng của từng bộ phận cấu thành có thể xác định được nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của nhu cầu vốn luân chuyển.

  pdf14p iiduongii5 16-04-2011 328 142   Download

 • Đề tài Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang trình bày cơ sở lý luận về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích họat động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.

  pdf91p acc_12 03-04-2014 207 97   Download

 • Đề tài: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn bao gồm những nội dung về giới thiệu khái quát Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn; phân tích cấu trúc tài chính; phân tích khả năng thanh toán; phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời; nhận xét chung về hoạt động kinh doanh của công ty.

  pdf42p lethuthuy168 11-10-2015 116 39   Download

 • Đề tài: Phân tích kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam PVC trình bày tình hình chung và điều kiện kinh doanh chủ yếu của PVC và phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty.

  doc74p lethithuy92 28-10-2014 81 39   Download

 • Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh là việc phân chia một cách lô-gíc các hiện tượng, các quá trình và các kết quả kinh doanh ra thành những yếu tố cấu thành và xem xét những yếu tố này trong mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, thông qua các lý thuyết kinh tế, các phương pháp kỹ thuật phù hợp, đối chiếu với các yếu tố môi trường kinh doanh nội, ngoại vi của doanh nghiệp.

  pdf11p htran_le86 06-05-2013 152 28   Download

 • Tham khảo sách 'phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf139p hthanh90 07-10-2010 1085 419   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'giáo trình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf97p tranthikimuyen3 22-07-2011 661 277   Download

 • Phân tích hoạt động kinh doanh là việc phân chia các hiện tượng, các quá trình và các kết quả kinh doanh thành các bộ phận cấu thành. Trên cơ sở đó, bằng các phương pháp liên hệ, so sánh, đối chiếu và tổng hợp lại nhằm rút ra tính quy luật và xu hướng phát triển của các hiện tượng nghiên cứu.

  pdf72p tengteng9 08-12-2011 466 240   Download

 • Kết quả này hoàn toàn tương tự như kết quả ở cách làm trên, nhưng quá trình thao tác thì nhanh chóng hơn nhiều. Có thể định dạng lại kết quả hồi quy ở bảng trên theo cách dưới đây để tiện theo dõi và phân tích: Regression Statistics (Thông số hồi quy) Multiple R Mức độ tương quan R Square Hệ số xác định Adjusted R Square R bình phương điều chỉnh Standard Error Sai số chuẩn Observations Số quan sát ...

  pdf14p iiduongii5 16-04-2011 357 147   Download

 • So sánh số lượng thực tế với số lượng kế hoạch của các chi tiết, bộ phận. Số lượng thực tế của các chi tiết , bộ phận bao gồm số tồn kho đầu kì và số sản xuất trong kì. Số lượng kế hoạch chính là số lượng theo nhu cầu lắp đặt. Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch thấp nhất của chi tiết hay cụm chi tiết sẽ phản ánh mức độ đồng bộ của sản xuất.

  pdf14p iiduongii5 16-04-2011 288 139   Download

 • 3.2.4 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm so sánh được 3.2.4.1 Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành của toàn bộ sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp Để đánh giá chung tình hình hoàn thành kế hoạch hạ giá thành của toàn bộ sản phẩm hàng hoá, cần phân tích chỉ tiêu tỷ lệ hoàn thành kế hoạch

  pdf14p iiduongii5 16-04-2011 347 133   Download

 • Do giá bán đơn vị thay đổi: ΔLG gb = ∑ sl1i × (gb1i − gb0i ) Do giá vốn đơn vị thay đổi: ΔLG gv = −∑ sl1i × (gv1i − gv0i ) Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: ΔLG = ΔLGsl + ΔLGkc + ΔLGgb + ΔLGgv Khi phân tích kết quả kinh doanh, để có thể đánh giá đầy đủ và khách quan cần kết hợp so sánh với cùng kỳ năm trước để tránh ảnh hưởng của tính chất mùa vụ. Khi phân tích kết quả kinh doanh cũng cần phải chú...

  pdf14p iiduongii5 16-04-2011 255 123   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo thực tập: "giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty tem"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc103p haiqtkdtm09 22-06-2011 349 123   Download

 • Tìm hiểu, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong ba năm từ 2010 đến 2013 và sáu tháng đầu năm 2013, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

  doc99p lovesame1202 25-03-2014 158 99   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty kho vận và dịch vụ thương mại', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf59p hotmoingay1 03-01-2013 139 73   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản