Phân tích hoạt động tài chính

Xem 1-20 trên 2339 kết quả Phân tích hoạt động tài chính
 • Tham khảo tài liệu '6 - phân tích hoạt động tài chính nâng cao', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc94p quocbinhvip 15-07-2010 599 334   Download

 • Bài giảng Phân tích hoạt động tài chính nâng cao trình bày những nội dung sau: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt127p youcanletgo_02 10-01-2016 18 3   Download

 • Bài giảng "Phân tích hoạt động tài chính - Chương 1: Những vấn đề chung về phân tích hoạt động tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Ý nghĩa và nội dung phân tích hoạt động tài chính, phương pháp phân tích hoạt động tài chính, tổ chức phân tích tài chính, cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p bautroibinhyen12 07-01-2017 10 3   Download

 • Bài giảng "Phân tích hoạt động tài chính - Chương 2: Đánh giá khái quát tình hình tài chính" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Biết được ý nghĩa và mục đích đánh giá khái quát tình hình tài chính; biết được hệ thống chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình tài chính, biết được các phương pháp đánh giá khái quát tình hình tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf3p bautroibinhyen12 07-01-2017 8 2   Download

 • Bài giảng "Phân tích hoạt động tài chính - Chương 3: Phân tích hoạt động tài chính" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Nắm được nội dung và kết cấu của các báo cáo tài chính; hiểu được nội dung và ý nghĩa của từng phương pháp phân tích, hiểu được các kỹ thuật phân tích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p bautroibinhyen12 07-01-2017 8 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phân tích hoạt động tài chính nâng cao', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc94p 0985083541 01-09-2010 1748 1022   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ và phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp tại đội xây dựng số 9- công ty kinh doanh phát triển nhà hà nội', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf93p loaken_1 23-11-2012 51 25   Download

 • Khóa luận được trình bày làm 3 chương với những nội dung chính như sau: Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp, phân tích tình hình hoạt động tài chính tại công ty TNHH xây dựng Minh Quang, một số biện pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động tài chính công ty TNHH xây dựng Minh Quang. Mời tham khảo.

  pdf81p luimotbuoc_3 03-11-2016 26 11   Download

 • Ý nghĩa và mục đích đánh giá khái quát tình hình tài chính: Đánh giá khái quát tình hình tài chính nhằm xác định thực trạng và sức mạnh tài chính của doanh nghiệp, biết được mức độ độc lập về mặt tài chính cũng như những khó khăn về tài chính mà doanh nghiệp đang phải đương đầu, nhất là lĩnh vực thanh toán. Qua đó, các nhà quản lý có thể đề ra các quyết định cần thiết về đầu tư, hợp tác, liên doanh, liên kết, mua bán, cho vay......

  doc75p maimagia 10-05-2010 1621 789   Download

 • Chuyên đề 6 Phân tích hoạt động tài chính nâng cao I. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1. Ý nghĩa và nội dung phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp 1.1.1.

  pdf98p misadu 07-07-2010 534 404   Download

 • Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp là việc vận dụng tổng thể các phương pháp phân tích khoa học để đánh giá chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp, giúp cho các đối tượng quan tâm nắm được thực trạng tài chính và an ninh tài chính của doanh nghiệp, dự đoán được chính xác các chỉ tiêu tài chính trong tương lai cũng như rủi ro tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải; qua đó, đề ra các quyết định phù hợp với lợi ích của họ....

  doc95p bingo_do 25-05-2010 258 114   Download

 • Tóm tắt : Phương pháp thay thế liên hoàn là phương pháp mà ở đó các nhân tố lần lượt được thay thế theo một trình tự nhất định để xác định mức độ ảnh hưởng của chúng đối với chỉ tiêu cần phân tích bằng cách cố định các nhân tố khác trong mỗi lần thay thế. o Nhận biết dạng : Lập đẳng thức kinh tế:

  pdf9p luckystar_1201 07-11-2013 177 51   Download

 • Câu 1: Trình bày đối tượng nghiên cứu của phân tích kinh doanh ? Câu 2: Ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh trong hệ thống quản lý doanh nghiệp ? Câu 3: Trình bày khái niệm nhân tố và phân loại nhân tố ảnh hưởng tới quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ?

  pdf16p luckystar_1201 07-11-2013 217 38   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu, hệ thống hóa và góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận về phân tích hoạt động tài chính nói chung và phân tích năng lực tài chính nói riêng của các doanh nghiệp. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf137p hetiheti 08-03-2017 1 0   Download

 • Đề tài "Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty may xuất khẩu Phương Mai" có nội dung trình bày gồm 3 phần chính: phần 1 đặc điểm tình hình chung tại đơn vị thực tập, phần 2 báo cáo thực tập tốt nghiệp môn kế toán doanh nghiệp, phần 3 báo cáo thực tập môn phân tích hoạt động tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung được trình bày trong đề tài này.

  pdf77p ducanh11cdth02 07-09-2014 105 53   Download

 • Từ bảng phân tích trên, ta nhận thấy trong 2 năm 2008 và 2009, tuyệt đại bộ phận thu nhập của công ty hải hà có nguồn gốc từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ ( chiếm khoảng 99%) tổng doanh thu và thu nhập khác; tiếp theo là hoạt động tài chính và thu nhập khác chỉ chiếm có khoảng 1% tổng thu nhập.

  doc29p haihvnh 25-11-2010 3985 1985   Download

 • Giáo trình phân tích họat động kinh doanh - Phần II đề cập đến các nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp: từ những vấn đề về cấu trúc nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động, rủi ro và giá trị của doanh nghiệp. Những thay đổi về cơ chế quản lý tài chính ở nước ta trong thời gian qua cũng được quan tâm để nội dung và phương pháp phân tích tài chính trở nên phù hợp hơn trong điều hành họat động doanh nghiệp

  doc106p yy8891 13-04-2011 2696 1459   Download

 • Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh các số liệu tài chính hiện hành và quá khứ. Thông qua đó giúp người sử dụng thông tin đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro trong tương lai để ra các quyết định kinh tế.

  pdf20p tukhuyen123 21-07-2012 2093 986   Download

 • Phân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích và giải thích các báo cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi phải thiết lập một quy trình có hệ thống và logic

  doc19p tuanha1986 11-11-2009 1655 788   Download

 • Mục tiêu : Phân tích hoạt động kinh doanh là môn học nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình kinh tế – tình hình tài chính và nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả của tình hình đó. Kết quả phân tích là cơ sở dự báo, hoạch định chính sách và ra quyết định hoạt động

  pdf2p ntgioi120403 03-11-2009 2169 607   Download

Đồng bộ tài khoản