Xem 1-20 trên 10691 kết quả Phân tích kinh tế
 • Tiểu luận: Phân tích kinh tế Việt Nam nhằm trình bày về kinh tế Việt thời kỳ phong kiến, kinh tế Việt Nam thời kỳ đất nước thời kỳ Pháp thuộc, kinh tế Việt Nam thời kỳ 10 năm đầu au khi đất nước thống nhất (1976 - 1985).

  pdf81p wide_12 29-07-2014 222 90   Download

 • Tham khảo sách 'phân tích kinh tế doanh nghiệp', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf89p nhatro75 07-07-2012 642 68   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng phân tích kinh tế doanh nghiệp phần 4', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p xingau3 07-08-2011 183 55   Download

 • Tiểu luận: Phân tích kinh tế Ấn Độ trình bày về sơ lược về Ấn Độ, khái quát chung về tình hình văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị của Ấn Độ hiện nay, lịch sử kinh tế Ấn Độ, phân tích tình hình kinh tế Ấn Độ qua các thời kỳ mà chủ yếu là thời kỳ thuộc địa và sau thuộc địa, đánh giá sự phát triển kinh tế Ấn Độ.

  pdf41p wide_12 29-07-2014 135 48   Download

 • Phân tích kinh tế hộ của cộng đồng dân tộc M’Nông ở buôn M’Năng Dơng, xã Yang Mao, vùng đệm V−ờn Quốc gia Ch− Yang Sin, tỉnh Dak Lak".

  pdf73p minhphung21055 31-07-2010 87 41   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế part 2', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p iiduongii5 16-04-2011 94 35   Download

 • Đề tài: Phân tích kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam PVC trình bày tình hình chung và điều kiện kinh doanh chủ yếu của PVC và phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty.

  doc74p lethithuy92 28-10-2014 66 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng phân tích kinh tế doanh nghiệp phần 5', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p xingau3 07-08-2011 80 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng phân tích kinh tế doanh nghiệp phần 6', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p xingau3 07-08-2011 72 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế part 3', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p iiduongii5 16-04-2011 73 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế part 4', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p iiduongii5 16-04-2011 58 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế part 7', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p iiduongii5 16-04-2011 54 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế part 5', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p iiduongii5 16-04-2011 51 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế part 6', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p iiduongii5 16-04-2011 62 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế part 8', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p iiduongii5 16-04-2011 47 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế part 9', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p iiduongii5 16-04-2011 47 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế part 10', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p iiduongii5 16-04-2011 44 16   Download

 • Nội dung cơ bản của bài giảng Phân tích kinh tế dự án Chương 3 Xem xét lựa chọn dự án trình giới thiệu và so sánh dự án. Để đạt được một mục tiêu phát triển nào đó, có thể có nhiều phương án loại trừ lẫn nhau.

  ppt9p top_12 18-04-2014 47 16   Download

 • Tiểu luận: Phân tích kinh tế Brasil nhằm giới thiệu tổng quan về Brazil, lịch sử - Văn hóa – Chính trị, những ảnh hưởng khác nhau văn hóa của Brasil, tài nguyên thiên nhiên Brasil, những ảnh hưởng khác nhau của văn hóa, kinh tế của Brasil.

  pdf37p wide_12 29-07-2014 46 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng phân tích kinh tế doanh nghiệp', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf63p transang4 03-10-2012 51 14   Download

Đồng bộ tài khoản