Phân tích mô hình quan niệm

Xem 1-20 trên 206 kết quả Phân tích mô hình quan niệm
 • Nội dung chương 3 "Mô hình quan niệm của hệ thống thông tin" thuộc bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống giới thiệu đến các bạn mô hình quan niệm, mô hình thực thể, mối quan hệ, mối quan hệ giữa các tập thực thể, một vài nhận xét rà soát lại mô hình ER,... Với các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  ppt43p phuclx 14-03-2016 32 7   Download

 • Bài viết này trình bày các khái niệm căn bản trong mô hình Kano và các ứng dụng của nó. Hành vi của người tiêu dùng thay đổi tùy thuộc vào: Mức độ thỏa dụng của khách hàng, sự thay đổi thu nhập, lòng tin của khách hàng và các nhân tố khác, trong đó mức độ thỏa dụng khách hàng là quan trọng nhất.

  doc6p saobang69 14-03-2010 352 158   Download

 • Bài giảng OOAD năm 2013: Bài 3 - Phân tích trình bày về phương pháp luận; lập mô hình quan niệm trong OOAD; phân tích use case trong OOAD; phân tích lớp trong OOAD năm 2013. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf27p cocacola_09 24-11-2015 15 2   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý - Chương 5 trình bày về mô hình quan niệm dữ liệu. Các nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm có: Mô hình dữ liệu, các khái niệm cơ sở trong mô hình thực thể kết hợp, mô hình thực thể kết hợp,...và một số nội dung khác.

  pdf76p kiepnaybinhyen_03 14-12-2015 22 1   Download

 • Mô hình quan hệ – thực thể ER (Entity Relationship Model – ER Model) được dùng để thiết kế CSDL ở mức khái niệm (Conceptual data modeling) Biểu diễn trừu tượng cấu trúc của CSDL Mô hình ER như 1 công cụ để trao đổi ý tưởng giữa nhà thiết kế và người dùng cuối trong giai đoạn phân tích. Nó độc lập với DBMS và quá trình hiện thực database. 4 .

  pdf44p muathu_102 28-01-2013 141 34   Download

 • Chương 3 Phân tích mô hình CVP thuộc bài giảng kế toán quản trị. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: một số khái niệm cơ bản, phân tích điểm hòa vốn, ứng dụng mô hình CVP, phân tích điểm hòa vốn trong mối quan hệ với giá bán & kết cấu hàng bán, hạn chế của mô hình CVP.

  pdf73p holoesinin 13-06-2014 35 10   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong bài giảng này thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 tổng quan phân tích thiết kế một hệ thống thông tin, chương 2 phân tích một nhu cầu ứng dụng tin học, chương 3 phân tích và thiết kế thành phần dữ liệu của một hệ thống HTTT-thiết kế mô hình dữ liệu quan niệm, chương 4 mô hình quan hệ dữ liệu, chương 5 mô hình quan niệm xử lý, chương 6 thành phần xử lý ở mức tổ chức, chương 7 thành phần xử lý ở mức logic.

  ppt97p minhmuimui 22-09-2014 26 6   Download

 • Mô hình quan niệm của một hệ thống thông tin được thiết lập từ hai mô hình liên quan đến nhau là mô hình quan niệm về dữ liệu và mô hình quan niệm về xử lý. Mô hình quan niệm về dữ liệu: là sự mô tả toàn bộ dữ liệu của hệ thống, những mô tả này độc lập với các lựa chọn môi trường cài đặt, là công cụ cho phép người phân tích thể hiện dữ liệu của hệ thống ở mức quan niệm. Mô hình có thể mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc bằng hình vẽ....

  doc30p mrshare32upload 27-02-2011 149 70   Download

 • Mô hình tổ chức của một hệ thống thông tin được thiết lập từ hai mô hình liên quan đến nhau là mô hình tổ chức về dữ liệu và mô hình tổ chức về xử lý. Mô hình tổ chức về dữ liệu được hình thành do sự chuyển đổi các tập thực thể và các mối quan hệ trong mô hình quan niệm dữ liệu. Ỏ mức tổ chức thông tin được mô tả theo giải pháp cơ sở dữ liệu và thực chất chính là quan hệ logic của chúng, nên mức tổ chức còn được gọi mức logic.

  doc45p mrshare32upload 27-02-2011 148 67   Download

 • Bước đầu tiên trong quá trình tạo mô hình quan niệm là xác định định rõ các yêu cầu của nghiệp vụ và để làm được đều này chúng ta lên mô hình mô tả các hoạt động của nghiệp vụ. Điều này giúp chúng ta quyết định:  Những thông tin gì chúng ta cần lưu trữ.  Những thực thể nào chúng ta cần gắn vào cho từng nghiệp vụ.  Hoạt động của từng nghiệp vụ như thế nào

  doc21p sibetk 01-05-2011 179 59   Download

 • Hiểu các khái niệm trong việc mô hình hóa dữ liệu ở mức quan niệm: mô hình quan niệm dữ liệu (conceptual data model), mô hình thực thể - mối kết hợp (entity-relationship diagram), loại thực thể (entity type),

  pdf143p doremon_12 24-12-2013 59 11   Download

 • Bài 4.1 trình bày về các nội dung liên quan đến mô hình khái niệm. Bài giảng tập trung xem xét các vấn đề sau: Tìm kiếm lớp; tìm kiếm thuộc tính, thao tác lớp; tìm kiếm các loại quan hệ giữa các lớp; biểu diễn biểu đồ lớp và gói; biểu diễn đồ họa các thuộc tính của thuộc tính, thao tác trong lớp; biểu diễn các thuộc tính cho quan hệ giữa các lớp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf38p namthangtinhlang_04 22-11-2015 10 3   Download

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng trình bày các nội dung: các khái niệm hướng đối tượng, tổng quan về ngôn ngữ mô hình hóa UML, UML trong tiến trình phát triển phần mềm, mô hình yêu cầu hóa, mô hình hóa khái niệm, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trạng thái.

  pdf184p soicon824 21-04-2011 378 151   Download

 • Tài liệu đặc tả bài toán quản lý bán hàng cửa hàng điện máy, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p lehungquoc214 20-11-2010 462 121   Download

 • Đề tài: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Quản lí bán quán café có kết cấu nội dung gồm 4 phần trình bày về mô tả bài toán nghiệp vụ, mô hình nghiệp vụ, mô hình khái niệm/logic, thiết kế mô hình logic. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc13p kimphucpleiku 12-09-2014 385 169   Download

 • Ngày nay tin học đã phát triển đạt đến mức độ cao, đƣợc ứng dụng vào mọi ngành, mọi lĩnh vực của nền kinh tế đất nƣớc góp phần quan trọng làm cho các ngành này phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn. Tin học quản lý nhằm nâng cao năng suất và tốc độ xử lý một lƣợng thông tin lớn, phức tạp để đƣa ra thông tin kịp thời và nhanh chóng đáp ứng những yêu cầu đặt ra.

  pdf33p dienlucit 22-02-2013 138 56   Download

 • Dùng để biểu diễn sự trao đổi thông tin của hệ thống Đối tượng trao đổi thông tin bao gồm: đối tượng môi trường hệ thống, các đối tượng tổ chức của hệ thống Biểu diễn được dòng thông tin ra vào hệ thống.

  ppt90p trinh02 23-01-2013 143 43   Download

 • MÔ HÌNH QUAN HỆ (THE RELATIONAL MODEL) I MÔ HÌNH QUAN HỆ LÀ GÌ 1 Quan hệ (relation) Mô hình quan hệ xoay quan các khái niệm quan hệ, bộ (tuple) và thuộc tính (attribute). Những khái niệm này tương ứng với các khái niệm tập thực thể, thực thể và thuộc tính. Hình 3.1 trình bày mô hình ER và mô hình quan hệ tương ứng của vấn đề Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Núi Ayers. Mô hình quan hệ chỉ là một dạng trình bày khác của mô hình ER.

  pdf11p thachthaoxanh 28-08-2011 81 25   Download

 • Toàn cầu hóa nền kinh tế là quá trình phổ biến theo hướng nhất thể hóa trên phạm vi toàn cầu những giá trị, tri thức, những hoạt động những mô hình cấu trúc trong lĩnh vực kinh tế và khoa học kĩ thuật. Chính vì thế việc phát triển quan hệ thương mại quốc tế là rất quan trọng đối với bất kì quốc gia nào.

  pdf20p nobita_12 16-11-2013 51 15   Download

 • Thành Phần Dữ Liệu Mức Quan Niệm Trong phần này đề cập đến hai mô hình ứng với các mức quan niệm và logic về dữ liệu. Nội dung trong mô hình quan niệm về dữ liệu sẽ đề cập đến mô hình thực thể - kết hợp: một mô hình giàu ngữ nghĩa, rất thuận lợi để người dùng có thể hiểu được những đối tượng, quan hệ chính trong tổ chức để có thể góp ý với người phân tích hệ thống trước khi thực hiện những bước tiếp theo. ...

  pdf33p vitconhamchoi 03-08-2011 55 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản