Phân tích môi trường

Xem 1-20 trên 3873 kết quả Phân tích môi trường
 • Tài liệu tham khảo Phân tích hệ số phản ứng và ứng dụng trong giải nhanh bài toán Hóa học

  pdf0p tinhphuong60 12-07-2010 312 158   Download

 • Để phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty ta cần thực hiện ba nội dung: Dựa trên tỉ lệ hoàn vốn đầu tư (ROA) để đánh giá chung ba yếu tố: quy mô, tính năng động và quá trình sinh lời của doanh nghiệp; Phân tích cân đối tài sản và nguồn vốn đánh giá khái quát tình hình phân bổ

  pdf30p mama15 15-10-2010 352 125   Download

 • Phân tích tài chính là quá trình tìm hiểu các kết quả của sự quản lý và điều hành tài chính ở doanh nghiệp được phản ánh trên các báo cáo tài chính đồng thời đánh giá những gì đã làm được, dự kiến những gì đã xảy ra.Tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị.

  pdf22p mama15 15-10-2010 180 70   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phân tích những luận điểm kinh tế cơ bản của cn trọng nông.', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc13p digiworldhanoi 12-12-2009 167 68   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phân tích nội dung lý thuyết của w. rostow', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p digiworldhanoi 12-12-2009 217 58   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phân tích nội dung cơ bản lý thuyết kinh tế của jean baptiste say', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p digiworldhanoi 12-12-2009 225 53   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quan trắc và phân tích môi trường', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p dacnac 01-09-2012 148 49   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp: phân tích tài chính phần 1', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p mama15 15-10-2010 221 46   Download

 • Giáo trình Sai số trong hóa phân tích sau đây gồm 7 chương, trình bày các dạng sai số trong hóa phân tích, các đại lượng thống kê, hàm phân bố và chuẩn phân bố, các phương pháp kiểm tra thống kê, phân tích phương sai, phân tích tương qua và hồi qui, đảm bảo chất lượng và kiểm soát.

  pdf93p kiendht2011 20-09-2014 32 20   Download

 • Báo cáo bài tập tuần: Phân tích yêu cầu phần mềm - Nhóm 3 có kết cấu trình bày về Phân biệt Requirements Verification và Requirements Validation, kỹ thuật duyệt và kiểm soát yêu cầu phần mềm Simple Check, kỹ thuật duyệt và kiểm soát yêu cầu phần mềm prototyping, kỹ thuật duyệt và kiểm soát yêu cầu phần mềm Functional test design,... Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung bài báo cáo cụ thể hơn.

  doc14p caubebk 22-09-2014 30 12   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'rủi ro và bất định trong phân tích dự án', kinh doanh - tiếp thị, internet marketing phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt49p tab_12 26-07-2013 24 10   Download

 • Báo cáo bài tập tuần 3: Phân tích yêu cầu phần mềm có kết cấu nội dung giới thiệu đến các bạn một số nội dung chính về mười đặc tính chất lượng của một bản đặc tả yêu cầu phần mềm tốt, các Tips để viết đặc tả yêu cầu phần mềm, sử dụng tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc11p caubebk 22-09-2014 16 10   Download

 • Slide Báo cáo bài tập tuần 3: Phân tích yêu cầu phần mềm có kết cấu nội dung giới thiệu đến các bạn một số nội dung chính về mười đặc tính chất lượng của một bản đặc tả yêu cầu phần mềm tốt, các Tips để viết đặc tả yêu cầu phần mềm, sử dụng tiếng Việt được trình bày dưới dạng slide giúp các bạn dễ dàng nằm bắt nội dung.

  ppt15p caubebk 22-09-2014 25 9   Download

 • Slide Bài tập tuần 4: Phân tích yêu cầu phần mềm - Nhóm 3 trình bày một số nội dung về Requirements verification và Requirements validation, Simple check, Prototyping, Functional test design, User manual development, Reviews and Inspections, Fagan inspection. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt29p caubebk 22-09-2014 13 8   Download

 • Bài giảng Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT và nguồn phần mềm được biên soạn nhằm mục đích giúp học viên nắm được những vấn đề cơ bản sau: Tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống, nguồn phần mềm, đánh giá phần mềm thương mại, thuê ngoài, sử dụng lại.

  pdf44p saga07 12-04-2014 15 7   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'bài thuyết trình đề tài: so sánh các loại hình công ty và phân tích ưu nhược điểm của từng loại hình', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt31p dieplehoang0211 09-04-2010 787 244   Download

 • Nền kinh tế nước ta đang tiến những bước vững chắc với việc cải cách kinh tế theo hướng mở cửa. Điều đó được thực hiện trên tinh thần “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước” và trên nguyên tắc “bình đẳng cùng có lợi”. Chủ trương đó sẽ giúp chúng ta nhanh chóng hoà nhập với nền kinh tế thế giới, tham gia một cách ngày càng có hiệu quả vào quá trình hợp tác và phân công lao động quốc tế....

  doc23p mrshare32upload 24-11-2010 787 220   Download

 • Dựa trên chỉ tiêu tỷ lệ hoàn vốn ROA ta nhận thấy quy mô của công ty đang tăng dần, qua doanh thu ta cũng thấy được quy mô hoạt động và tính năng động tăng hơn so với năm trước và qua giá trị của chỉ tiêu ROA thì quá trình sinh lời của công ty cũng tăng lên khá rõ nét

  pdf14p mama15 15-10-2010 145 56   Download

 • Có mục tiêu nghiên cứu nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, nghiên cứu - phân tích thực trạng tình hình tài chính của công ty qua các báo cáo tài chính, trên cơ sở nghiên cứu các báo cáo tài chính doanh nghiệp nhằm phát hiện ra những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân của nó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và kết qua...

  doc68p ben1102 30-09-2014 65 51   Download

 • Phép đo phổ phát xạ và hấp thụ nguyên tử là những kĩ thuật phân tích hóa lí, đã và đang được phát triển và ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành khoa học kĩ thuật, trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, y dược, địa chất, hóa học.

  pdf30p thitkhotieu 20-06-2011 98 41   Download

Đồng bộ tài khoản