» 

Phân Tích Tác Phẩm Văn Học

  • Tuyên ngôn độc lập là văn bản tuyên bố sự độc lập của một quốc gia, thường là ra đời để khẳng định chủ quyền của quốc gia vừa giành lại từ tay ngoại bang. Có văn bản không mang tên như vậy, nhưng có ý nghĩa tương tự, cũng được coi là tuyên ngôn độc lập.Người đọc bản tuyên ngôn độc lập (cũng là tác giả) cất lời là vào ngay vấn đề, nhằm thẳng mục tiêu; xác định một chân lý, nghĩa là khẳng định một chủ quyền. Nước Việt Nam là của người Việt Nam. Chân lý bao giờ cũng giản dị đối với người sáng suốt, có thiện chí muốn tiếp thu nó. Còn đối với những kẻ có tà tâm bị lợi lộc ích kỷ làm cho mù, cho điếc, không còn muốn thấy sự thật, muốn nghe lẽ phải thì rất khó tiếp thu. Phải giải thích. Tốt nhất là dựa vào những lý lẽ có uy thế từ lâu.

    dungdiem 11-04-2013 1716 421

  • Tuyển chọn những bài văn phân tích tác phẩm, bình giảng Văn học, nghị luận xã hội về các tác phẩm Văn học lớp 12 của các tác giả nổi tiếng.

    kimngan161997 17-12-2013 3035 1100

  • + Xem thêm 4 BST Phân Tích Tác Phẩm Văn Học khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản