Phân tích tài chính doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 3089 kết quả Phân tích tài chính doanh nghiệp
 • Chương 3 Phân tích tài chính doanh nghiệp thuộc bài giảng quản trị tài chính, mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong chương học này và nắm kiến thức về phân tích tài chính.

  ppt26p canhdangxuan 10-04-2014 14 6   Download

 • Nội dung chính của phần 3 Tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ nằm trong bài giảng quản trị ngân hàng nhằm trình bày về các đặc tính tài chính đặc thù của doanh nghiệp vừa và nhỏ, tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, phân tích báo cáo tài chính, tổng quan phân tích luồng tiền.

  ppt40p yellow_12 02-06-2014 16 6   Download

 • Bảng cân đối kế toán :tóm tắt tình hình tài chính tại một thời điểm của công ty, cho biết: Tổng tài sản=Tổng nợ+Vốn chủ sở hữu. Báo cáp thu nhập –(Income Statement). Tóm tắt tổng thu và Tổng chi của doanh nghiệp của một thời kỳ nhất định, cuối cùng luôn cho biết doanh nghiệp lời hay lỗ trong thời kỳ đó.

  pdf33p esc_12 29-07-2013 28 5   Download

 • Bài 2 & 3 Chiết khấu ngân lưu, giá trị hiện tại thuộc bài giảng Phân tích tài chính, sẽ giới thiệu đến người học một số khái niệm cũng như các công thức tính về chiết khấu ngân lưu và giá trị hiện tại trong phân tích tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p luongmylm 26-03-2014 18 5   Download

 • Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp cho chúng ta thấy rằng báo cáo tài chính rất quan trọng vì các hoạt động doanh nghiệp thể hiện qua các báo cáo tài chính.

  pdf50p six_12 14-03-2014 15 4   Download

 • Chương 9 Phân tích tài chính doanh nghiệp thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Một số vấn đề chung về phân tích tài chính, phân tích khái quát tình hình tài chính qua hệ thống báo cáo tài chính.

  pdf24p vanthanhthiennu22 22-05-2014 16 4   Download

 • Nội dung của Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp chương 1 Tổng quan về quản trị tài chính nhằm trình bày về quản trị tài chính doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp và thị trường tài chính. Những công cụ cơ bản của quản trị tài chính doanh nghiệp.

  pdf36p red_12 15-05-2014 16 3   Download

 • Nội dung của chương 3 Phân tích tài chính doanh nghiệp thuộc bài giảng quản trị tài chính nhằm trình bày về tầm quan trọng của phân tích tài chính, thông tin sử dụng trong phân tích tài chính, pPhân tích khái quát hoạt động tài chính DN, phân tích các chỉ tiêu và tỷ lệ tài chính chủ yếu.

  pdf64p small_12 10-06-2014 16 3   Download

 •   Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp (Tập 1): Phần 2 cung cấp cho bạn đọc về quản lý vốn lưu động, lượng giá chứng khoán, cho thuê tài chính, chi phí sử dụng vốn - cơ cấu tài chính và hệ thống các đòn bẩy, phân tích tài chính doanh nghiệp.

  pdf97p uocvongxua02 19-05-2015 2 2   Download

 • Bài giảng quản trị tài chính chương 4: Phân tích tài chính doanh nghiệp trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các báo cáo tài chính, các tỷ số tài chính, bảng cân đối kế toán,...Mời các bạn tham khảo.

  pdf33p lamtran89 12-07-2014 9 1   Download

 • -tại sao doanh nghiệp muốn/cần phải vay nợ? -cấu trúc vốn của doanh nghiệp như thế nào? đòn bẩy tài chính ra sao? -công ty có khả năng hoàn trả nợ vay? -ngân lưu từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có đủ trả nợ hay không?

  pdf39p ntgioi120403 02-11-2009 1719 1042   Download

 • Cuộc khủng hoảng kinh tế bắt nguồn ở Mỹ đã lan tràn sang các quốc gia ở khu vực và phủ khắp toàn cầu. Cuộc khủng hoảng này đã để lại hậu quả vô cùng to lớn về mọi mặt như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội…

  doc26p thusinh262 06-04-2011 284 151   Download

 • Hỗ trợ việc ra các quyết định tín dụng trên cơ sở phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp, dự báo tính hình tài chính của doanh nghiệp trong tương lai và phân tích đảm bảo nợ vay của doanh nghiệp tại thời điểm đánh giá

  pdf40p thai_hui_vn 16-10-2012 129 75   Download

 • Bài giảng môn Quản trị tài chính doanh nghiệp - TS. Ngô Quang Huân giới thiệu đến bạn những nội dung chính sau: tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp, phân tích và hoạch định tài chính doanh nghiệp, đầu tư tài chính, đầu tư và hoạch định ngân quỹ dầu tư, quản trị vốn lưu động.

  ppt58p mattroithucnuadem 23-12-2009 4030 2253   Download

 • Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình kinh doanh. Do đó, để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả các nhà quản trị cần phải thường xuyên tổ chức phân tích tình hình tài chính cho tương lai.

  doc68p hoathuyvodanh_haui 14-06-2010 2511 1754   Download

 • Tài liệu tham khảo về phân tích tài chính

  doc73p myduyhuynh 21-09-2009 2482 1260   Download

 • Phân tích tài chính là sử dụng một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công cụ cho phép xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó. Từ đó giúp các đối tượng quan tâm đi đến những dự đoán chính xác về mặt tài chính của doanh nghiệp, để đưa ra các quyết định phù hợp với lợi ích của họ. 1.

  doc34p huyennguyenthanh 19-12-2009 1550 1127   Download

 • Khái niệm và vai trò Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn Phân tích thu nhập và chi phí Phân tích tài chính Phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp.

  pdf10p kimtuyen 24-12-2009 2532 1100   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phân tích hoạt động tài chính nâng cao', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc94p 0985083541 01-09-2010 1716 1014   Download

 • Nội dung của "Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - TS. Ngô Quang Huân" nhằm giúp bạn nắm vững kiến thức tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp, phân tích và hoạch định tài chính doanh nghiệp, đầu tư tài chính, đầu tư và hoạch định ngân quỹ đầu tư, quản trị vốn lưu động. Cùng tham khảo nhé.

  pdf58p khanhduonghaui 14-06-2010 1620 986   Download

Đồng bộ tài khoản