Phao tròn cứu sinh

Xem 1-10 trên 10 kết quả Phao tròn cứu sinh
 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 05: 2012/BTC ĐỐI VỚI PHAO TRÒN CỨU SINH DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on national reserve of ring life buoy Lời nói đầu QCVN 05: 2012/BTC thay thế QCVN 05: 2009/BTC; QCVN 05: 2012/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 132/2012/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. ...

  pdf7p waduroi 15-11-2012 42 5   Download

 • Công văn 854/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp mã số mặt hàng "phao tròn cứu sinh, hạt đá bán quý và đá granit đã cưa"

  pdf1p strips 07-08-2009 60 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7283:2008 áp dụng để thiết kế, chế tạo, kiểm tra và thử các loại phao tròn cứu sinh dùng để trang bị trên các phương tiện nổi: tàu, thuyền và các công trình biển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc6p thangnamvoiva28 01-11-2016 2 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành TCN 06:2004 quy định những yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra, giao nhận, vận chuyển và phương pháp bảo quản phao tròn cứu sinh dự trữ Quốc gia trong điều kiện Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc5p thangnamvoiva14 21-08-2016 4 0   Download

 • Thông tư 60/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phao tròn cứu sinh

  pdf10p lythong 18-08-2009 564 14   Download

 • Thông tư số 60/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phao tròn cứu sinh

  pdf8p lawttnh9 12-11-2009 67 6   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI PHAO TRÒN CỨU SINH DỰ TRỮ QUỐC GIA

  pdf6p keodualadua 14-12-2012 17 4   Download

 • Công văn 5593/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc phân loại phao tròn cứu sinh

  doc1p ngoctrang 17-08-2009 41 1   Download

 • ĐỀ 1 Câu 1: Phạm vi ứng dụng của công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển 1974 (SOLAS 74) Câu 2 : Định nghĩa chiều dài tàu theo SOLAS 74 Câu 3: - Xuồng cứu sinh (≠ 20) - Xuồng cấp cứu tối thiểu là 1 - Phao tròn 8(L

  pdf2p ak_47abram 25-02-2013 85 26   Download

 • Trang bị cứu sinh: Theo quy định về an toàn lao động, tàu được trang bị hệ thống cứu sinh, cứu nạn bao gồm: 12 phao cá nhân, 1 phao bè đủ cho 10 người đặt trên nóc cabin, phao tròn 4 cái, dây kẽm d = 50 (m) Trang bị cứu đắm: Tàu được trang bị 1 bơm hút khô loại 20m3/h, cao su tấm dày 0,05m : 0,5 m3 Hệ thống cứu hỏa: 2 bình CO2 và một bơm li tâm trang bị ở khu vực Buồng máy. Tín hiệu : Đèn hành trình gồm : đèn...

  pdf5p mvdam01 19-12-2010 90 21   Download

Đồng bộ tài khoản