» 

Pháp Chế

 • Phương pháp chế biến thuốc cổ truyển

  Tài liệu “Phương pháp chế biến thuốc cổ truyển” được biên soạn với nội dung kế thừa, tham khảo 1 số tài liệu nước ngoài như tài liệu của trung quốc và 1 số tài liệu của các tác giả khác, giúp những người sử dụng dần dần đưa việc sử dụng thuốc cổ truyền vào cuộc sống hiện tại Từ tính vị thuốc cổ truyền đến tính vị trong thực phẩm Thuốc cổ truyền có tính...

  pdf 312p iamvip01 19-03-2012 361 235

 • PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

  KHÁI NIỆM PHÁP CHẾ XHCN LÀ MỘT CHẾ ĐỘ ĐẶC BIỆT CỦA ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG ĐÓ TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN NN, CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨCXÃ HỘI VÀ MỌI CÔNG DÂN ĐỀU PHẢI TÔN TRỌNG VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT MỘT CÁCH NGHIÊM CHỈNH, TRIỆT ĐỂ VÀ CHÍNH XÁC PHÁP CHẾ XHCN LÀ MỘT CHẾ ĐỘ ĐẶC BIỆT CỦA ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG ĐÓ TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN NN, CÁC TỔ CHỨC KINH...

  ppt 11p duyck5a1 15-06-2011 472 161

 • Tiểu luận tốt nghiệp "Vai trò của bộ phận pháp chế trong việc xét duyệt hồ sơ vay vốn"

  Đề tài chỉ nghiên cứu công tác xét duyệt do bộ phận pháp chế tại tổ chức tín dụng là Ngân hàng thương mại, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, thực hiện đối với hồ sơ vay vốn của cá nhân và pháp nhân không phải là tổ chức tín dụng. Những cá nhân, pháp nhân vay vốn Ngân hàng gồm : người mang quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống tại Việt Nam, Doanh nghiệp Nhà...

  pdf 27p phambinhmail 26-08-2010 260 113

 • ỐNG NANO CÁC BON – CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG

  ỐNG NANO CÁC BON – CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG QUÁCH DUY TRƯỜNG Bộ môn Vật lý Khoa Khoa học cơ bản Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt: Với cấu trúc tinh thể đặc biệt, ống nano các bon (CNTs) có nhiều tính năng đặc biệt như: độ dẫn điện thay đổi theo cấu trúc và kích thước của ống, nhẹ hơn thép 6 lần nhưng lại bền hơn cỡ 100 lần, chịu nhiệt độ...

  pdf 9p linhdan05016 25-01-2011 224 98

 • LUẬN VĂN: Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: tăng cường pháp chế xhcn trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 119p vascaravietnam 21-08-2012 180 61

 • Pháp chế Trách nhiệm pháp lý

  - Pháp chế xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa. + Bộ máy nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở pháp luật. + Cán bộ viên chức nhà nước phải luôn luôn tôn trọng và thực hiện pháp luật một cách tự giác, đầy đủ, nghiêm chỉnh thống nhất và đều phải chịu trách nhiệm pháp lý như nhau khi vi phạm pháp luật. +...

  ppt 29p 114111065 02-10-2012 119 59

 • LUẬN VĂN: Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nước ở Việt Nam

  Điều 12 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) khẳng định: "Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống các...

  pdf 121p dellvietnam 23-08-2012 104 56

 • Bài giảng pháp luật - chương 6 - Pháp chế

  Pháp chế XHCN là chế độ pháp luật trong đó đòi hỏi mọi cơ quan, tổ chức nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng, tổ chức kinh tế, các đơn vị lực lượng vũ trang, các cán bộ, công viên chức và mọi công dân phải chấp hành hiến pháp

  pdf 0p quanghoa25 26-03-2011 135 53

 • Pháp Chế

  Bài học nêu lên: Khái niệm, yêu cầu, biện pháp tăng cường, tầm quan trọng của pháp chế trong xã hội.

  pdf 0p minhphung2105 13-07-2010 76 47

 • Giá trị dinh dưỡng và phương pháp chế biến sữa part 1

  tài liệu “Giá trị dinh dưỡng và phương pháp chế biến sữa” trình bày các giá trị dinh dưỡng của sữa, những yêu cầu vệ sinh trong chăn nuôi và chế biến, các yếu tố ảnh hưởng tới sữa, quy trình kỹ thuật chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

  pdf 14p taydoc03 08-02-2012 82 45

 • LUẬN VĂN: Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

  Pháp chế xã hội chủ nghĩa (XHCN) là một trong những nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước XHCN. Nguyên tắc pháp chế đòi hỏi việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước trước hết phải dựa trên cơ sở pháp luật và được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật; mọi cán bộ, công chức nhà nước phải...

  pdf 121p vascaravietnam 21-08-2012 109 36

 • Giá trị dinh dưỡng và phương pháp chế biến sữa part 2

  Tham khảo tài liệu 'giá trị dinh dưỡng và phương pháp chế biến sữa part 2', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 14p taydoc03 08-02-2012 67 35

 • Luận văn tốt nghiệp: Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

  Pháp chế xã hội chủ nghĩa (XHCN) là một trong những nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước XHCN. Nguyên tắc pháp chế đòi hỏi việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước trước hết phải dựa trên cơ sở pháp luật và được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật; mọi cán bộ, công chức nhà nước phải...

  pdf 123p vinamilkvietnam 21-08-2012 95 34

 • Giá trị dinh dưỡng và phương pháp chế biến sữa part 3

  Tham khảo tài liệu 'giá trị dinh dưỡng và phương pháp chế biến sữa part 3', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 14p taydoc03 08-02-2012 57 31

 • LUẬN VĂN: Vai trò của pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tổ chức và hoạt động của Hải quan Việt Nam

  Điều 12 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) khẳng định: "Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa (pháp chế XHCN). Các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, đấu tranh phòng...

  pdf 129p vascaravietnam 16-08-2012 85 31

 • Giá trị dinh dưỡng và phương pháp chế biến sữa part 4

  Tham khảo tài liệu 'giá trị dinh dưỡng và phương pháp chế biến sữa part 4', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 14p taydoc03 08-02-2012 58 27

 • Giá trị dinh dưỡng và phương pháp chế biến sữa part 5

  Tham khảo tài liệu 'giá trị dinh dưỡng và phương pháp chế biến sữa part 5', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 14p taydoc03 08-02-2012 62 26

 • Giá trị dinh dưỡng và phương pháp chế biến sữa part 8

  Tham khảo tài liệu 'giá trị dinh dưỡng và phương pháp chế biến sữa part 8', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 14p taydoc03 08-02-2012 46 26

 • Giá trị dinh dưỡng và phương pháp chế biến sữa part 9

  Tham khảo tài liệu 'giá trị dinh dưỡng và phương pháp chế biến sữa part 9', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 14p taydoc03 08-02-2012 42 25

 • Giá trị dinh dưỡng và phương pháp chế biến sữa part 7

  Tham khảo tài liệu 'giá trị dinh dưỡng và phương pháp chế biến sữa part 7', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 14p taydoc03 08-02-2012 47 25

 • + Xem thêm 16347 Pháp Chế khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản