Pháp lệnh án phí

Xem 1-20 trên 23 kết quả Pháp lệnh án phí
 • Pháp lệnh này quy định về các loại án phí, lệ phí Toà án đối với người bị kết án, đương sự trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính; mức án phí, lệ phí Tòa án; nguyên tắc thu, nộp; điều kiện, thủ tục miễn; những trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí Toà án; nghĩa vụ nộp án phí, lệ phí Toà án; cơ quan có thẩm quyền thu; xử lý tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ...

  doc18p angola 13-05-2009 745 85   Download

 • Pháp lệnh 10/2009/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc án phí, lệ phí toà án

  pdf20p strips 07-08-2009 278 41   Download

 • Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 về án phí, lệ phí tòa án do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

  pdf17p lawtttotung1 29-10-2009 136 24   Download

 • PHÁP LỆNH CHI PHÍ GIÁM ĐỊNH, ĐỊNH GIÁ; CHI PHÍ CHO NGƯỜI LÀM CHỨNG, NGƯỜI PHIÊN DỊCH TRONG TỐ TỤNG

  pdf18p coolandclean 22-05-2012 86 18   Download

 • Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 về án phí, lệ phí tòa án do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

  pdf16p lawttnh10 12-11-2009 101 13   Download

 • Là một khoản thu chủ yếu của ngân sách mang tính chất nghĩa vụ bắt buộc mà mọi tổ chức, cá nhân phải đóng góp theo đúng qui định của pháp luật. Thuế không được hoàn trả trực tiếp, ngang giá cho người nộp thuế.

  doc4p thoanhon 27-10-2010 544 117   Download

 • Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001 và Nghị định số 57/2002/ NĐ- CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.

  pdf20p hoangly 24-06-2009 140 19   Download

 • Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng THA Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chấp hành viên Cách thức thực hiện: Người phải thi hành án không có tài sản để thi hành các khoản thu nộp ngân sách nhà nước khi có một trong các điều kiện quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 8 của NĐ 173/CP 30/09/2004; điểm a khoản 1 Điều 32 Pháp lệnh thi hành án 2004; khoản 2 Điều 58 Bộ luật hình sự thì cơ quan THA đang...

  pdf3p phale_xanh 18-03-2011 41 5   Download

 • Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng qu...

  pdf6p abcdef_42 02-11-2011 39 3   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001; Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

  pdf2p conchokon 24-09-2012 37 3   Download

 • Đề án 03/ĐA-UBND 2013 Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí tại nghị quyết số 22/2011/nq-hđnd ngày 15/12/2011 của hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình.

  pdf25p conduongmauxanh1234 24-03-2014 13 0   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ; PHÍ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ BẢO VỆ; LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ ĐĂNG KÝ MẪU DẤU; LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP MANG PHÁO HOA VÀO, RA VIỆT NAM; LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/...

  pdf10p vienthieu 31-12-2010 116 11   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TÊN MIỀN QUỐC GIA VÀ ĐỊA CHỈ INTERNET CỦA VIỆT NAM Căn cứ Luật Viễn thông; Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Nghị đ...

  pdf8p vienthieu 31-12-2010 53 3   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHÔNG CÓ TIỀN ÁN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI NƯỚC NGOÀI Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định...

  pdf6p vienthieu 31-12-2010 53 3   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THAM QUAN BẢO TÀNG VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002; Căn cứ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 củ...

  pdf4p luatsuminhtri 19-06-2013 49 3   Download

 • 40/ Quyết định xử lý mất ấn chỉ thuế QĐ01/AC CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN CƠ QUAN THUẾ ……. -----Số: /QĐ-CT QUYẾT ĐỊNH V/v Xử lý mất ấn chỉ thuế THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ Căn cứ Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ các Luật thuế, pháp lệnh thuế, pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 32 2   Download

 • Thông tư số 32/2013/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân, căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12, căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/UBTVQH10. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p bethuy1990 20-11-2015 15 0   Download

 • Thông tư số 194/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí ninh an (tại km1425 200) quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa.

  pdf4p bachma47 26-12-2017 1 0   Download

 • Giai đoạn từ sau Cách mạng tháng Tám đến năm 1995 Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước ta đã sớm quan tâm tới chính sách BHXH, việc thực hiện chính sách BHXH được triển khai khá sớm.

  pdf78p maybay_thaboom 02-07-2010 244 101   Download

 • Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản. Bộ trưởng bộ tài chính Căn cứ pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001 và nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí

  doc23p gagogoga 08-09-2009 271 40   Download

Đồng bộ tài khoản