Pháp lệnh bưu chính

Xem 1-20 trên 24 kết quả Pháp lệnh bưu chính
 • Để phát triển nhanh và hiện đại hóa bưu chính, viễn thông, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bưu chính, viễn thông

  doc27p havang 14-05-2009 247 71   Download

 • Luật này quy định về hoạt động bưu chính; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động bưu chính và quản lý nhà nước về hoạt động bưu chính. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, bãi bỏ các quy định về bưu chính của Pháp lệnh bưu chính, viễn thông số 43/2002/PL-UBTVQH10.

  doc24p giangacd 12-07-2010 115 31   Download

 • Lệnh số 13/2002/L/CTN về việc công bố Pháp lệnh bưu chính, viễn thông do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p quanglinh 23-10-2009 44 1   Download

 • Nghị định 160/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông do Chính phủ ban hành

  pdf41p khactrieu 23-10-2009 78 9   Download

 • Pháp lệnh số 43/2002/PL-UBTVQH10 về Bưu chính, viễn thông do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

  pdf31p quanglinh 23-10-2009 58 2   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng...

  pdf26p tieucuu 20-06-2013 39 2   Download

 • Nghị định 135/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên, người tự nguyện vào cở sở chữa bệnh

  doc31p chanhson 19-08-2009 176 17   Download

 • - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông Quyết định của Tổng Cục trưởng Cục Bưu điện số 547/1998/QÐ-TCBÐ ngày 03/09/1998 Về việc ban hành Quy định tạm thời việc kết nối các mạng viễn thông công cộng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông; Quyết đ...

  doc3p anhtuan 26-08-2009 86 12   Download

 • Nghị định 157/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính do Chính phủ ban hành

  pdf18p lawtttotung1 29-10-2009 88 5   Download

 • Nghị định số 24/2004/NĐ-CP về tần số vô tuyến điện do Chính phủ ban hành, để quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số vô tuyến điện

  pdf21p lawdvpl1 10-11-2009 91 5   Download

 • Thông tư số 110/2005/TT-BTC Hướng dẫn chế độ hạch toán, thu nộp các khoản đóng góp cho Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

  doc7p estupendo3 12-08-2016 21 1   Download

 • Nghị định số 170/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá do Chính phủ ban hành

  pdf15p quyenlinh 23-10-2009 135 30   Download

 • Thông tư 15/2004/TT-BTC về một số điều của Pháp lệnh Giá do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá

  pdf10p quyenlinh 23-10-2009 107 16   Download

 • Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG về Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ công an-Bộ Ngoại giao ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

  pdf12p quanglinh 23-10-2009 146 15   Download

 • Thông tư 43/2003/TT-BVHTT về việc thi hành Pháp lệnh Quảng Cáo do Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng Cáo

  pdf17p quyenlinh 23-10-2009 107 9   Download

 • Nghị định 160/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgtvt5 26-11-2009 92 6   Download

 • Lĩnh vực thống kê:Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp xã Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết qu...

  pdf3p vang_phanboi 05-08-2010 49 5   Download

 • Nghị định số 211/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cơ yếu về tiêu chuẩn trang phục, chế độ nghỉ và thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm đối với người đang làm công tác cơ yếu do Chính phủ ban hành

  pdf6p khactrieu 23-10-2009 64 3   Download

 • Thông tư liên tịch số 79/2004/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ do Bộ Nội vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành , để hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2004/NĐ-CP ngày 27/2/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển...

  pdf15p khactrieu 23-10-2009 68 2   Download

 • Nghị định 157/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgtvt5 26-11-2009 87 1   Download

Đồng bộ tài khoản