Pháp lệnh cán bộ - côn chức

Xem 1-6 trên 6 kết quả Pháp lệnh cán bộ - côn chức
 • PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 01/1998/PL-UBTVQH10 NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 1998 CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực và tận tụy phục vụ nhân dân, trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 2 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh n...

  doc12p lawcao 22-09-2009 327 102   Download

 • Quyền khiếu kiện của cán bộ, công chức Ngoài hai hệ thống toà án tư pháp và hành chính còn thành lập thêm toà án Hiến pháp có chức năng bảo vệ Hiến pháp, có thẩm quyền tuyên bố các luật của Quốc hội, các pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ là vi hiến và làm vô hiệu hoá các văn bản đó.

  pdf6p congchuabrave 26-04-2013 15 2   Download

 • Thông tư hướng dẫn thực hiện ban hành không đồng thời với Nghị định, Quyết định...). - Chất lượng các văn bản pháp qui còn có nhiều hạn chế: Pháp lệnh cán bộ công chức mới ban hành đ∙ phải nghiên cứu sửa đổi một số điều; đối tượng và phạm vi điều chỉnh của pháp lệnh quá rộng lại chưa có thể chế cụ thể điều chỉnh từng loại cán bộ công chức nên những qui định về nghĩa vụ, trách nhiệm, thẩm quyền...

  pdf5p phuoctam25 09-06-2011 46 10   Download

 • Sự hỗ trợ của cơ quan tư pháp đối với hoạt động của trọng tài thương mại theo Pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003 Bổ sung thêm quy định về việc thành lập Thanh tra Quốc hội và Kiểm toán Quốc hội, các quy định về Thanh tra Quốc hội và Kiểm toán Quốc hội sẽ được quy định trong một luật riêng.

  pdf6p congchuabrave 26-04-2013 23 5   Download

 • Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

  pdf2p conchokon 24-09-2012 38 2   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 1112/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH THÍ ĐIỂM TÁI XUẤT THUỐC LÁ CÒN CHẤT LƯỢNG NHẬP LẬU BỊ TỊCH THU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của ...

  pdf1p conchokon 24-09-2012 34 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản