Pháp lệnh hợp nhất

Xem 1-20 trên 53 kết quả Pháp lệnh hợp nhất
 • Bài giảng Giới thiệu nội dung cơ bản của Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật trình bày về nguyên nhân phải hợp nhất văn bản, phạm vi hợp nhất; giá trị của văn bản hợp nhất; nguyên tắc hợp nhất văn bản; thẩm quyền hợp nhất văn bản; tổ chức thực hiện việc hợp nhất và một số nội dung khác.

  ppt20p cocacola_08 14-11-2015 31 2   Download

 • Bài giảng Hướng dẫn Kỹ thuật hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hợp nhất; tên văn bản hợp nhất; hợp nhất lời nói đầu; hợp nhất căn cứ ban hành; hợp nhất nội dung được sửa đổi; hợp nhất nội dung được bổ sung; hợp nhất nội dung được bãi bỏ; thể hiện quy định về việc thi hành; trình bày phần ký xác thực.

  ppt33p cocacola_08 14-11-2015 29 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf6p naubanh_tet 01-02-2013 18 2   Download

 • PHÁP LỆNH HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

  pdf25p 2namsau 29-05-2012 54 7   Download

 • Quyết định số: 3044/QĐ-BTP ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; căn cứ Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2012; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf1p huyen06281982 21-10-2015 13 0   Download

 • Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh phí và lệ phí do Bộ Tài chính ban hành.

  pdf32p thanhthienhoang23 19-05-2014 14 1   Download

 • Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh dân số do Văn phòng Quốc hội ban hành.

  pdf15p kimoanh13 31-03-2014 15 0   Download

 • Để thống nhất quản lý nhà nước về Đối xử tối huệ quốc và Đối xử quốc gia trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi trong thương mại quốc tế; thực hiện có hiệu quả chính sách kinh tế đối ngoại, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Qu...

  doc3p emerald_pt512 18-11-2010 216 67   Download

 • Dân số là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của đất nước.

  doc16p luatsulecao 04-04-2011 71 18   Download

 • Microsoft Lync là tên mới của giải pháp truyền thông hợp nhất vẫn được biết đến với tên gọi Office Communication Server của Microsoft. Lync hàm ý kết nối (Link) và đồng bộ (Sync)”. Trong phiên bản mới 2010, các sản phẩm này lần lượt được đổi tên tương ứng là Microsoft Lync Server,

  pdf5p richmax 01-08-2013 50 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

  pdf5p ngu_mieu 23-10-2012 31 9   Download

 • Kế thừa, phát triển và tìm kiếm yếu tố hợp lí trong xây dựng các pháp lệnh về xử lí vi phạm hành chính chủ thể tự lựa chọn cho mình phương án hành vi cụ thể. Sau khi đã quyết định lựa chọn phương án xử sự cụ thể, chủ thể hiện thực hoá sự lựa chọn đó bằng cách tiến hành hoặc không tiến hành những thao tác, cử chỉ, lời nói nhất định.

  pdf5p congchuabrave 26-04-2013 26 4   Download

 • Những điểm mới về các biện pháp xử lí hành chính khác trong Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm Điều này cho thấy trong quản lí xã hội, cần có sự kết hợp chặt chẽ các biện pháp tác động của pháp luật và đạo đức, nhằm điều chỉnh có hiệu quả nhất đối với hành vi con người. 3. Sự phân tích trên đây về những điểm giống và khác nhau giữa hành vi pháp luật và hành vi đạo đức có ý nghĩa thực tiễn to lớn....

  pdf7p congchuabrave 26-04-2013 20 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH TRƯỚC NGÀY PHÁP LỆNH HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf6p caytudang 20-04-2013 18 2   Download

 • Một số điểm bất cập của Pháp lệnh trọng tài thương mại Việt Nam về quy định tuyên quyết định trọng tài theo nguyên tắc đa số Các luật này đều xác định việc truy cứu trách nhiệm hình sự những hành vi cần phòng, chống trong những trường hợp nhất định là cần thiết nhưng không quy định cụ thể tội danh cũng như khung hình phạt cho việc truy cứu trách

  pdf7p hoathinhbrave 04-05-2013 17 2   Download

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ PHÁP LỆNH PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT

  pdf4p caythongxinh 24-12-2012 8 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH TRƯỚC NGÀY PHÁP LỆNH HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC CỦA BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf4p luatsuminhtri 25-06-2013 13 1   Download

 • Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý kinh tế, Nhà nước xã hội chủ nghĩa sử dụng kế toán là công cụ để điều hành, chỉ đạo các hoạt động kinh tế tài chính trong nền kinh tế quốc dân. Trước những yêu cầu đổi mới mà Đại Hôi VI của Đảng đã vạch ra, Hội đồng Nhà nước đã ký lệnh số 06/LCT ngày 20/5/1988 ban hành pháp lệnh về kế toán và thống kê. Đây là văn bản pháp lý đầu tiên và có giá trị cao nhất quy định tính thống nhất và sự...

  pdf28p hocbong1122 19-02-2013 150 82   Download

 • VĂN BẢN HỢP NHẤT PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2005, được sửa đổi, bổ sung bởi:

  pdf27p tymong_manh 19-11-2012 55 5   Download

 • Chương 1: Online Diary Để cho phép người dùng mới đăng ký, CreateUserText được gán bằng một thông điệp thân thiện Bạn chưa có tài khoản? Nhắp vào đây để đăng ký!; URL dùng để đăng ký được chỉ định trong CreateUserUrl. Trong trường hợp người dùng đã đăng ký nhưng quên mật khẩu, đặc tính PasswordRecoveryText hiển thị thông điệp Bạn quên mật khẩu? và PasswordRecoveryUrl thiết lập URL mà người dùng sẽ được chuyển đến khi họ cần tìm lại mật khẩu.

  pdf6p bichtram8510 05-05-2011 46 4   Download

Đồng bộ tài khoản