» 

Pháp Lệnh Thú Y

 • Giáo trình Pháp lệnh thú y và kiểm nghiệm sản phẩm vật nuôi - KSTY. Ngô Thị Hòa

  Giáo trình Pháp lệnh thú y và kiểm nghiệm sản phẩm vật nuôi giúp cho học sinh ngành chăn nuôi - thú y nắm và hiểu quy định trong Pháp lệnh thú y, những phương pháp kiểm tra thịt gia súc; vừa bảo vệ sứa khỏe người tiêu dùng, vừa cơ thể tham gia ngăn chặn dịch bệnh của động vật nuôi.

  pdf 125p 951628473 04-05-2012 163 51

 • Giáo trình pháp lênh thú y và kiểm nghiệm sản phẩm vật nuôi part 1

  tài liệu “Giáo trình pháp lênh thú y và kiểm nghiệm sản phẩm vật nuôi” được dùng để giảng dạy và học tập trong các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật – nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hương nghiệp và dạy nghề

  pdf 13p dongta007 14-01-2012 64 37

 • Giáo trình pháp lênh thú y và kiểm nghiệm sản phẩm vật nuôi part 2

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình pháp lênh thú y và kiểm nghiệm sản phẩm vật nuôi part 2', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p dongta007 14-01-2012 61 23

 • Giáo trình pháp lênh thú y và kiểm nghiệm sản phẩm vật nuôi part 4

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình pháp lênh thú y và kiểm nghiệm sản phẩm vật nuôi part 4', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p dongta007 14-01-2012 42 20

 • Giáo trình pháp lênh thú y và kiểm nghiệm sản phẩm vật nuôi part 3

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình pháp lênh thú y và kiểm nghiệm sản phẩm vật nuôi part 3', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p dongta007 14-01-2012 36 18

 • Giáo trình pháp lênh thú y và kiểm nghiệm sản phẩm vật nuôi part 5

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình pháp lênh thú y và kiểm nghiệm sản phẩm vật nuôi part 5', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p dongta007 14-01-2012 31 14

 • Giáo trình pháp lênh thú y và kiểm nghiệm sản phẩm vật nuôi part 8

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình pháp lênh thú y và kiểm nghiệm sản phẩm vật nuôi part 8', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p dongta007 14-01-2012 33 12

 • Giáo trình pháp lênh thú y và kiểm nghiệm sản phẩm vật nuôi part 9

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình pháp lênh thú y và kiểm nghiệm sản phẩm vật nuôi part 9', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p dongta007 14-01-2012 27 11

 • Giáo trình pháp lênh thú y và kiểm nghiệm sản phẩm vật nuôi part 6

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình pháp lênh thú y và kiểm nghiệm sản phẩm vật nuôi part 6', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p dongta007 14-01-2012 60 11

 • Giáo trình pháp lênh thú y và kiểm nghiệm sản phẩm vật nuôi part 7

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình pháp lênh thú y và kiểm nghiệm sản phẩm vật nuôi part 7', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p dongta007 14-01-2012 29 10

 • Giáo trình pháp lênh thú y và kiểm nghiệm sản phẩm vật nuôi part 10

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình pháp lênh thú y và kiểm nghiệm sản phẩm vật nuôi part 10', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 8p dongta007 14-01-2012 20 8

 • Pháp lệnh Thú y

  Pháp lệnh này quy định về phòng bệnh, chữa bệnh cho động vật, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; hành nghề thú y

  doc 33p meomeo 13-05-2009 501 82

 • PHÁP CHẾ THÚ Y (luật chăn nuôi)

  Cơ sở chăn nuôi tập trung động vật trên cạn phải có đủ các điều kiện vệ sinh thú y quy định tại khoản 2 Điều 12 của Pháp lệnh Thú y và các điều kiện đối với địa điểm, môi trường, chuồng trại chăn nuôi như sau: Khoản 2 điều 12: 2. Điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung: Địa điểm của cơ sở chăn nuôi phải theo quy hoạch, cách xa khu dân cư, công trình...

  doc 11p linhpro230191 13-01-2011 187 69

 • Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11

  Pháp l ệnh CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 18/2004/PL-UBTVQH11 Ngày 29 tháng 4 năm 2004 về Thú Y

  doc 33p groupvet 12-04-2010 102 26

 • Pháp lệnh của ủy ban thường vụ quốc hội về thú y

  Pháp lệnh của ủy ban thường vụ quốc hội về thú y quy định về phòng bệnh, chữa bệnh cho động vật, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; hành nghề thú y.

  pdf 20p abcdef_42 01-11-2011 20 3

 • Thông tư 60/2010/TT-BNNPTNT

  Căn cứ Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH được Ủy Ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH được Ủy Ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2003

  doc 18p hovantoai 11-03-2013 28 3

 • Báo cáo " Góp ý kiến sửa đổi Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính "

  Góp ý kiến sửa đổi Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

  pdf 6p noel_noel 12-01-2013 10 3

 • Báo cáo " Một số điểm cần sửa đổi, bổ sung trong Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động "

  Một số điểm cần sửa đổi, bổ sung trong Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động Ý thức cá nhân, bao gồm trình độ văn hoá, hiểu biết pháp luật, đạo đức, quan điểm, quan niệm sống… có sự chi phối rất mạnh mẽ tới hành vi của con người. Điều kiện kinh tế-xã hội, hoàn cảnh sống… tác động đến hành vi mỗi người cũng đều thông qua lăng kính ý thức cá nhân của...

  pdf 5p bravetocxu 26-04-2013 7 2

 • Lệnh số 06/2004/L-CTN

  Lệnh số 06/2004/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh Thú y do Chủ tịch nước ban hành

  pdf 1p lawttyt6 30-11-2009 34 4

 • Nghị định số 72/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện do Chính Phủ ban hành

  Tham khảo tài liệu 'nghị định số 72/2002/nđ-cp về việc quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thư viện do chính phủ ban hành', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p lawttyt7 30-11-2009 60 4

 • + Xem thêm 106 Pháp Lệnh Thú Y khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản