Pháp lệnh tín ngưỡng

Xem 1-20 trên 22 kết quả Pháp lệnh tín ngưỡng
 • PHÁP LỆNH Tín ngưỡng, tôn giáo Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

  doc13p dangvansy 30-01-2010 95 22   Download

 • Ebook Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và nghị định hướng dẫn thi hành: Phần 1 được biên soạn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của các bạn trong việc tìm hiểu và thực thi pháp luật về tín ngưỡng và tôn giáo. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf24p thuytrang_1 11-01-2015 74 19   Download

 • Ebook Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và nghị định hướng dẫn thi hành: Phần 2 trình bày về nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và một số văn bản pháp luật về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban tôn giáo chính phủ và một số văn bản có liên quan tới hoạt động tôn giáo và tín ngưỡng.

  pdf55p thuytrang_1 11-01-2015 48 16   Download

 • Hoạt động tín ngưỡng là hoạt động thể hiện sự tôn thờ tổ tiên; tưởng niệm và tôn vinh những người có công với nước, với cộng đồng; thờ cúng thần, thánh, biểu tượng có tính truyền thống và các hoạt động tín ngưỡng dân gian khác tiêu biểu cho những giá trị tốt đẹp về lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội.

  doc11p meomeo 13-05-2009 1285 131   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP LỆNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

  pdf23p mungtetmoi 21-01-2013 49 7   Download

 • Kế hoạch số 2445/KH-UBND 2013 về việc tổ chức triển khai, thực hiện nghị định số 92/2012/nđ-cp ngày 08 tháng 11 năm 2012 của chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

  pdf7p conduongmauxanh1234 21-03-2014 27 0   Download

 • Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 về Tín ngưỡng, Tôn giáo do Uỷ ban Thương vụ Quốc hội ban hành

  pdf12p lawvhxh11 19-11-2009 195 18   Download

 • Lệnh số 18/2004/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p lawvhxh11 19-11-2009 82 5   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIỂU MẪU VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Căn cứ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;

  pdf2p luatsuminhtri 19-06-2013 53 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1196/2006/QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2006 CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2005/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm ph...

  pdf2p luatsuminhtri 19-06-2013 39 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2012/NĐ-CP NGÀY 08/11/2012 CỦA CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004; Căn cứ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

  pdf4p luatsuminhtri 19-06-2013 26 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'pháp lệnh của ủy ban thường vụ quốc hội về tín ngưỡng, tôn giáo', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p abcdef_42 01-11-2011 67 15   Download

 • Nghị định số 22/2005/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo do Chính Phủ ban hành

  pdf2p lawqds2 09-12-2009 94 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2012/NĐ-CP NGÀY 08/11/2012 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP LỆNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

  pdf5p mualan_mualan 03-04-2013 29 3   Download

 • Người có công thì mặc dù Pháp lệnh ưu đãi Người có công được thực hiện từ lâu, nhưng cho tới nay chưa có một văn bản pháp luật nào nêu rõ khái niệm Người có công.

  doc46p dinhthao00 14-06-2011 215 80   Download

 • Nghị định số 22/2005/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo do Chính Phủ ban hành

  pdf17p lawgd4 04-11-2009 200 25   Download

 • Nghị định số 22/2005/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo do Chính Phủ ban hành

  pdf16p lawvhxh10 19-11-2009 77 5   Download

 • Lĩnh vực thống kê:Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp xã Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết qu...

  pdf3p vang_phanboi 05-08-2010 49 5   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THAM QUAN BẢO TÀNG VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002; Căn cứ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 củ...

  pdf4p luatsuminhtri 19-06-2013 49 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO CHỈ TIÊU THU QUỸ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO CÁC DOANH NGHIỆP ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2013 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000;...

  pdf4p luatsuminhtri 19-06-2013 56 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản