Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu

Xem 1-7 trên 7 kết quả Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu
 • Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam số 42/2002/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  doc10p giangdien 18-08-2009 156 38   Download

 • Nghị định 150/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam

  doc9p giangdien 18-08-2009 144 25   Download

 • Pháp lệnh được ban hành nhằm tăng cường quản lý nhà nước về kinh tế, tạo điều kiện để hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, hạn chế những ...

  doc11p theprince9x 13-10-2010 87 14   Download

 • Nghị định số 150/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf9p lawtm5 29-10-2009 53 5   Download

 • Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

  pdf12p lawtm7 29-10-2009 85 15   Download

 • Luận án: Pháp luật chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu và cơ chế thực thi tại Việt Nam nhằm nghiên cứu một cách có hệ thống các vấn đề lý luận, các quy định về bán phá giá và chống bán phá giá được quy định trong Pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh để từ đó làm sáng tỏ các vấn đề này và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực áp dụng pháp luật trong lĩnh vực nêu tr...

  pdf12p luanan014 17-07-2014 39 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'pháp lệnh số 42/2002/pl-ubtvqh10 về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào việt nam do ủy ban thường vụ quốc hội ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p lawxnk4 10-11-2009 44 5   Download

Đồng bộ tài khoản