» 

Pháp Luật Kinh Tế

 • Bộ bài giảng luật kinh tế là tổng hợp các kiến thức luật, quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế với các tổ chức kinh tế XHCN hoặc giữa các tổ chức xã hội chủ nghĩa với nhau nhằm thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của nhà nước giao.

  skinny_1 29-10-2013 3634 159

 • Bộ báo cáo giúp cho sinh viên trang bị những kiến thức cơ bản về những vấn đề chung về pháp luật kinh tế, địa lý pháp lý của các doanh nghiệp, chế độ pháp lý về hợp đồng , về phá sản, về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh...

  leon_1 08-11-2013 256 0

 • + Xem thêm 3 BST Pháp Luật Kinh Tế khác
 • Môn pháp luật kinh tế : doanh nghiêp nhà nước và hợp đồng kinh doanh

  Tài liệu tham khảotrắc nghiệm có đáp án môn pháp luật kinh tế: doanh nghiêp nhà nước và hợp đồng kinh doanh

  doc 11p sinhvientvu 06-05-2010 1093 509

 • BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT KINH TẾ

  Khái niệm Pháp luật kinh tế Trước khi đi vào tìm hiểu khái niệm luật kinh tế ta phải hiểu một khái niệm có liên quan đó là pháp luật kinh tế. Pháp luật kinh tế là một hỗn hợp các quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác nhau liên quan đến toàn bộ đời sống kinh tế trong xã hội. pháp luật kinh tế bao gồm các quy phạm pháp luật của các ngành luật có đối tượng điều chỉnh là...

  pdf 167p ntliem1011 06-07-2011 1149 501

 • Bài 1: Tổng quan về pháp luật kinh tế

  Nội dung: Pháp luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường. Khái niệm kinh doanh và quyền tự do kinh doanh. Nội dung chính của pháp luật kinh tế. Nguồn của pháp luật kinh tế. Văn bản quy phạm pháp luật. Tập quán thương mại. Nguồn lưu trữ và tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật.

  pdf 15p thoabar3 05-11-2010 937 400

 • Giáo trình Pháp luật kinh tế - NXB Thống kê

  Giáo trình Pháp luật kinh tế được biên soạn với nội dung tập trung vào những quy định cơ bản, hiện hành của pháp luật Việt Nam điều chỉnh các quan hệ pháp luật phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế, đặc biệt là hoạt động kinh doanh, thương mại.

  pdf 416p namde02 21-03-2013 336 174

 • PHÁP LUẬT KINH TẾ

  Khái niệm Pháp luật kinh tế Trước khi đi vào tìm hiểu khái niệm luật kinh tế ta phải hiểu một khái niệm có liên quan đó là pháp luật kinh tế. Pháp luật kinh tế là một hỗn hợp các quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác nhau liên quan đến toàn bộ đời sống kinh tế trong xã hội. pháp luật kinh tế bao gồm các quy phạm pháp luật của các ngành luật có đối tượng điều chỉnh là...

  pdf 38p transang3 28-09-2012 158 63

 • Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh tế

  Tài liệu tham khảo câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn pháp luật kinh tế, luật kinh tế phần công ty

  doc 55p sinhvientvu 06-05-2010 3395 1822

 • PHÁP LUẬT KINH TẾ 1

  Bài 1: Đại cương về luật kinh tế và các hình thức kinh doanh tại Việt Nam. Nội dung gồm 2 vấn đề sau: 1. Khái niệm về luật kinh tế 2. Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế 3. Phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế 4. Chủ thể tham gia trong luật kinh tế 5. Vai trò của luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường 6. Các hình thức kinh doanh tại Việt Nam

  pdf 13p vuzlong 23-07-2010 2565 801

 • Giáo trình Luật kinh tế CHƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG VỀ LUẬT KINH TẾ BÀI 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LUẬT KINH TẾ

  1/ Khái niệm Pháp luật kinh tế Trước khi đi vào tìm hiểu khái niệm luật kinh tế ta phải hiểu một khái niệm có liên quan đó là pháp luật kinh tế. Pháp luật kinh tế là một hỗn hợp các quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác nhau liên quan đến toàn bộ đời sống kinh tế trong xã hội. pháp luật kinh tế bao gồm các quy phạm pháp luật của các ngành luật có đối tượng điều chỉnh...

  doc 43p x3mxongx0c 18-05-2011 2179 753

 • Pháp luật kinh tế

  Luật kinh tế là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà Nước ban hành đề điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế và sản xuất kinh doanh

  pdf 48p transang1 20-09-2012 311 172

 • Luật Kinh tế - Bài 1

  • Pháp luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường • Khái niệm kinh doanh và quyền tự do kinh doanh • Nội dung chính của pháp luật kinh tế • Nguồn của pháp luật kinh tế • Văn bản quy phạm pháp luật • Tập quán thương mại • Nguồn lưu trữ và tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật

  pdf 15p dinhlan0501 14-04-2011 567 163

 • Bài giảng pháp luật kinh tế_c3_ppt

  háp luật kinh tế là một hỗn hợp các quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác nhau liên quan đến toàn bộ đời sống kinh tế trong xã hội. pháp luật kinh tế bao gồm các quy phạm pháp luật của các ngành luật có đối tượng điều chỉnh là các quan hệ kinh tế liên quan chặt chẽ với nhau trong quá trình tổ chức, quản lý kinh tế và các hoạt động kinh doanh.

  ppt 41p nguyenthao1669 27-10-2011 486 159

 • Bài giảng pháp luật kinh tế_chương 2

  háp luật kinh tế là một hỗn hợp các quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác nhau liên quan đến toàn bộ đời sống kinh tế trong xã hội. pháp luật kinh tế bao gồm các quy phạm pháp luật của các ngành luật có đối tượng điều chỉnh là các quan hệ kinh tế liên quan chặt chẽ với nhau trong quá trình tổ chức, quản lý kinh tế và các hoạt động kinh doanh.

  ppt 45p nguyenthao1669 27-10-2011 219 60

 • Pháp luật kinh tế

  Luật kinh tế là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức, quản lý và kinh doanh giữa các doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh với nhau và với các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế. II. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT KINH TẾ 1. Đối tượng điều chỉnh của Luật Kinh tế

  pdf 44p nuber_12 26-08-2013 49 11

 • Bài giảng luật kinh tế phần1

  Pháp luật kinh tế là một hỗn hợp các quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác nhau liên quan đến toàn bộ đời sống kinh tế trong xã hội. Tài liệu bài giảng này rất hữu ích cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành kinh tế, luật. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt 243p bebebongbong12 30-10-2013 57 10

 • Bài giảng Luật Kinh tế: Chương 1 (tt)

  Bài giảng Luật Kinh tế: Chương 1 - Tổng quan về pháp luật kinh tế có nội dung trình bày pháp luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường và nguồn của pháp luật kinh tế.

  pdf 17p connhangheo91 30-06-2014 5 3

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 1 - ThS. Trần Hữu Hiệp

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 1 Những vấn đề chung về pháp luật kinh tế nhằm trình bày về khái niệm luật kinh tế, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế, chủ thể của luật kinh tế, các nguyên tắc của luật kinh tế, vai trò của luật kinh tế, nguồn của luật kinh tế.

  pdf 39p slow_12 27-06-2014 10 2

 • Bài giảng Luật Kinh tế (cao học)

  Bài giảng Luật Kinh tế trình bày các khái niệm cơ bản về luật kinh tế, quy phạm pháp luật kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, cơ sở pháp luật hợp đồng Việt Nam và một số nội dung liên quan khác. Đây là tài liệu dành cho học viên cao học.

  pdf 15p hoa_cuc91 30-06-2014 5 1

 • Giáo trình về Luật kinh tế

  Giáo trình về Luật kinh tế gồm 3 chương, trong đó chương 1 trình bày đại cương về luật kinh tế: một số vấn đề lý luận về luật kinh tế; vai trò của luật kinh tế; chủ thể kinh doanh và những vấn đề chung về doanh nghiệp, chương 2 trình bày pháp luật về các loại hình doanh nghiệp cụ thể, và nội dung cuối cùng trình bày về pháp lệnh hợp đồng kinh tế. Mời bạn đọc tham khảo.

  doc 43p cuulongvhit 03-10-2010 3769 2226

 • Câu hỏi bài tập trắc nghiệm môn Luật Kinh Tế - phần công ty

  Tài liệu tham khảo các câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế - phần kinh tế được biên soạn rất công phu và chi tiết, đi từ cơ bản đến nâng cao, nội dung được chắt lọc kỹ càng sát với thực tế của chương trình học giúp cho các học viên dễ dàng làm bài tốt trong các kì thi...

  pdf 95p concanhcam 13-05-2010 1573 1090

 • Đáp án đề thi học phần môn luật kinh tế 2

  Tài liệu tham khảo về Đáp án đề thi học phần môn luật kinh tế 2...

  doc 19p nanaleu 16-06-2011 2231 1019

 • + Xem thêm 4667 Pháp Luật Kinh Tế khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản