Pháp luật và chính sách

Xem 1-20 trên 2021 kết quả Pháp luật và chính sách
 • Tiểu luận: Luật và chính sách an toàn thông tin trình bày khái niệm an toàn thông tin, thực trạng vấn đề an toàn thông tin hiện nay, các dạng tội phạm, hành vi xâm phạm an toàn thông tin hiện nay, vụ án xâm phạm an toàn thông tin điển hình, chính sách an toàn thông tin – hành lang pháp lý, 7 giải pháp trong chính sách an toàn thông tin. Hi vọng tài liệu phục vụ bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập và làm việc của mình.

  pdf39p levuphongqn 18-08-2015 144 47   Download

 • Bài giảng Luật và chính sách công với mục tiêu giúp người học hiểu biết về hệ thống pháp luật, các phương pháp nghiên cứu hệ thống pháp luật; thảo luận vai trò của pháp luật đối với phát triển; nhận biết quy trình lập pháp, thực hiện pháp luật, đảm bảo công lý;...

  pdf18p codon_10 05-04-2016 30 8   Download

 • Tổng quan tình hình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em dễ bị tổn thương, bảo vệ trẻ em ở Việt Nam, các hoạt động phòng ngừa sơ cấp,... là những nội dung chính trong tài liệu "Xây dựng môi trường bảo vệ trẻ em Việt Nam: Đánh giá pháp luật và chính sách bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf94p vuive78 05-12-2015 18 4   Download

 • Hiện nay, việc xây dựng, ban hành, sửa đổi văn bản pháp luật nói chung và đặc biệt là Hiến pháp và luật - phải tuân theo một quy trình rất chặt chẽ, bao gồm nhiều giai đoạn do pháp luật quy định. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Luật và chính sách công (2014): Bài 6 - Quy trình lập pháp".

  pdf8p codon_10 05-04-2016 16 3   Download

 • Xin giới thiệu tới các bạn học sinh, sinh viên bài học tổng quan pháp luật về tài sản thuộc "Bài giảng Luật và chính sách công (2014): Bài 8" do Phạm Duy nghĩa biên soạn. Bài giảng tập trung về bộ tiêu chí ROCCIPI; quy trình đánh giá tác động của pháp luật; chức năng của luật tài sản; nguyên tắc luật tài sản;...

  pdf12p codon_10 05-04-2016 18 3   Download

 • Bài giảng Luật và chính sách công với mục tiêu giúp người học hiểu biết về hệ thống pháp luật, các phương pháp nghiên cứu hệ thống pháp luật; vai trò của pháp luật đối với phát triển; nhận biết quy trình lập pháp, thực hiện pháp luật, đảm bảo công lý;...

  pdf8p hera_01 15-04-2016 13 3   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu pháp luật là gì; văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam; pháp luật trong thời kỳ chuyển đổi; pháp luật và phát triển từ góc nhìn vĩ mô;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Luật và chính sách công (2014): Bài 3" do Phạm Duy nghĩa biên soạn.

  pdf22p codon_10 05-04-2016 24 2   Download

 • Với bài học tổng quan về luật hiến pháp sẽ được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Luật và chính sách công (2014): Bài 5". Bài giảng tập trung trình bày hiến pháp là gì, hiến pháp có những chức năng gì đối với phát triển kinh tế; những ai tham gia làm ra Hiến pháp;...

  pdf9p codon_10 05-04-2016 8 2   Download

 • Bài giảng Luật và chính sách công (2014): Bài 7 do Phạm Duy nghĩa biên soạn với bài học đánh giá chất lượng pháp luật. Mời các bạn cùng tìm hiểu các nội dung cơ bản: Pháp luật về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam; đánh giá văn bản pháp luật và các quy tắc ứng xử ngoài luật liên quan đến bảo vệ cổ đông thiểu số tại Việt Nam từ năm 2005 đến 2014;...

  pdf9p codon_10 05-04-2016 16 2   Download

 • Cùng tìm hiểu nguyên tắc của luật tài sản (vật quyền); chức năng của Luật tài sản; quyền tài sản: Thực thi QSH đối với DNNN;.. được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Luật và chính sách công (2014): Bài 9 - Tổng quan pháp luật về tài sản: DNNN".

  pdf8p codon_10 05-04-2016 15 2   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'sản xuất và kinh doanh dược phẩm với những lưu ý về pháp luật và chính sách tài chính', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p ttcao9 30-08-2011 43 9   Download

 • Luật và chính sách môi trường của TS Nguyễn Chí Hiếu giúp sinh viên ngành đào tạo quản lý môi trường hiểu về kiến thức luật bảo vệ môi trường Việt Nam. Hiện trạng về công tác quản lý môi trường đang có nhiều vấn đề bất cập từ nhận thức đến hệ thống tổ chức, chiến lược, quy hoạch, luật pháp...

  doc17p ngoccuongbeo 07-01-2014 247 116   Download

 • (NB)Tài liệu có nội dung trình bày: đại cương về nhà nước và pháp luật, xây dựng luật bảo vệ môi trường, hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam,... Tài liệu giảng dạy dành cho sinh viên khoa môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf119p longphdtailieu 09-03-2017 2 0   Download

 • "Bài giảng môn học Pháp luật và quản lý đô thị" do TS.KTS.

  pdf98p namdanquetoi 22-02-2010 607 320   Download

 • Giáo trình Luật và chính sách quản lý kiến trúc đô thị giúp sinh viên chuyên ngành nắm vững được ý nghĩa và tầm quan trọng của luật và chính sách quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị: Những khái niệm và kiến thức cơ bản về kiến trúc, cảnh quan đô thị, quản lý Nhà nước về kiến trúc đô thị, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật,...

  pdf51p namdanquetoi 22-02-2010 507 282   Download

 • Mối quan hệ giữa chính sách và pháp luật Với những đặc thù riêng, chính sách và pháp luật tác động đến đời sống xã hội theo các mức độ khác nhau, nhưng chúng có mối quan hệ gắn kết, phối hợp, hỗ trợ cho nhau cùng phát huy tác dụng đối với các hoạt động kinh tế – xã hội. Từ thực tiễn Việt Nam, tác giả đề cập đến nội dung nêu trên và liên hệ đến việc đổi mới quy trình lập pháp của Quốc hội Khái quát về pháp luật và chính sách Pháp luật là...

  pdf21p tuoanh05 03-08-2011 322 79   Download

 • Tập bài giảng Luật tài chính bao gồm 6 chương trình bày về lý thuyết căn bản về luật tài chính như: luật tài chính trong hệ thống pháp luật Việt Nam, ngân sách nhà nước và luật ngân sách nhà nước, chu trình ngân sách, pháp luật về thu ngân sách, pháp luật về chi ngân sách, pháp luật về ngân sách của doanh nghiệp.

  pdf101p little_12 16-06-2014 515 182   Download

 • Nội dung: Chương I Một số khái niệm về đô thị và quản lý đô thị; Chương II Pháp luật trong lĩnh vực quản lý đô thị; Chương III Các vấn đề về đô thị và chính sách quản lý đô thị Việt Nam; Chương IV Nội dung chủ yếu của một số văn bản pháp luật về quản lý đô thị; Chương V Tổ chức thực hiện pháp luật về quản lý xây dựng đô thị.

  pdf98p saodencho2 29-01-2012 171 87   Download

 • Nhằm phục vụ nhu cầu tìm kiếm tài liệu môn Giáo dục công dân lớp 12 thì đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn đọc. Với mục tiêu biên soạn theo chương trình học trong sách giáo khoa các bạn có thể tham khảo và những bài giáo án trên và củng cố kiến thức cho các em về khái niệm, bản chất của pháp luật. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức. Hiểu được vai trò của pháp luật đối với đời sống của mỗi cá nhân, nhà nước và xã hội.

  doc29p baobong2222 01-04-2014 396 73   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: sửa đổi và hòan thiện pháp luật tài chính nâng tầm hiệu quả trong quản lý hoạt động này', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf59p muaythai4 31-08-2011 84 38   Download

Đồng bộ tài khoản